EQL Pharma skjuter upp listbyte till Nasdaq Stockholm

| 21 juni, 2021 | 0 kommentarer

EQL Pharma har idag beslutat att skjuta upp det aviserade bytet från Spotlight Next till Nasdaq Stockholms huvudlista. Exakt datum för bytet är inte satt, men det kommer troligen inte äga rum inom de närmaste 18 månaderna.

Bakgrunden till uppskjutandet är att EQL Pharma under Covid-19-pandemin ställts inför och klarat stora omställningar i affärsverksamheten. Genom att expandera in i områden som skyddsutrustning och Covid-19-tester samt genom förvärvet av en ny produktportfölj under våren, har EQL Pharma kunnat utnyttja omställningarna till sin fördel, och har levererat en tillväxt på nästan 150% under det gångna räkenskapsåret. Detta har dock ställt krav på stor flexibilitet och hårt arbete i en liten organisation, och med den förestående expansionen till nyckelmarknader i Europa, bedömer bolaget därför att en listbytesprocess i nuläget skulle kosta mer än de fördelar den kan generera. EQL Pharmas huvudsakliga fokus kommer vara att generera den snabba tillväxt som bolagets affärsplan bygger på, och bolaget förutser att det även i fortsättningen kommer att krävas beredskap för omställning och flexibilitet. I det perspektivet bedöms ett listbyte som sekundärt och inte prioriterat den närmaste tiden.

”Vi har för avsikt att framöver byta lista, men vi är nu inne i en mycket kraftig tillväxtfas med många spännande projekt vi vill exekvera på.” säger Christer Fåhraeus, VD på EQL. ”Det är helt enkelt en fråga om resursutnyttjande. Vi är säkra på att vi skulle klara kraven för listbytet, men det skulle ta mycket resurser i anspråk på framför allt personalsidan. Och vi ser i nuläget hellre att de resurserna används till att fortsätta bygga företagets snabba tillväxt” fortsätter han.

Denna information är sådan som EQL Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-21 13:50 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: [email protected]
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande uppåt 20 nisch-generika (dvs generika med begränsad konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU och Asien.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *