Connect with us

Marknadsnyheter

Ett år med Business Central – Ökad försäljning och automatisering

Published

on

För ett år sedan valde det anrika Lillängshamnens Fiskrökeri att byta affärssystem och strukturera om sin IT-miljö. De valde Microsoftplattformen och kunde tidigt se fördelarna med Business Central. Resultatet blev bland annat ökad försäljning, förbättrad spårbarhet och högre automatisering.

Målen och önskemålen när Lillänghamnens Fiskrökeri skulle byta ut sitt affärssystem var flera:

  • Möjliggöra expansion
  • Uppfylla krav på digitalisering från marknaden, och en modernisering av orderflödet
  • Öka lagerkontrollen och spårbarheten i både lager och produktion
  • Minska de manuella momenten och öka automatiseringen
  • Förbättra transportflödet

Vi gjorde ett besök hos Lillängshamnen för att se hur utfallet blev. Vilken nytta har de av Microsofts affärssystem Business Central efter ett års användning?

Ökad försäljning

En av de tydligaste positiva effekterna är att Lillängshamnen genom att integrera en ny EDI-lösning med sitt affärssystem har breddat marknaden och fått möjlighet att jobba med fler och större kunder med krav på just EDI.

Andreas Fransson, VD på Lillängshamnen konstaterar: ”I och med Business Central och den nya EDI-lösningen har vi fått nya affärsmöjligheter och större kunder. Under året som har gått har vi expanderat och ökat våra marknadsandelar. Nu kan vi möta de krav på helt digitala flöden som de större aktörerna har. Det hade inte varit möjligt utan Business Central.”  

Ökad lagerkontroll och spårbarhet

Obligatoriska fält i affärssystemets arbetsflöden innebär att viss data måste fyllas i vid inleverans. Det skapar en ökad kontroll på lagret och Lillängshamnen vet exakt hur mycket de har tillgängligt. I och med det minskar också svinnet i produktionen.

Den ökade spårbarheten innebär att Lillängshamnen har full kontroll på alla varor och ordrar som ligger i systemet, oavsett status och storlek. Lillängshamnen kompletterar Business Central med Power BI för rapportering, och genom att ha all affärsdata i Business Central får de en totalbild av flödet.

​​​​​​

Minska manuella moment – öka automatiseringen

Genom Business Central har Lillängshamnen nu ett digitalt och automatiserat systemstöd i många av sina tidigare tidskrävande och manuella rutiner. Bland annat har de förbättrat processen för provtagning. Det är ett viktigt resultat av automatiseringen, och hjälper bolaget att uppfylla de hårda kraven i livsmedelsbranschen. Business Central ger stöd i hantering av de livsmedelsprover som utförs, t ex för Listeria. All dokumentation sker i systemet, den manuella hanteringen minskar och är mindre tidskrävande samtidigt som det finns total spårbarhet.

”Vi ser en tydlig förenkling av de administrativa processerna, och en ökad automatisering i många avseenden”, säger VD Andreas Fransson och fortsätter: ”Det hjälper oss att ägna mindre tid åt manuellt arbete så att vi i stället har tid att jobba framåt.”

Förbättra transportflödet

”Vi kan nu samordna transporterna på ett helt annat sätt än tidigare. Vi optimerar leveranserna och minimerar därmed det tomma utrymmet vid varje transport”, säger Adam Fransson, delägare i Lillänghamnen och även systemägare.

Genom att Lillängshamnen kan hantera och styra transporter på ett mer effektivt sätt kan de optimera mängden som skickas i väg i varje transport. Målet är alltid att så få transporter som möjligt går med tomt utrymme. Förutom den positiva miljöeffekten så är det också en kostnadsfråga, win-win helt enkelt.

En lösning som gör skillnad

Twos affärsområdeschef Mikael Sjöqvist reflekterar över projektet från utgångsläget till resultatet: ”Det känns både roligt och mycket givande att Lillängshamnen är så nöjda med lösningen i Business Central. Vi hade ett antal olika mål och krav från början i projektet, som vi ser är uppfyllda med råge.”

”Dessutom är det väldigt roligt att lösningen från oss verkligen har gjort skillnad, allt ifrån ökad försäljning, spårbarhet och ökad kontroll. Att det har medfört att Lillängshamnen har kunnat växa och dessutom bli ett mer hållbart bolag är riktigt kul, tycker vi på Two”, fortsätter Mikael Sjöqvist.

Adam och Andreas Fransson, Lillängshamnens Fiskrökeri

Fördelar med Business Central ger positiva följdeffekter inom hållbarhet

”Inte nog med att vi har uppnått de kommersiella målen och mer därtill. I och med den klimatnyttoanalys vi har gjort tillsammans med Two har vi kunnat se att de miljömässiga effekterna är stora”, konstaterar Adam Fransson på Lillänghamnen.

Den nya EDI-lösningen från Golden EDI innebär att Lillängshamnen har minskat sin pappersförbrukning avsevärt. Från att tidigare ha behövt skriva ut minst 5 papper per order jobbar de nu helt digitalt i Business Central. Det leder till minskad miljöpåverkan, precis som den ökade spårbarheten och lagerkontrollen ger insikter som minskar svinn i produktionen.

Agenda 2030

Flera av målen i Agenda 2030 berörs av de nya förutsättningarna.

7: Hållbar energi för alla – Genom att avlägsna lokala servrar och övergå till en molnbaserad lösning minskar Lillängshamnens elförbrukning för serverdrift. Vilket bidrar till effektivare energianvändning.

9: Bygga resilient infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation – Projektet förbättrar Lillängshamnens infrastruktur genom digitalisering och automatisering av processer, vilket ökar effektiviteten och främjar hållbar industrialisering.

12: Hållbar konsumtion och produktion – Genom ökad lagerkontroll och spårbarhet minskas svinn, och genomförandet av en EDI-lösning reducerar pappersförbrukningen avsevärt. Detta bidrar direkt till mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13: Bekämpa klimatförändringarna – De minskade CO2-utsläppen som resultat av effektivare transporter och minskad pappersförbrukning bidrar till målet att bekämpa klimatförändringar.

Framtiden för Lillängshamnen

Då Lillängshamnens Fiskrökeri är ett företag i tillväxt stannar inte framtidsplanerna upp. Flera ytterligare steg för att utveckla IT-miljön till att ännu bättre stötta verksamheten ligger med i planeringen. ”Vi ser ett behov av att systematisera och jobba mer strukturerat med försäljning med tanke på vår expansion och ökade marknadsmöjligheter. Vårt nästa planerade steg tillsammans med Two och deras systerföretag Absfront är att titta närmare på ett CRM-verktyg. Vi håller oss inom Microsoft-världen och kommer att titta närmare på Microsoft Sales, inom vilket Absfront är specialister”, säger Adam Fransson på Lillängshamnen.

”Dessutom vill vi naturligtvis jobba vidare med analysverktyget Microsoft Power BI, vilket är en fantastisk möjlighet för oss och våra medarbetare att ytterligare följa upp och analysera alla olika delar av vår verksamhet. Vi vet att Two har en paketerad lösning för detta som verkar spännande och klart lovande”, avslutar Adam Fransson.

Christofer JärlesjöVD070-2387829christofer.jarlesjo@two.se

På Two sätter vi relationen till våra kunder och samarbete i fokus för att tillsammans göra våra kunder framgångsrika. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och automatisera sina affärsprocesser genom rätt lösningar för både affärssystem och business intelligence. Vår expertis ligger inom Microsoft Dynamics 365 Business Central, Jeeves ERP, Power BI och Qlik. Med långsiktiga partnerskap som grundsten är vi övertygade om att vi kan ge våra kunder hållbara affärslösningar som hjälper dem uppfylla sina verksamheters mål.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.