Extra bolagsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB den 12 november 2021

| 21 oktober, 2021 | 0 kommentarer

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s styrelse har som tidigare kommunicerats beslutat att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie. Styrelsen kallar härmed aktieägarna till en extra bolagsstämma som äger rum den 12 november 2021.

På grund av pandemin och den osäkerhet som fortfarande råder har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand genom poströstning.

På agendan finns styrelsens förslag till ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie. Styrelsen föreslår 16 november 2021 som avstämningsdag för utdelningen, vilket betyder att utdelning förväntas ske 19 november 2021. Med denna avstämningsdag kommer sista dag för handel i SEB:s aktie inklusive rätt till utdelning att vara den 12 november 2021. Första dag för handel i SEB:s aktie exklusive rätt till utdelning kommer att vara 15 november 2021.

Kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm, från den 22 oktober 2021.

Kallelsen till stämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 22 oktober 2021. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 22 oktober 2021.

Läs mer om styrelsens förslag om ytterligare ordinarie utdelning här.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations

070-462 2111
[email protected]

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
[email protected]

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *