Connect with us

Marknadsnyheter

Fluicell påbörjar utveckling med humana stamceller inom program för vävnadsbaserad typ 1-diabetesbehandling

Published

on

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har påbörjat utvecklingsarbete av vävnadsbaserad terapi för behandling av typ 1-diabetes innehållandes humana stamceller. Cellerna är av typen inducerade pluripotenta stamceller (IPSC) och är samma typ av celler som Bolaget avser att använda i framtida kliniska prövningar.

Fluicell har nu påbörjat utveckling av implantat innehållandes humana stamceller inom Bolagets program för vävnadsbaserad typ 1-diabetesbehandling. De stamceller som Fluicell använder kommer från donerade hudceller och är programmerade till att utvecklas till mänskliga betaceller. Fluicell har i inledande försök säkerställt att cellerna kan användas i Bolagets Nexocyte™-plattform för att skapa artificiella pankreasöar och att de kan kombineras med de biomaterial som tidigare testats in vivo.

Fluicell genomför nu studier in vitro för att säkerställa insulinfrisättning från de IPSC-innehållande implantaten. Bolaget räknar med att kunna meddela utfallet från dessa studier under första kvartalet 2024. Ett positivt resultat från dessa försök medför att Fluicell kan använda de undersökta implantaten i vidare optimeringsarbete och i förlängningen i in vivo-studier.

VD Carolina Trkulja kommenterar:
”Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi fortsätter att göra framsteg i vår utveckling av vävnadsbaserad terapi mot typ 1-diabetes. Att nu går över till att använda stamceller i våra implantat gör att vi tar ytterligare ett steg mot vår målsättning att skapa en behandlingslösning som är redo för kliniska prövningar. Att använda IPSC var ett naturligt val som väl överensstämmer med efterfrågan inom läkemedelsbranschen och som gör att vi kan skapa en behandlingslösning med potentialen att ges till stora patientgrupper. Våra inledande försök har visat på god kompatibilitet med Nexocyte-plattformen och vi har goda förhoppningar beträffande de insulinfrisättningsstudier som vi nu påbörjar.” 

Bilden ovan visar en mikroskopiavbilning av humana IPSC-betaceller, bioprintade på Fluicells in vivotestade biomaterial. Med Bolagets Nexocyte-metoder kan cellerna printas i 0,25 mm2 stora rutor med hög konfluens, placerade i ett regelbundet rutmönster. Efter genomförd printning skyddas proverna från omgivningen för efterföljande analys.

Om inducerade pluripotenta stamceller
Inducerade pluripotenta stamceller (IPSC) är en typ av stamceller som genereras direkt från somatiska celler, vanligtvis hudceller. IPSCs har stor potential för användning inom cellterapi och regenerativ medicin eftersom de kan produceras i stor skala och eftersom de kan användas för att generera alla kroppens celltyper. Eftersom IPSC inte kräver specifika donatorer kan cellterapier baserade på IPSCs produceras till lägre kostnad och större skala jämfört med behandlingar med omodifierade donerade celler. IPSC används för närvarande för terapiutveckling inom flera av de största sjukdomsområdena, tex cancer, hjärt-kärlsjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar.

Om Fluicells program för typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en kronisk autoimmun sjukdom som årligen drabbar nio miljoner individer världen över och som leder till att de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörtelns öar förstörs. Fluicell bedriver utveckling av vävnadsbaserade implantat med syfte att skapa en botande behandling för typ 1-diabetes. Implantaten består av artificiella pankreasöar skapade med hög precision med hjälp av Fluicells plattform Nexocyte och Bolagets bioprintingteknik Biopixlar. Fluicell har som målsättning att tillhandahålla en behandlingslösning som återskapar patienters glykemiska kontrollfunktion, utan beroende av donerad vävnad och utan behov av immunsuppressiva läkemedel.

Typ 1-diabetes medför enligt JDRF en uppskattad global socioekonomisk kostnadsbörda på 90 miljarder USD. För närvarande hanteras T1D främst genom insulininjektioner, som syftar till att ersätta det insulin som saknas. Även om insulinbehandling i hög grad förbättrar livet för personer med T1D är det få som uppnår optimal glykemisk kontroll, och patienterna kämpar ofta med en rad komorbiditeter som i hög grad påverkar deras livskvalitet. På grund av de brister som finns hos befintliga terapilösningar för typ 1-diabetes finns det ett betydande behov av nya behandlingsalternativ.

För mer information, vänligen kontakta:
Carolina Trkulja, VD
+46 (0) 705 52 63 25
carolina@fluicell.com

Fluicell AB
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 73 514 09 91 
https://www.fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:
Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en teknik för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Med utgångspunkt i Fluicells teknik för att konstruera biologiska vävnader med ultrahög detaljrikedom bedriver Fluicell utveckling av vävnadsbaserade terapier och screeningmodeller. Bolagets utvecklingsarbete är i huvudsak inriktat mot vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes samt hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsscreening. Fluicells befintliga produkter är vävnadsproduktionsplattformen Nexocyte som bygger på Biopixlar® och Biopixlar® AER, Bolagets tekniker för högupplöst bioprinting i både 2D och 3D. Fluicells produktportfölj innehåller även forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (www.skmg.se).

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.