Femårig finansiering från Stenastiftelsen har möjliggjort ökad delaktighet för unga

| 11 januari, 2022 | 0 kommentarer

En femårig delfinansiering från Stenastiftelsen av den icke-vinstdrivande organisationen Förebildarna har lett till att fler än 2200 ungdomar har genomgått något av verksamhetens program. I programmen har de fått arbeta genom entreprenöriella metoder och genomfört samhällspositiva projekt i sina lokalområden. För att ytterligare öka ungas delaktighet ska Förebildarna nu fortsätta sin organisatoriska utveckling och etablering.

2016 beviljade Stenastiftelsen en flerårig delfinansiering av organisationen Förebildarna. Finansieringen har möjliggjort utvecklingen av flera utbildningsprogram som främst genomförs i gymnasieskolan som en del av ordinarie kursplan. De senaste fem åren har över 2200 ungdomar mellan 16-25 år genomgått något av Förebildarnas program. De olika programmen stärker ungas delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen genom entreprenöriella metoder och utgår från FN:s globala mål.

“Vi såg ett stort behov av en organisation som arbetar på det sätt vi nu gör, och vi ansåg oss ha möjlighet att tillgodose det behovet. Efterfrågan kom både från elever i gymnasieskolan men även från lärare och rektorer. För att lyckas med en sådan här organisation räcker det dock inte med passion och idéer utan det krävs också välutvecklade och beprövade insatser. Stenastiftelsens stöd har möjliggjort förverkligande, testning och etablering av våra program, och att vi har kunnat bygga upp relationer med flera gymnasieskolor som återkommande genomför dem. Att en så viktig representant för svenskt entreprenörskap tror på just vår organisation gör oss otroligt stolta”,
säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.

De kommande åren planerar Förebildarna en utveckling av de existerande insatserna där organisationens olika delar ska stråla samman i ett upplevelsebaserat utbildningskoncept.Till exempel ska den årliga kampanjen Förebildsjakten omarbetas till att bli ett komplement till de längre utbildningsprogram som organisationen idag erbjuder. Genom att arbeta långsiktigt med ett antal gymnasieskolor runt om i regionen kommer Förebildarna möjliggöra för ännu fler ungdomar att förstå sina egna förmågor och kapacitet och den positiva skillnad de själva kan åstadkomma i samhället.

“Förebildarnas verksamhet öppnar upp elevernas tankar med hjälp av olika metoder så de får komma till tals. Det tänker jag är så viktigt, ja för alla unga vuxna, men framförallt för våra elever här, att deras röst tas tillvara på. Att vi kan stötta deras självförtroende i att våga ta ett steg till, att faktiskt agera. Genom programmet har elevernas handlingskraft, idéer och tankar fått möjlighet att genomföra förändring”, säger Henning Setterberg, f d tvåämneslärare på Burgårdens Gymnasium, nu utvecklingsledare i utbildningssektorn i Stenungssunds kommun.

Utöver stödet från Stenastiftelsen har Förebildarna de senaste åren även mottagit projektfinansiering från Kronprinsessparets Stiftelse och Västra Götalandsregionen, samt mottagit statsbidrag från Skolverket.

”Vi har de senaste fem åren stöttat Förebildarnas verksamhet och med glädje följt utvecklingen av deras utbildningsprogram. Att se andra ungdomar lyckas med sina projekt och initiativ gör att fler unga inser att de själva har möjlighet att driva sina liv i den riktning de vill. Vi önskar dem fortsatt framgång i deras viktiga verksamhet ”, säger Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.

“För att kunna växla upp ytterligare och se till att ännu fler unga blir delaktiga i samhällsutvecklingen söker vi nu partners som vill följa med på resan framåt och möjliggöra vår fortsatta verksamhet. Våra utbildningsprogram är välutvecklade och etablerade, vi har mycket goda relationer med många skolor runt om i regionen och resultaten från våra genomföra insatser visar att det vi gör fungerar”, säger Julia Hult, Verksamhetsledare på Förebildarna.

För mer info, v.v. kontakta:
Julia Hult
Verksamhetsledare, Förebildarna
Mobil: +46 736 40 00 66
[email protected]

Om Förebildarna
Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som genom utbildningar och kampanjer ger förutsättningar för unga individer mellan 16–25 år att påverka sin framtid och samhället i en positiv riktning. Verksamheten drivs med stöd av Stenastiftelsen och delfinansieras av Västra Götalandsregionen www.forebildarna.se

Bild 1: Deltagare i Förebildsprogrammet
Bild 2: Deltagare Generation F, SPRINT-programmet Angeredsgymnasiet

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *