Connect with us

Marknadsnyheter

Filmbranschen behöver en stark offentlig finansiering

Published

on

I dag meddelade kulturminister Parisa Liljestrand att en ny filmutredning ska tillsättas, något som Scen & Film välkomnar.

 Filmbranschen behöver hållbara villkor och långsiktig finansiering. Digitaliseringen och globaliseringen har i grunden förändrat hur film och drama finansieras, produceras och distribueras, liksom hur tittarna konsumerar film och drama. 

– På en globaliserad marknad blir det lokala särskilt intressant, men också sårbart. Det behövs nya verktyg för att ringa in vad som är svensk film och svensk produktion för att den ska kunna stärkas. Utan en stark offentlig finansiering har vi ingen svensk filmproduktion, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Scen & Film. 

De som producerar i Sverige måste respektera de avtal som ägs av arbetsmarknadens parter. Scen & Film menar att de som nyttjar svensk infrastruktur också bör vara med och bidra till dess finansiering.   

– Sverige bör – som våra grannländer – se över möjligheten som ges av AVMS-direktivet att ta ut en avgift från de största strömningstjänsterna för att medfinansiera lokal produktion, säger Simon Norrthon.  

För att säkra produktionskompetens i Sverige bör ramen för produktionsincitamentet också ökas. Att behålla och utveckla produktion i Sverige är bra för branschen och dess närliggande företag samtidigt som det genererar skatteintäkter.  

– Sverige är inte det billigaste landet att producera i – och det hoppas jag att vi aldrig blir. Rättigheter och rimliga arbetsvillkor är förenat med en kostnad, men kostnaderna är investeringar i en hållbar bransch: ekonomisk hållbarhet, kompetensmässig hållbarhet och minskat klimatavtryck. I dag reser svenska film- och dramaproduktioner till andra länder för att filma, primärt i Baltikum, för att det är billigare, där vi exploaterar deras sämre avtalsvillkor, säger Simon Norrthon. 

Kontakt Fackförbundet Scen & Film

Simon Norrthon, förbundsordförande
simon.norrthon@scenochfilm.se
070-571 33 00
 

Åse Axberg, kommunikationsansvarig
ase.axberg@scenochfilm.se
070-598 12 67

Continue Reading

Marknadsnyheter

Studentstaden Flemingsberg växer sig starkare

Published

on

By

I Flemingsberg ligger ett av Sveriges största campus med fem universitet och högskolor med nästan 20 000 studenter. Här pågår också ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Utvecklingsplanerna för Flemingsberg innefattar samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor för att stärka studentstaden Flemingsberg.

Campus Flemingsberg är ett levande och mångvetenskapligt campus med en spännande mix av högre utbildning, forskning, kunskapsintensiva företag och sjukvård i en expansiv miljö.

                 Mixen av och möten mellan Karolinska Institutet, KTH, Röda Korsets Högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut och Södertörns högskola gör Campus Flemingsberg helt unikt i sitt slag med oändliga möjligheter, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola.

I Flemingsberg finns utöver lärosätena Widerströmska gymnasiet, Konstskolan Idun Lovén och Karolinska universitetssjukhuset.

                      I Flemingsberg har vi möjlighet att bygga en komplett studentstad med närhet, och symbios, mellan studier, boende, service och kultur. Campus Flemingsberg integreras i den framväxande regionala stadskärnan vilket möjliggör helt nya förutsättningar för samverkan och reella möjligheter för ett riktigt studentliv, säger Camilla Broo, kommundirektör i Huddinge kommun.

            Det är människor som gör en stad och vi bygger för människor. Med den unika mixen mellan akademi, näringsliv och nya kulturella upplevelser i ett attraktivt läge  har vi potential att bygga en dynamisk, unik och attraktiv stad som stärker hela Stockholmsregionen, säger Stefan Dahlbo, vd och koncernchef Fabege.

Utvecklingen av studentstaden Flemingsberg kräver samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Den 21 februari bjuder Campus Flemingsberg och Fabege in till den årliga konferensen Regulatordagen som i år har temat ”Studentstaden Flemingsberg”.

Campus Flemingsberg i Huddinge kommun består av: Karolinska Institutet, KTH, Röda Korsets Högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut och Södertörns högskola samt Konstskolan Idun Lovén och Widerströmska gymnasiet.

Arrangörer för Regulatordagen 2024 är Campus Flemingsberg och Fabege.

Fabege AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Ericsson, Markandsstrateg, +73 397 33 35, christina.ericsson@fabege.se
Oskar M Wiik, +72 002 59 64, oskar.m.wiik@soders.nu

 

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ny molnmodell kan hjälpa klimatforskningen

Published

on

By

I gränsen mellan moln och klar himmel avdunstar vattendroppar när de blandas med torr luft. I en ny studie med forskare från Göteborgs universitet har man lyckats fånga skeendet i en modell. I förlängningen kan detta leda till bättre klimatmodeller i framtiden.

Molnen på himlen har stor betydelse för vårt klimat, inte bara för att de avger nederbörd och skuggar solen. Moln fungerar också som stora reflektorer som hindrar utstrålningen av värme från jorden, det som populärt kallas för växthuseffekten.

– Trots att man har studerat moln länge, så är de en av de största osäkerheterna i klimatmodeller. Det beror på att det är så många faktorer som bestämmer hur molnen påverkar solstrålningen. Och turbulensen i atmosfären gör att allt är i ständig rörelse. Det gör det ännu svårare att räkna på, säger Bernhard Mehlig, professor i komplexa system vid Göteborgs universitet.

Molnkanten i fokus för studien

I en vetenskaplig artikel i Physical Review Letters redovisas en ny statistisk modell som beskriver hur antalet vattendroppar, deras storlekar och vattenångan vid den turbulenta molnkanten interagerar. Fördelningen av vattendropparna är viktig eftersom den påverkar hur molnen reflekterar strålning och även hur molnet utvecklar sig när luften blandas om.

– Modellen beskriver hur dropparna krymper och växer i molnkanten när turbulensen blandar in torrare luft, säger Johan Fries, tidigare doktorand och medförfattare till studien.

Forskarna har identifierat de viktigaste parametrarna och byggt sin modell därefter. Kort beskrivet så beaktar den framtagna modellen termodynamikens lagar samt dropparnas turbulenta rörelse. Modellen stämmer väl med numeriska datorsimuleringar som gjorts tidigare, och förklarar deras resultat.

Avdunstningen en viktig process

– Men vi är långt ifrån i mål. Vår modell kan beskriva vad som händer i en kubikmeter av molnet i dagsläget. För cirka femton år sedan var det en kubikcentimeter, så det går framåt, säger Bernhard Mehlig.

Det läggs stor vikt vid IPCC:s klimatmodeller när beslutsfattare diskuterar klimatförändringarna. Och enligt IPCC är de mikrofysiska egenskaperna hos moln bland de minst förstådda inom klimatvetenskapen.

– Dessutom är avdunstningen av droppar en viktig process, inte bara i samband med atmosfäriska moln, utan också inom infektionsmedicinen. Små droppar som uppstår när vi nyser kan innehålla viruspartiklar. Om dropparna avdunstar, kan viruspartiklarna stanna kvar i luften och smitta andra människor, säger Bernhard Mehlig.

Bernhard Mehlig har även varit medförfattare till en annan studie som beskriver hur fasta partiklar, som exempelvis iskristaller, rör sig i molnen.

– Iskristallerna och vattendropparna påverkar varandra. Men hur vet vi inte än, säger Bernhard Mehlig.

Vetenskapliga artiklar i Physical Review Letters: Lagrangian Supersaturation Fluctuations at the Cloud Edge

Inertia Induces Strong Orientation Fluctuations of Nonspherical Atmospheric Particles

Kontakt: Bernhard Mehlig, professor i komplexa system på Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet, telefon: 0766-22 91 70, e-post: bernhard.mehlig@physics.gu.se

Olof Lönnehed
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 69 70

e-post: olof.lonnehed@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 800 studenter och 6 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fonus och Familjens Jurist ingår avtal med Tele2 för internet och SD-WAN-lösningar

Published

on

By

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B): Fonus, som är Nordens mest anlitade begravningsbyrå, och Sveriges största juristbyrå – Familjens Jurist – väljer Tele2 som leverantör för internet och SD-WAN-lösningar för sina verksamheter.

Fonus och Familjens Jurist, som båda ingår i Fonus ekonomiska förening, väljer Tele2 som helhetsleverantör av internet och SD-WAN-lösningar. Byråerna, som tillhör de mest anlitade i Sverige och Norden inom begravnings- respektive familjejuridisk verksamhet, sökte moderna och skalbara lösningar med SD-WAN-teknik för att öka säkerheten, flexibiliteten och skalbarheten för sina många kontor.

Genom säkerhetslösningar och moderniserad design så möjliggör Tele2 snabbare och bättre uppkoppling ända ut till de lokala kontoren. Detta förväntas förbättra verksamheternas interna processer och erbjuda smidigare upplevelser för deras kunder.

          Vi är stolta över att stödja Fonus och Familjens Jurist i deras digitala transformation. Genom att erbjuda innovativa lösningar och säkra leveranser kommer vi att vara en pålitlig partner till deras verksamheter, och vi ser fram emot att skapa värde för dem under de kommande åren, säger Sofia Ahlmark Hyvärinen, försäljningsdirektör på Tele2 Företag.
 

Fonus och Familjens Jurist sökte en partner som kan hantera helheten, vilket inte minst sparar både tid och pengar. Genom att välja Tele2 ser de fram emot flexibla lösningar som möjliggör snabba internethastigheter och smidig hantering vid exempelvis lokalflyttar. Tele2s fokus på hållbarhet och bolagets ISO-certifieringar spelade också en avgörande roll i valet av leverantör, enligt verksamheterna.

          Fonus och Familjens Jurist ser fram emot att dra nytta av Tele2s helhetserbjudande, goda service och proaktivitet i leveranserna, säger Anders Eskilsson, IT-chef på Fonus ekonomisk förening.

 

Om Fonus ekonomisk förening

Fonus är Nordens mest anlitade begravningsbyrå och finns i både Sverige och Norge. Verksamheten verkar idag inom två huvudområden nämligen begravningsverksamhet och juridik, samt en miljöcertifierad kistfabrik i Falköping. Dessa drivs som en ekonomisk förening. Familjens Jurist är Sveriges största Juristbyrå inom familjejuridik.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jessica Hjälmered, Senior Communication Manager, Tele2, +46 (0)8 121 47 400, jessica.hjalmered@tele2.com

 

Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media

 

 

 

Om Tele2
Tele2 är ett ledande telekombolag med syfte att möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Genom våra nätverk och tjänster — som sträcker sig från bredband, datanät, mobil- och fast telefoni till TV, streaming och globala IoT-tjänster — är vi djupt sammankopplade med alla delar av dagens digitala livsstil. Genom att göra vår infrastruktur mer kraftfull, säker och hållbar möjliggör vi samma slags utveckling av samhället. Tele2 grundades 1993 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2023 omsatte bolaget 29 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida
www.tele2.com.
 

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.