Connect with us

Marknadsnyheter

EYEONID GROUP AB (publ): Eyeonid går in i en ny fas – Marknadsuppdatering

Published

on

Föregående år genomsyrades av enorm volatilitet. Eyeonid sattes på prov, bolaget behövde bevisa att det inte bara hade det som krävdes för att överleva utan ännu viktigare påvisa tydliga tecken på styrkor som skulle kunna ta det vidare in i framtiden. Stora krav på ett litet bolag som kämpat med att finna sin plats på marknaden över en längre period.

Under året genomgick bolaget ett omfattande turnaround-arbete när det kom till att anpassa sig till rådande förutsättningar samtidigt som arbetet med att sätta grundplåten inför en ny fas behövde fastställas.

Några av årets milstolpar var:

  • Utveckling av ny teknologi, ”dynamic matches”, ger bolaget möjligheten åter hamna i framkant och erbjuder förutsättningar att röra det uppåt i värdekedjan
  • Utveckling av en ny så kallad “white label” portal (ett alternativ till ren API-implementation) med dynamic-funktionalitet, som erhöll väldigt positiv respons av test-paneler genomförda av ledande telekomoperatör i Centraleuropa
  • Ny kommersiell logik med nya affärsmodeller togs lyckosamt till marknaden vilket resulterade till att bolaget stängde fler avtal än någonsin historiskt
  • Säkrandet av en bryggfinansiering för att bära bolaget över sommarperioden
  • Förlängning av bolagets enskilt största kund i ett mer omfattande avtal
  • Säkrandet av SEK 17.8 miljoner I samband med en unit-runda

Under samma period behövde Eyeonid hantera en situation med Bolder-gruppen som försattes i frivillig konkurs, uppsägningar, ett flertal legala aspekter, tekniska överväganden, nya prioriteringar, etcetera. Milstolparna ovan utgör en liten del av det arbete som utförts, däremot framgår det tydligt att stora framsteg har materialiserats.

Eyeonids börsvärde tog sig ett rejält bad med en börskurs som närmade sig kvotvärdet, vilket är långt ifrån optimalt. Samtidigt noterade bolaget en genomsnittlig kvartalsförbättring av EBITDA om ca 79% och en försäljningstillväxt om ca 24% under konsekutiva kvartal. Oavsett huruvida dessa siffror grundar sig på lägre nivåer så tydliggör de att arbetet som legat bakom har varit lyckosamt.

Kundkonton som inte levererade i par med förväntningar och krävde för mycket underhåll avslutades under året, trots att de bidrog till viss försäljning. Samtidigt som samtliga nya avtal med partners som ingicks under 2022 inte kommit i gång med implementationer vid årsskiftet. Det innebar att merparten av andra halvan av året präglades av insatser som avsåg just kommande kundimplementationer, samtidigt som den nya white label portalen och andra tekniska bitar kring dynamic matches behövde utvecklas jämsides. Det tog däremot inte bort fokus från det aktiva arbetet som gjordes när det kom till att positionera Eyeonid inför framtiden och nästa generationens tjänster.

Viktigt att poängtera är att allt detta skedde med färre resurser än någonsin medan leveranserna och produktiviteten i bolagets ”output” aldrig varit högre. Stabila leveranser mot en intensiv roadmap, vilket är en eloge för bolagets personal som arbetat ihärdigt under året.

Den kommersiella kalibreringen

När det kommer till det kommersiella kalibrerandet kring affärsmodelle(r)n(a), så gick bolaget från att erbjuda kundengagemang (”engagement”) för lojalitet och reducera kundbortfall (”churn”) till att erbjuda en tjänst inom cybersäkerhet som avser id-säkerhet med möjligheter till merförsäljning. Bolaget gick från längre komplexa kunddialoger och skräddarsydda lösningar till förpaketerade lösningar och till att erbjuda Freemium som alternativ – Eyeonid ter sig vara den enda spelaren som erbjuder det på marknaden kommersiellt. Sist men inte minst gick bolaget från att fokusera på enbart stora konton till att experimentera med såväl små som stora kunder inom olika kundsegment, i syfte att kunna skapa sig en bättre bild av vad det skulle innebära när det kommer till såväl implementationstakt som effekten av affärsmodellerna.

