Connect with us

Marknadsnyheter

Fantastisk tillväxt för Håndverksgruppen med ny dansk vinnare i teamet

Published

on

Tillväxten når nya höjder för Håndverksgruppen i Danmark när måleri- och murningsföretaget Olsen & Christiansen i Köpenhamn blir en del av koncernen. Håndverksgruppen utökar därmed sitt tjänsteutbud med Murerfirmaet Olsen & Christiansen som det första murningsföretaget i Danmark.

– Vi har en fantastisk tillväxt i Danmark, där vi sedan årsskiftet har adderat fyra nya bolag. Totalt har vi nu 17 företag, där Olsen & Christiansen sticker ut genom att erbjuda golvläggning och murning utöver målning. Det är fantastiskt att kunna välkomna så många duktiga människor som kommer att hjälpa oss att fortsätta växa, säger Frederik Stage Olsen, landschef för Håndverksgruppen i Danmark.

Med ett stabilt fotfäste i Norge och Sverige och en växande närvaro i Danmark och Tyskland fortsätter HG att attrahera nya, solida hantverksföretag. Koncernens omsättning har nu passerat 6,8 miljarder norska kronor.

Olsen & Christiansen – två organisationer 

Malerfirmaet Olsen & Christiansen grundades 1996. Med närvaro i Köpenhamnsområdet och ett starkt fokus på kvalitet och kundservice har måleriföretaget byggt upp en lojal kundbas under årens lopp. Murningsföretaget Olsen & Christiansen, som är en del av måleriföretaget, har rötter som går tillbaka till 1964 genom det ursprungliga murarföretaget Jensen & Dam.  Företaget blev en del av familjen Olsen & Christiansen efter ett generationsskifte och förvärv 2021.

– Vi är glada över att välkomna Olsen & Christiansen till Håndverksgruppen. Med sin expertis, goda rykte och starka lokala marknadsposition är de en idealisk partner för oss. Måleriföretaget har en solid kundbas i Köpenhamnsområdet och känner redan till flera av våra företag i regionen. Murningsföretaget, med anor från 1964, har en historia och kompetens som vi kommer att ha stor nytta av. Vårt mål har alltid varit att skapa en grupp där hantverkare kan växa och utvecklas tillsammans in i framtiden, och vi ser nu verkligen resultatet av det, säger Frederik.

Olsen & Christiansen utför alla typer av måleri-, golvläggnings- och murningsarbeten åt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag samt renovering och totalrenovering av bostäder och kommersiella lokaler.

VD Tom Olsen ser fram emot samarbetet med Håndverksgruppen.

– Vi har haft en positiv dialog med Håndverksgruppen under hela processen. Vi delar samma värderingar och är båda mycket måna om hur vi driver vår verksamhet, hur vi behandlar våra kunder och hur vi tar hand om våra medarbetare och partners. 

– Att bli en del av Håndverksgruppen erbjuder möjligheter till tillväxt, men också en bättre och säkrare framtid för våra anställda. Personligen är jag stolt över att jag har byggt upp den här verksamheten under 28 år, och att det finns människor som tror på den och vill fortsätta driva den tillsammans med mig, förklarar han.

Med sin måleri- och murningsverksamhet har Olsen & Christiansen totalt 30 anställda och en omsättning på 43 miljoner DKK år 2023.

Olsen & Christiansen har utfört ett antal prestigefyllda projekt, bland annat allt måleriarbete på den ikoniska biografen Palads i Köpenhamn.

– Vår styrka har alltid varit våra långsiktiga relationer med kunder och medarbetare, varav många har varit med oss sedan starten 1996. Denna lojalitet är ett tydligt tecken på att vi har gjort något rätt i vårt sätt att ta hand om våra kunder och medarbetare, säger Tom.

Olsen & Christiansen kommer att fortsätta som tidigare, med samma namn och lokala närvaro som kunderna har lärt känna. Köpeskillingen är konfidentiell mellan parterna, men samtliga ägare kommer att återinvestera en del av köpeskillingen och bli aktieägare i Håndverksgruppen.

Du kan läsa mer om Olsen & Christiansen A/S här:

https://maler-oc.dk/

https://murer-oc.dk/

Elisabeth Rustad-Nilssen, CBDO

ern@handverksgruppen.com

Telefon: +47 476 41 634

Om Håndverksgruppen

  • Håndverksgruppen grundades i juli 2020 i Norge med 30 lokala hantverksföretag som gick samman för att bilda en grupp. Sedan dess har Håndverksgruppen etablerat sig i Sverige (april 2021), Danmark (november 2022) och Tyskland (september 2023). Idag har Håndverksgruppen 139 hantverksföretag i de fyra länderna.
  • Företagen i Håndverksgruppen erbjuder alla typer av ytbehandlingstjänster inom färg, kakel, murningsarbeten och golv.
  • Gruppens mål är att professionalisera branschen genom att systematiskt investera i ESG, ett bra och säkert arbetsliv samt god kvalitet.
  • Håndverksgruppen tror på att bevara lokalt arv och expertis, marknadsinsikter och kollektiva fördelar genom nätverkseffekter.
  • Håndverksgruppen har en total omsättning på mer än 6,8 miljarder NOK och sysselsätter mer än 4.400 personer.
  • Håndverksgruppen ägs av sina anställda och FSN Capital
Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.