Connect with us

Marknadsnyheter

En femtedel av dem som tycker försäkringen är för dyr anser att försäkringsbedrägeri är okej

Published

on

De flesta har koll på att det är olagligt att överdriva förlustvärdet i skadeanmälan till sitt försäkringsbolag, men elva procent av svenskarna anser att det är helt okej och något som försäkringsbolagen räknar med. Bland dem som anser att hemförsäkringen är överprisad anser hela 20 procent att det inte är att räkna som bedrägeri att krydda skadeanmälan. Det visar en ny undersökning som Gjensidige Försäkring har utfört i samarbete med Kantar Sifo.

Försäkringsbedrägeri förknippas nog ofta med att medvetet förstöra sin egendom för att få ut värdet via försäkringen. Men det räknas också som bedrägeri att anmäla något som försvunnet eller skadat trots att det inte är det eller att överdriva värdet på det som har förlorats.

– Det händer tyvärr ibland att skadeanmälan till försäkringsbolaget kryddas i syfte att få mer ersättning i efterhand. Det är olagligt och kan i vissa fall leda till fängelse, säger Markus Ljungblad, skadechef inom Gjensidige Försäkring.

Majoriteten av svenskarna, 78 procent, anser att det är bedrägeri att krydda skadeanmälan till sitt försäkringsbolag. Men elva procent tycker att det är okej att lägga till eller överdriva förlustvärdet till försäkringsbolaget och att det är något som försäkringsbolagen nog räknar med. Det visar en ny undersökning som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo.

– Det är positivt att så många anser att det här är att klassa som bedrägeri, men också nedslående att en så pass stor procentandel anser att det är ett okej agerande. För det stämmer inte alls att vi som försäkringsbolag räknar med det, vår utgångspunkt är snarare att vi litar på vår kund. Vårt fokus ska vara att ge god service, inte att kontrollera anmälningar och vi vill inte heller ge våra kunder en upplevelse av att vi ifrågasätter vilket värde de har förlorat. Det som är tråkigt är att försäkringsbedrägerier i slutändan drabbar alla kunder eftersom de leder till ökade kostnader för försäkringsbolagen som i förlängningen ger dyrare försäkringar, säger Markus Ljungblad.

De som är missnöjda med priset på hemförsäkringen är överrepresenterade bland dem som inte anser att det är att räkna som bedrägeri att krydda sin skadeanmälan. Hela 20 procent, av de som inte upplever sin hemförsäkring som prisvärd anser inte heller att det är bedrägeri att lägga till extra förlustvärde. Den inställningen är därmed dubbelt så vanlig i den grupp som är missnöjda med priset, jämfört med inställningen hos svenskarna i allmänhet.

– Den som tycker att hemförsäkringen är för dyr kanske ser kryddandet som en möjlighet få tillbaka lite av de inbetalade försäkringspremierna. Men försäkringsidéen bygger ju på att man som försäkringskund delar sin risk med en större grupp över tid. Den som har oturen att drabbas av en omfattande skada, som exempelvis att huset brinner ner, befinner sig i en otroligt jobbig situation som ofta omfattar långt mer än det ekonomiska perspektivet. Men den personen får troligen ut mer ekonomisk ersättning än den som har turen att inte drabbas av någon skada alls. Kruxet är att det ju inte går att förutse vem som kommer att drabbas av en skada eller inte och det är därför det är så viktigt att skydda sig genom en bra försäkringslösning, säger Markus Ljungblad.

*Om undersökningen Gjensidige Försäkring har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en omfattande undersökning som bygger på intervjuer med 1000 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden rörande försäkring.

För mer information välkommen att kontakta:

Tina Halldén, kommunikationschef: tina.hallden@gjensidige.se Tel: 076 855 24 21

Markus Ljungblad, skadechef: markus.ljungblad@gjensidige.se Tel: 076 855 29 65

Gjensidige Försäkring Sverige är en filial till Gjensidige Forsikkring ASA. Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag och är noterat på Oslo Börs. I över 200 år har Gjensidige arbetat för att säkra kunders liv, hälsa och egendom. Läs gärna mer på www.gjensidige.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Moody’s ändrar Intrums kreditbetyg

Published

on

By

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de nedgraderar Intrum ABs kreditbetyg (corporate family rating) från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Att minska skuldsättningen och riskerna i balansräkningen är Intrums främsta prioritet, vilket betonades på kapitalmarknadsdagen tidigare i september.

Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks.

”Vi har en välbalanserad och väl diversifierad verksamhet, som kompletteras av en självlikviderande investeringsportfölj. Tillsammans genererar investeringsportföljerna och serviceverksamheten betydande kassaflöden under många år framöver. Vår kommunicerade strategi att minska riskerna och skulden på vår balansräkning, stöttas av en växande serviceverksamhet och plan för att utvinna värde från investeringsverksamheten med hjälp av en stark kassaflödesgenerering. Sammantaget gör det mig trygg med vår likviditetssituation och övergripande finansiella ställning. Vi har lagt upp en detaljerad plan med tydliga målsättningar som vi nu genomför steg för steg, vilket skapar en god plattform för framgång. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Moody’s, liksom med alla andra intressenter, för att säkerställa att de förstår de positiva egenskaperna i verksamheten och de framsteg som görs för att minska risker och skuldsättning”, säger Michael Ladurner, CFO, Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Head of CFO Office & Investor Relations Director
+46 70 744 69 82

ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.