Det resulterade till att göra bolaget snabbare i kunddialoger, snabbare på att ingå avtal, och säkrade en betydligt kortare säljcykel som historiskt har visat sig vara något av en flaskhals. Samtidigt uppmärksammades det att bara för att Eyeonid blev snabbare, enklare, tydligare, blev inte motparter snabbare med sina implementationer. Det verkade dessutom inte göra någon skillnad huruvida det rörde sig om en större telekomoperatör eller en mindre tekniskt avancerat fintechbolag. Självfallet kan påstås att massan inte är statistiskt signifikant, men bolaget verkar under förutsättningar där beslut behöver tas på betydligt mindre information än önskat. Dock något som bolaget har kunnat göra med bra fingertoppskänsla.

Observera att Eyeonids id-säkerhetstjänst i sig ter sig vara en ytterst lönsam affär. Vid en markant nedskalning av verksamheten skulle bolaget kunna nå positiva siffror. Dessa skulle däremot varken positionera bolaget inför framtiden eller skapa någon större attraktion på aktiemarknaden över tid. Eventuell mer relevant i en mindre privat miljö, vilken dock Eyeonid inte verkar inom.

Detta vänder blickarna framåt och på vad som kommer säkerställa att Eyeonid tar sin rätta plats och agerar utifrån förutsättningar som skapar betydligt större aktieägarvärde framöver.

Domänbevakning & relaterade tjänster – nästa generationens tjänster

Domänbevakning är först i led när det kommer till Eyeonids nästa steg. Det avser en ny typ av tjänst, en företagstjänst (B2B), som till viss del följer liknande logik som Eyeonids id-säkerhetstjänst, dock modifierad och exekverad väldigt annorlunda.

Flera undersökningar visar att en av de vanligaste orsakerna till ransomware mot företag är att anställdas e-post och lösenord läckt. Samtidigt investerar företag och organisationer primärt i säkerhetslösningar mot intrång som ligger på nätverksnivå. Det är också i princip den enda typen av säkerhetstjänster som erbjuds på marknaden, samtidigt som tillgång till användarnamn och lösenord lämnar en öppen dörr för hackare.

Nu kan företag och organisationer skydda sig mot intrångshotet av läckta inloggningsuppgifter. Eyeonids ”Domain Surveillance”, baserad på teknologin Dynamic Matches, ger möjligheten att hitta läckt skadlig information kopplad till företagets domän(er) och e-postadresser.

Genom att söka på ett företags domän i Eyeonids Intelligence-plattform kan Eyeonid identifiera hur många av företagets e-postadresser som läckt, i vilka fall lösenord läckt samtidigt som e-postadressen, och eventuellt även från vilket kontor e-postinnehavaren läckt informationen. Lösningen är helt förenlig med GDPR och ger inte företaget någon möjlighet att få ut personlig information om anställda eller andra individer.

Den aggregerade informationen ger ett företags säkerhetsavdelning möjligheten att skapa sig en bild av exempelvis hur utsatt företaget är för eventuell ransomware, om det finns riskutsatta webbsidor/onlinetjänster som anställda frekvent besöker med sin företags e-post som användarnamn, samt i vilken region eller på vilka kontor problemen är störst. Med informationen kan en säkerhetsavdelning bedöma om problemet bottnar i exempelvis brister i företagets säkerhetspolicys, mönster i anställdas beteenden, lokala problem eller brister i den interna utbildningen. I nästa steg är det därmed möjligt för ett företaget att göra riktade insatser för att höja säkerheten. Resultatet är avsevärt ökat skydd mot ransomware och andra typer av intrång och en noterbar kostnadsreducering för övergripande interna säkerhetsinsatser.

Tjänsten testades av Eyeonid före årsskiftet och resultaten var i allra högsta grad överväldigande. Domänbevakning kommer färdigpaketeras under första kvartalet 2023 och avser vara föremål för implementationer under andra kvartalet.

Vägen uppåt i värdekedjan

Domänbevakning utgör grunderbjudandet av den nya generationens B2B-tjänster. Den möjliggör i sin tur en rad nya tjänster som kan ta väldigt olika former beroende på typer av implementationer. Exempel på dessa är:

  • Security as a Service (SECaaS) tjänster för försäkringsbranschen som syftar till att minska och förebygga försäkringsskador inom cybersecurityförsäkringar. Där försäkringsgivare erhåller ytterligare ett informationslager från Eyeonid för bättre beslutsunderlag i sina utvärderingar av kunder och därmed premier. Denna tjänst utvecklas parallellt med domänbevakning i dagsläget.
  • API-micro-tjänster, vilka som namnet antyder är rena API-integrationer för delar av vad domänbevakning kan leverera vilka kan kopplas på utan någon teknisk insats från Eyeonid, samt;
  • SME-tjänster kring id-säkerhet med en central administratör på företagssidan.

Tidigare nämndes att under föregående år säkerställdes en betydligt kortare säljcykel. Domänbevakning avser reducera denna säljcykel markant. Vidare vänder sig tjänsterna till en annan typ av köpare som motpart, beslutsfattare med större möjlighet att fatta egna beslut och större benägenhet att spendera för tjänste(r)n(a). Sist men inte minst ger Eyeonids nya erbjudanden bolaget en betydligt starkare förhandlingsstyrka i diskussioner med potentiella partners.

Rätt förutsättningar

Eyeonid verkar inom en marknad som kännetecknas av stark tillväxt, inte minst med tanke på att cyberhoten förökar sig i en aldrig tidigare skådad takt.

Att betraktas som en legitim spelare med tydlig position förutsätter att man också kan påvisa att man lyckats lösa ett flertal komplexa tekniska aspekter. Normalt kräver det två primära saker, stora investeringar och tillräckligt med tid i syfte att hinna utveckla all nödvändig teknik.  Förutsatt att ambitionen är att utveckla egen infrastruktur och inte bara applikationer på befintlig infrastruktur tillgänglig på marknaden.

Eyeonid sitter på sin egen teknik som bolaget äger och kontrollerar, två kraftfulla plattformar utan några tredjepartsberoenden, och sin egen data. Det, om något, skapar de bästa förutsättningarna när det kommer till att kunna ta större kliv på en betydligt kortare tidsperiod än andra aktörer, och därmed snabbare ta nödvändiga kliv uppåt i värdekedjan.

Men dessa kliv måste göras i rätt riktning, i synnerhet då bolaget varken sitter på en stor stridskassa eller har tiden på sin sida. Satsningen på nästa fas måste också vara rätt satsning. Den satsningen för Eyeonid är Domänbevakningsspåret.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com
 

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Lecanemab erhåller prioriterad granskning i Japan

Published

on

By

Stockholm, den 30 januari 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai meddelade idag att ansökan i Japan om tillverknings- och marknadsföringstillstånd för lecanemab (generiskt namn, amerikanskt varumärke: LEQEMBI™), tilldelats prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW). Lecanemab är en anti-amyloid-β (Aβ) protofibrillantikropp[1] för behandling av Alzheimers sjukdom. Prioriterad granskning ges i Japan till nya läkemedel som ses vara av stor medicinsk betydelse för allvarliga sjukdomar, och innebär att den totala granskningstiden förkortas.

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Ansökan baseras på resultaten från fas 3-studien Clarity AD och fas 2b-studien, som visade att behandling med lecanemab minskade den kliniska försämringen i tidig Alzheimers sjukdom.

Lecanemab binder selektivt till och eliminerar lösliga, skadliga Aβ-aggregat (protofibriller) som tros bidra till neurotoxiciteten vid Alzheimers sjukdom. Som sådan kan lecanemab ha potential, att ha en effekt på sjukdomspatologi och att bromsa utvecklingen av sjukdomen. I Clarity AD-studien med lecanemab uppnåddes både det primära effektmåttet och alla sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. I november 2022 presenterades resultaten från Clarity AD vid CTAD-konferensen (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) samtidigt som de publicerades i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

