Episealer® Talus: Fallstudie med 5-års uppföljningsdata accepterad för publicering

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att en fallstudie (Eng: Case report) med 5 års uppföljningsdata från den första Episealer® Talus-patienten har accepterats för publicering i den expertgranskade (Eng: Peer-reviewed) vetenskapliga tidskriften Foot & Ankle Surgery: Techniques, Reports & Cases (Holz J., Ryd L., Kaiser R., Hollander K., van Dijk N., Schneider S., Treatment of an Osteochondral Lesions of the Talus with a novel Patient-specific Metallic Implant: A Case Report with 5-year Follow-up and Review of the Literature., Foot & Ankle Surgery: Techniques, Reports & Cases, 2021). Artikeln kommer publiceras i volym 1, utgåva 3, hösten 2021. Foot & Ankle Surgery: Technique, Reports & Cases är en officiell tidskrift från American College of Foot and Ankle Surgeons och publicerar de senaste framstegen inom banbrytande kirurgiska teknologier för behandling av fotledsskador.

I fallstudien rapporterar författarna om en 33-årig manlig patient som upplevde ihållande smärta och försämrad rörelseförmåga efter en fotledsstukning, och patienten genomgick operation av mediala talusbenet i fotleden i maj 2016 (Hamburg, Tyskland). Patienten behandlades med implantatet Episealer® Talus och var den första patienten i världen som behandlades med detta implantat. Patienten följdes därefter upp vid 3, 6, 12, 24, 36, 48 och 60 månader, och uppföljningen rapporterades enligt de subjektiva mätinstrumenten VAS (smärtskala), Foot and Ankle Outcome Score (FAOS), och den sportinriktade subskalan av Foot and Ankle Ability Measure (FAAM). Artikeln rapporterar om omedelbar smärtlindring och att snabb rehabilitering uppnåddes. 6 veckor postoperativt återgick patienten till arbetet. Inga begränsningar i det vardagliga livet eller vid arbetsrelaterade aktiviteter har identifierats upp till och med idag, och patienten kunde återgå till sin normala atletiska nivå samt börja spela fotboll igen. Författarna säger sammanfattningsvis att den första operationen med detta nya patientspecifika metallimplantat för behandling av avgränsade osteokondrala skador på talusbenet har varit väldigt framgångsrik upp till 5 år efter operation.

”Även om detta är en fallstudie med en patient, så visar artikeln att ett skräddarsytt metallimplantat kan artikulera mot ledbrosk över 5-års tid med utmärkta kliniska resultat. Det fungerar i fotleden, och vi har tidigare visat att det fungerar i knäleden”, säger prof. Leif Ryd, senior medicinsk rådgivare till Episurf Medical.

Implantatet Episealer® Talus som användes vid detta ingrepp användes på custom-made basis, vilket innebär ett regulatoriskt undantag att producera ett implantat innan marknadsgodkännande.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: [email protected]

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:45 den 16 juli 2021.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.