European Innovation Council (EIC) tilldelar AcouSort-projektet AcouSome 26 miljoner kronor för att utveckla banbrytande teknik för exosombaserad diagnostik

| 13 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Exosomer är nanopartiklar som gör det möjligt för mänskliga celler att kommunicera viktig information med varandra. De har potential att öppna ett helt nytt fält inom diagnostik, eftersom de kan ge ”statusrapporter” om organ som hjärna och hjärta samt ge viktig information om tumörsjukdomar, infektionssjukdomar, graviditet och stamceller. EIC har meddelat att de beviljar AcouSort och Bolagets projektpartners 26 miljoner kronor för att utveckla ett akustofluidiskt tunnfilmsaktiverat chip för exosomseparation från blod. Av de 26 miljoner kronorna går 12,2 miljoner kronor direkt till AcouSort och resterande del av finansieringen går till AcouSorts partners Lunds universitet, DTU och Day One. Projektet kommer att pågå i 36 månader och finansieras fullt ut av EU.

År 2013 tilldelades James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. Südhof Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter av exosomer. Sedan dess har betydande forskning gjorts inom detta område, men hittills har mycket få praktiska tillämpningar utvecklats.

 

AcouSome-projektet syftar till att utveckla en teknik som separerar exosomer från blod för att möjliggöra en robust och pålitlig exosombaserad diagnostik. Om det lyckas kan resultatet av projektet öppna upp ett helt nytt och mycket lovande område inom diagnostik.

 

För närvarande finns det inga tillräckligt effektiva metoder för att automatiskt isolera exosomer från helblod. Ambitionen med AcouSome-projektet är att utveckla en komponent som möjliggör en helautomatiserad enstegsprocess. Eftersom blod potentiellt är mycket smittsamt är målet att ta fram en engångslösning till rimlig kostnad för att minimera den kontamineringsrisk som finns med alla instrument som används flera gånger. En del av projektet är därför att ta fram en produktionsplattform som kan skala upp produktvolymerna för att uppnå en låg styckkostnad.

 

Projektförslaget genomgick en tuff utvärderingsprocess i två steg innan det tilldelades anslaget. Det sista steget var att presentera förslaget inför en panel med sex oberoende specialister.

 

”Den föreslagna lösningen har ett stort inslag av nyhet och disruptivitet och har potential att utveckla en ny marknad relaterad till den framväxande sektorn för exosombaserad diagnostik. Därför är tidpunkten rätt när det gäller genomförbarheten och den tekniska beredskapen. (Citat från specialistpanelens rapport)

 

Efter att ha fått de goda nyheterna säger AcouSorts vd Torsten Freltoft:

”På AcouSort är vi mycket glada över att ha fått denna möjlighet att utveckla framtidens diagnostik vidare. Exosomer representerar en fantastisk och till stor del outnyttjad möjlighet att förse sjukvården med dramatiskt förbättrade diagnostiska verktyg. Långsiktigt utgör exosombaserad diagnostik en stor affärsmöjlighet för AcouSort. Om AcouSome-projektet blir så framgångsrikt som vi planerar för, kommer vi redan 2026 att ha tillgång till en forskningsmarknad som uppskattas till 661 miljoner USD. Därifrån ligger vägen öppen till den mycket större marknaden för exosombaserad diagnostik.

 

Denna information är sådan information som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-13, 13:30.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: [email protected]

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, [email protected] Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.