Fler dömda ska få stöd

| 15 september, 2022 | 0 kommentarer

Fler klienter behöver ett nära stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Därför behöver Arbetsförmedlingen och Kriminalvården utveckla sitt samarbete.

Personer som avtjänar straff kan behöva hjälp tillbaka in i samhället. Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har därför haft ett gemensamt uppdrag att tillsammans med kommunerna utveckla Krami eller motsvarande verksamhet. Krami är samordnade insatser som ska leda till arbete eller utbildning, och finns idag på 14 orter i landet.

Myndigheterna föreslår nu i en återrapport till regeringen att en verksamhet motsvarande Krami ska ske inom Samordningsförbunden.

− Målet är att fler brottsdömda ska kunna få del av insatserna på samma villkor, oavsett var i landet man bor, säger Maria Kindahl, avdelningschef på Arbetsförmedlingen.

För att göra det möjligt behövs lagändringar som ger Kriminalvården förutsättningar att ingå som part i Samordningsförbundens verksamhet. De Krami-verksamheter som finns idag ska fortsätta som tidigare där det är motiverat och där det finns tillräckligt klientunderlag samt goda resultat.

Länk till återrapporten: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/styrning-och-resultat/aterrapportering/aterrapportering-regleringsbrevet-2022

Presstjänsten: 010-486 10 00, [email protected]

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, [email protected]
www.arbetsformedlingen.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.