Evenemangsstödet anmält till EU-kommissionen

| 24 juni, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen har anmält det nya evenemangsstödet till Europeiska kommissionen. Stödet syftar till att underlätta en återstart när smittläget tillåter för evenemang som kräver framförhållning och medför planeringskostnader. Utformningen av evenemangsstödet bygger på ett tillkännagivande från riksdagen och beslut om årets sjätte ändringsbudget.

Spridningen av sjukdomen covid-19 har inneburit att arrangörer av evenemang har drabbats hårt, eftersom begränsningen i antalet deltagare förhindrar dem att bedriva verksamhet. Det gäller särskilt arrangörer av evenemang som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, exempelvis kultur- och sportevenemang, mässor, marknader och evenemang inom det civila samhället. Det är mot den bakgrunden som regeringen bedömer, trots att det nu finns en plan för öppnande av samhället, att evenemangsstödet kan vara viktigt för att arrangörer ska våga planera för evenemang.

Stödet avser evenemang som planerats äga rum under perioden juni-decem­ber 2021, men som inte kan genomföras eller i väsentlig utsträckning måste begränsas i till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Evenemanget kan antingen arrangeras vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 antal deltagare.Vad gäller idrottsevenemang så riktar sig stödet till evenemang utanför idrottsrörelsens ordinarie träningsverksamhet eller tävlingsverk­samhet, till exempel motionslopp och cuper.

Stödet uppgår till högst 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Fasta kostnader som kan ersättas i omställningsstödet ersätts inte i evenemangsstödet. Skatteverket är handläggande myndighet för stödet och kommer att få fatta beslut om bestämmelser kring den praktiska handläggningen av stödet. Från den 10 augusti ska det vara möjligt att elektroniskt registrera evenemang och därefter ansöka om stöd hos Skatteverket. Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen innan regeringen kan fatta beslut om införande.

Presskontakt:
Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 073 075 97 31
[email protected]

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Mobil 073-093 50 60
Epost: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *