Connect with us

Marknadsnyheter

Få vet hur de kan öka den biologiska mångfalden i sin trädgård – men många svenskar vill lära sig mer

Published

on

Få svenskar vet hur de ska göra för att öka den biologiska mångfalden i sin trädgård, men hela 60 procent vill lära sig mer. Svenskarna ligger samtidigt i topp bland europeerna när det gäller att odla ätbara grönsaker och växter samt undvika kemiska bekämpningsmedel i sin trädgård.

Det visar en undersökning som Husqvarna har låtit genomföra i åtta europeiska länder.

I undersökningen ”Biodiversity – Category behavior and awareness study” ställdes frågor krin hur den egna trädgården påverkar den biologiska mångfalden och hur stor kunskap man har i ämnet. Frågorna ställdes till trädgårdsägare mellan 30 – 65 år i maj i år i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Frankrike. Tyskland stack ut som det land där överlägset flest har kunskap och intresse och anpassar sin trädgård för att bli en dröm för växter och djur. Danmark utmärker sig som det land med lägst kunskap och minst agerande för att öka den biologiska mångfalden.

Den åtgärd som de flesta svenskar gör för att öka den biologiska mångfalden är att odla ätbara frukter och grönsaker (62 procent av de tillfrågade odlar hemma). Andra vanligast är att undvika kemiska bekämpningsmedel i trädgården (60 procent). Var fjärde trädgårdsägare är medveten om betydelsen av biologisk mångfald men de flesta inte alls vet vad det innebär. Mer än hälften hävdar att de vet vad de borde göra men har begränsad kunskap, men tredjedel har ingen aning. Enbart 15 procent tycker att aspekten är viktig när de planerar sin trädgård medan 44 procent av svenskarna tror att deras egen trädgård kan bidra till biologisk mångfald.

– Det finns en stark koppling mellan människors medvetenhet om biologisk mångfald och vad de gör i sin trädgård för att öka den. Vi svenskar skulle kunna bli väldigt mycket bättre genom att lära oss mer. Vi hoppas att vår studie blir en väckarklocka, säger Karolina Zenk, marknadschef på Husqvarna Sverige.

Tio tips på hur du skapar biologisk mångfald i din trädgård

Spara träd och buskar. De är viktiga livsmiljöer för många insekter.

Klipp gräset på dagen. Då undviker du att skada nattaktiva djur och insekter.

Tillåt ogräs. Många arter som vi ser på som ogräs är viktiga för pollinatörer och också viktiga livsmiljöer för många insektarter.

Bli självförsörjande. Ju mer självförsörjande du är när det gäller egenodlad frukt och grönsaker desto bättre för den biologiska mångfalden.

Var en god värd. Erbjud bostäder genom att sätta upp fågelholkar och insektshotell.

Odla många olika typer av växter. Odla allt från små blommor till buskar och stora träd och se till att blomningen sprids ut under säsongen.

Undvik trädgårdsbelysning. Det kan störa nattaktiva djur som fladdersmöss men även växter.

Lämna kvar lite löv. Nedfallna löv och kvistar blir naturlig gödning och bidrar till den biologiska mångfalden.

Använd miljövänliga produkter. Undvik konstgjorda bekämpningsmedel och konstgödsel i din trädgård.

Låt gräset växa. Klipp gräset med måtta och låt det växa vilt på utvalda platser i trädgården.

För att läsa hela undersökningen ”Biodiversity – Category behavior and awareness study” som Husqvarna låtit genomföra, se bifogad fil.

För mer information kontakta:

Karolina Zenk, marknadschef, Husqvarna Sverige, tfn 070 664 70 59, karolina.zenk@husqvarnagroup.com

Om Husqvarna

Husqvarna är marknadsledande på innovativa, hållbara produkter och tjänster för trädgård, park och skog. Företaget tillverkar bland annat robotgräsklippare, åkgräsklippare, motorsågar och trimmers för både proffs och privatkonsumenter. Sedan starten 1689 har Husqvarna stort fokus på forskning och utveckling. Idag är hållbarhet, innovation och digitalisering naturliga delar i den processen. Läs mer på Husqvarna.se

Om Husqvarna Group

Husqvarna Group är en världsledande producent av utomhusprodukter och innovativa lösningar för skog, park, trädgård samt byggnadsindustri. Koncernen består av tre divisioner; Husqvarna Forest & Garden, Husqvarna Construction och Gardena. Nettoomsättningen 2021 uppgick till 47 miljarder kronor. Koncernens globala team består av cirka 13 900 anställda i 40 länder. Läs mer på husqvarnagroup.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Moody’s ändrar Intrums kreditbetyg

Published

on

By

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de nedgraderar Intrum ABs kreditbetyg (corporate family rating) från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Att minska skuldsättningen och riskerna i balansräkningen är Intrums främsta prioritet, vilket betonades på kapitalmarknadsdagen tidigare i september.

Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks.

”Vi har en välbalanserad och väl diversifierad verksamhet, som kompletteras av en självlikviderande investeringsportfölj. Tillsammans genererar investeringsportföljerna och serviceverksamheten betydande kassaflöden under många år framöver. Vår kommunicerade strategi att minska riskerna och skulden på vår balansräkning, stöttas av en växande serviceverksamhet och plan för att utvinna värde från investeringsverksamheten med hjälp av en stark kassaflödesgenerering. Sammantaget gör det mig trygg med vår likviditetssituation och övergripande finansiella ställning. Vi har lagt upp en detaljerad plan med tydliga målsättningar som vi nu genomför steg för steg, vilket skapar en god plattform för framgång. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Moody’s, liksom med alla andra intressenter, för att säkerställa att de förstår de positiva egenskaperna i verksamheten och de framsteg som görs för att minska risker och skuldsättning”, säger Michael Ladurner, CFO, Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Head of CFO Office & Investor Relations Director
+46 70 744 69 82

ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.