I USA godkändes lecanemab under det accelererade förfarandet som behandling för Alzheimers sjukdom av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023. Eisai lämnade samma dag in en kompletterande registreringsansökan till FDA för fullt godkännande. Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 9 januari 2023, vilken accepterades för granskning den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialiseringen av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden under vissa förutsättningar och förbereder för närvarande kommersialisering i Norden tillsammans med Eisai. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom och har rätt till ersättning i samband med inlämning av ansökningar till regulatoriska myndigheter, godkännanden och försäljningsmilstolpar, samt royalty på global försäljning.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2023, kl. 00.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: [email protected]
Tel: +46 704 10 71 80

Om prioriterad granskning (Priority Review) i Japan
Prioriterad granskning ges till läkemedel som uppfyller alla följande krav. Dessutom kommer läkemedel som betecknas som särläkemedel och banbrytande läkemedel att prioriteras för granskning.
i. den kvalificerande sjukdomen anses vara allvarlig; och
ii. produktens effektivitet eller säkerhet anses vara klart överlägsen den för befintliga läkemedel, medicintekniska produkter eller regenerativa medicinska produkter eller behandlingsmetoder ur medicinsk synvinkel.

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). Lecanemab binder selektivt till och eliminerar Aβ-protofibriller som tros bidra till neurotoxiciteten vid Alzheimers sjukdom. Som sådan kan lecanemab ha potential att ha en effekt på sjukdomspatologi och att bromsa utvecklingen av sjukdomen. I USA godkändes Leqembi av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) under det accelererade förfarandet som behandling för Alzheimers sjukdom den 6 januari 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör endast inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom dvs den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Denna indikation är godkänd under det accelererade förfarandet baserat på minskning av Aβ-plack som observerats hos patienter som behandlats med Leqembi. Fortsatt godkännande av denna indikation kan vara beroende av påvisande av klinisk nytta i en bekräftande studie. Fas 3-studien Clarity AD av lecanemab mötte den primära och alla sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. Förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av Leqembi och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai.

Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden under vissa förutsättningar och förbereder för närvarande kommersialisering i Norden tillsammans med Eisai. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom och har rätt till ersättning i samband med inlämning av ansökningar till regulatoriska myndigheter, godkännanden och försäljningsmilstolpar, samt royalty på global försäljning.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75-500 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

LifeClean International AB (publ) offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK

Published

on

By

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) (”LifeClean International” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att styrelsen i LifeClean International beslutar härom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 juni 2022, vilket tillsammans med tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Growth Market klockan 09:00 den 30 januari 2023. Bolaget avser att använda nettolikviden till fortsatt tillväxt inom främst PFAS-sanering som ställer krav på förstärkning av rörelsekapital och en utökad säljstyrka.

Bolagets styrelse har gjort en bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission men kommit fram till slutsatsen att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov inom nödvändig tid. Med tanke på volatiliteten i rådande marknadsklimat har styrelsen härutöver bedömt att en företrädesemission skulle kräva garantiåtaganden, vilket skulle föranleda merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som erläggs för sådana garantiåtaganden. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera Bolagets tillväxt, (ii) komplettera Bolagets aktieägarbas med nya investerare vilket kan stärka aktiens likviditet, (iii) att den Riktade Nyemissionen kan bedrivas på ett mer tidseffektivt sätt, till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (iv) säkerställa en stark balansräkning i rådande marknadssituation. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för LifeClean International och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen för den Riktade Nyemissionen avses fastställas i förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella investerare för att återspegla rådande marknadsförhållanden, efterfrågan och därigenom marknadsmässighet.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Born Advokater agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2023 kl. 18:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean-koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bellpal Holding AB:s David Ziemsky medverkar i en VD-intervju

Published

on

By

David Ziemsky, VD för Bellpal Holding AB, medverkar i en VD-intervju med Diaz Agency Group, publicerad idag, söndag 29/1 2023.

Video-intervjun kan nås via följande länk:

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NMCedJggzSE)

I avsnittet diskuteras bland annat kommersialiseringen av Bellpals mjukvara. Därtill potentialen och innebörden av det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Motorola. David Ziemsky beskriver också Bellpals kortsiktiga och långsiktiga övergripande mål.       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.