Empir Group AB innehar över 30 procent av aktierna och rösterna i Xavi Solutionnode AB (publ) och passerar därigenom gränsen för budplikt

| 20 juli, 2022 | 0 kommentarer

Som tidigare kommunicerats har Empir Group AB (”Empir Group”) tecknat sin pro rata-andel i Xavi Solutionnode AB (publ):s (”Xavi Solutionnode”) företrädesemission av aktier av serie B samt åtagit sig att som emissionsgarant teckna ytterligare aktier av serie B. Empir Group har tilldelats 24 912 869 aktier av serie B i egenskap av emissionsgarant. Empir Groups tilldelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnodes företrädesemission innebär att Empir Group innehar sammanlagt cirka 40,82 procent av aktierna och cirka 40,37 procent av rösterna i Xavi Solutionnode. Genom förvärvet av aktier av serie B i företrädesemissionen utlöses budplikt, vilket innebär att Empir Group är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Xavi Solutionnode inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra aktier så att aktieinnehavet inte representerar tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Xavi Solutionnode. Empir Group kommer inte att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Xavi Solutionnode eftersom extra bolagsstämman den 15 juli 2022 i Empir Group beslutade att dela ut 22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode.

Den 15 juli 2022 beslutade extra bolagsstämman i Empir Group att dela ut 22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode. Efter utdelningen av aktier av serie B i Xavi Solutionnode kommer Empir Group att inneha 28 821 359 aktier av serie B i Xavi Solutionnode, motsvarande cirka 23,08 procent av aktierna och cirka 22,83 procent av rösterna i Xavi Solutionnode.  

Aktierna som Empir Group tecknade pro rata och i egenskap av emissionsgarant i Xavi Solutionnodes företrädesemission förvärvades till en teckningskurs om 0,55 SEK per aktie och registrerades vid Bolagsverket idag, den 20 juli 2022.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 kl. 19.00 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som bedriver verksamhet inom IT. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.