Connect with us

Marknadsnyheter

Flemingsberg Block Party skapar gemenskap och stolthet för pågående stadsutveckling

Published

on

Den 15–17 juni arrangeras Flemingsberg Block Party, en folkfest med musik, konst, dans och ett myller av aktiviteter i centrala Flemingsberg. Initiativtagare till festivalen är stadsutvecklaren Fabege, Huddinge kommun och Södertörns högskola tillsammans med lokala föreningar och festivalarrangörer.

Syftet med initiativet är att stärka Flemingsberg som mötesplatsen för kunskap och kreativitet och skapa samverkan och stolthet för Flemingsbergs utveckling.

Flemingsberg är ett av Sveriges största utvecklingsprojekt och även ett av de viktigaste. Den långsiktiga visionen för utvecklingsprojektet är 50 000 boende, 50 000 som arbetar i stadsdelen och 50 000 besökare. Flemingsberg går från en regional kärna till en internationell stjärna, säger Camilla Broo, kommundirektör Huddinge kommun.

Ledord i utvecklingsprojektet är samverkan, experimentkraft och kontraster. I Flemingsberg möts bostäder, näringsliv, akademi och natur och tillsammans skapar det en unik dynamik som vi vill stärka ännu mer. Initiativet ger omedelbar kraft och energi till utvecklingen och vi hoppas att festivalen ska spilla över i mer långsiktiga samarbeten och inslag i Flemingsberg, säger Stefan Dahlbo, vd, Fabege.

Fokusområden för Flemingsbergs utveckling är: en levande stadskärna, självklart etableringsval, öppen universitetsstad, eftertraktad livsmiljö och ett hållbart samhälle. Dramaten och Operan flyttar in i sina nya ateljéer och verkstäder under 2024 och för Alfa Laval utvecklas ett nytt högteknologiskt innovationscentrum. Här utvecklas Stockholm South Business District och ett kunskapsintensivt och kreativt kluster. Det kommer även att byggas flera nya bostäder.

– Det fantastiska med Flemingsberg Block Party är att vi lyfter den lokala kraften och allt som är på gång i området genom en stor festival i hjärtat av Flemingsberg. I den analys som vi gjort av 12 års medborgardialoger, inom ramen för projektet, har det kommit fram önskemål som linjerar väl med det vi nu omsätter i praktiken. Campus Flemingsberg är Sveriges åttonde största campus med cirka 20 000 studenter, och är en viktig katalysator i Flemingsbergs utveckling, säger Sara Ferlander, lektor och forskare, Södertörns Högskola.

Det som känns nytt och inspirerande med Flemingsberg Block Party är att arrangörer och medverkande består av en spännande mix av såväl unga i Flemingsberg som mer erfarna festivalarrangörer. Det blir ett fantastiskt program! Det kommer också finnas möjlighet att ta del av utvecklingsplanerna för Flemingsberg på en särskild utställningsyta, säger Karin Lekberg, projektledare för Flemingsberg Block Party.

Flemingsberg Block Party är en del av ett treårigt utvecklingsprojekt med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Programmet för de tre festdagarna släpps under vecka 21.  Det är fri entré till festivalområdet.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Ericson, marknadsstrateg, Fabege,  073-397 33 25 christina.ericson@fabege.se
Sara Ferlander, lektor och forskare, Södertörns högskola, 08-608 45 52, sara.ferlander@sh.se
Karin Lekberg, projektledare Flemingsberg Block Party, 0720-77 82 98, karin@landskapslaget.se
Lena Fyrvald, projektledare för Vinnovaprojektet, 08-535 300 00 (vx), lena.fyrvald@huddinge.se

Mer information:

Flemingsberg Block Party https://flemingsbergblockparty.se/
Fabege
 https://www.fabege.se/stadsdelar/flemingsberg
Huddinge kommun
www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/huddinge-bygger/sydvastra/flemingsberg/
Södertörns högskola www.sh.se

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.