Fler hembesök när Landskrona stad satsar på förebyggande hälsa för äldre

| 21 juni, 2021 | 0 kommentarer

I höst startar omsorgsförvaltningen ett projekt för att främja god hälsa hos äldre, bryta ensamhet och isolering och minska beroendet av omsorg. En del i projektet är hembesök som riktar sig till alla äldre i Landskrona.

Landskronabor har en lägre förväntad livslängd än invånare i de flesta andra kommuner. Omsorgsförvaltningen vill därför sätta in fler insatser för att förbättra folkhälsan och minska vårdberoendet bland äldre i Landskrona. Det gör man genom projektet HERO som startar i höst.

Ett av projektets mål är att i ett tidigt skede upptäcka vilka äldre personer som behöver främjande och förebyggande insatser. Det ska man bland annat göra genom hembesök.

– Vi har haft hembesök tidigare, men vi kommer nu att göra det i mycket större skala. Genom en nära kontakt kan vi visa vilka resurser som finns tillgängliga för våra invånare, så att de ska kunna ta hand om sin hälsa. Målet är att de ska kunna leva ett långt, friskt och självständigt liv, säger Jan Allan Beer (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Ytterligare en del i projektet är att bryta ensamhet och isolering. För att lyckas med det ska omsorgsförvaltningen skapa ännu fler mötesplatser för äldre.

– Vi kommer att utöka samarbetet med våra frivilligorganisationer för att skapa ännu fler platser och tillfällen där äldre kan mötas. En viktig faktor för att hålla sig frisk är att man har en social gemenskap, säger Senija Fehratovic, avdelningschef på omsorgsförvaltningen och projektägare.

Ytterligare satsningar på förebyggande hälsa för äldre:

  • Balansträning och satsningar på fallprevention för att minska risken för fallolyckor
  • Utveckling av det sociala innehållet i aktiviteter som riktar sig till äldre
  • Utveckling av anhörigstödet
  • Utveckling av arbetet med digitala forum och digitalt stöd till medborgare

Projektet startar i höst och innebär en satsning på Landskronas äldre på totalt fem miljoner kronor och en del av projektet finansieras av medel från Socialstyrelsen. Projektet ska pågå till 2023.

För mer information:

Senija Fehratovic, avdelningschef på omsorgsförvaltningen och projektägare, 0418-47 09 99, [email protected]

Håkan Strömberg, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen, 0418-47 49 94, [email protected]

Jan Allan Beer (L), omsorgsnämndens ordförande, 0739-60 23 17

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *