Eurocine Vaccines avancerar utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia

| 8 september, 2022 | 0 kommentarer

Utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia fortlöper mot att inleda den första kliniska studien. Flera milstolpar är genomförda, till exempel en vetenskaplig konsultation med Läkemedelsverket och den långt framskridna utvecklingen av en skalbar tillverkningsprocess för det aktiva proteinet inför den regulatoriska toxikologiska studien.

Precis innan sommaren genomförde vårt projektteam en vetenskaplig konsultation hos Läkemedelsverket kring planen inför, och designen av, den kommande kliniska studien. Att utforma planen och studien rätt är en viktig del av utvecklingsarbetet och kan snabba på den fortsatta utvecklingen genom att tidigt besvara frågor kring till exempel val av administrering, dosering eller doseringsintervall. Väl genomförda studier av god kvalitet är också meriterande i dialog och förhandling med de större läkemedelsbolagen – något som Eurocine Vaccines har stor erfarenhet av från de senaste åren.

För utformning och dokumentation av prekliniska och kliniska studier arbetar vi tillsammans med många av de främsta experterna på området, där Läkemedelsverkets unika expertis kommer oss till godo genom den vetenskapliga konsultationen. Läkemedelsverkets särställning i fråga om regulatoriska krav, vilka fortlöpande uppdateras, bidrar på så sätt till hög sannolikhet för att vår ansökan godkänns utan betydande komplettering. Konsultationen bidrar därmed också till att vi kan bibehålla det höga tempot i vår utveckling.

Samtidigt är vi nu nära en industriellt utformad tillverkningsprocess inför den toxikologiska studien med planerad start under hösten. Det minskar risken i samband med fortsatt uppskalning, GMP-tillverkning och inför framtida kommersialisering, vilket utgör en tillgång och ett mervärde för såväl Eurocine Vaccines som för en framtida samarbetspartner. Närmast kommer en första tillverkningssats att produceras till den kommande regulatoriska toxikologiska studien. Erfarenheter från den tillverkningen kommer sedan att ligga till grund för den fortsatta uppskalningen inför kommande kliniska studier.

Liknande nyheter:

https://www.eurocine-vaccines.com/eurocine-vaccines-initierar-processutveckling-for-vaccinkandidaten-mot-klamydia/

https://www.eurocine-vaccines.com/utformning-av-klinisk-studie-paborjas/

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
[email protected] 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.