FNG Nordic AB (publ) delårsrapport januari – december 2020

| 26 februari, 2021 | 0 kommentarer

Pressmeddelande, Borås 26 februari 2021

Delårsrapporten för FNG Nordic AB (Ellos Group) publiceras idag.

FJÄRDE KVARTALET 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 993,3 MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 52,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 75,5 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent.
 • Justerad EBITA uppgick till 99,4 MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 10,0 procent.
 • Justerad EBITDA uppgick till 121,8 MSEK. Justerad EBITDA-marginal uppgick till 12,3 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 89,4 MSEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 72,1 MSEK.
 • Likvida medel uppgick till 320,7 MSEK.

HELÅRET 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 174,9 MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 47,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 58,0 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 1,8 procent.
 • Justerad EBITA uppgick till 290,2 MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 9,1 procent.
 • Justerad EBITDA uppgick till 381,5 MSEK. Justerad EBITDA-marginal uppgick till 12,0 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 131,4 MSEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 95,1 MSEK.
 • Likvida medel uppgick till 320,7 MSEK.

Kommentar från VD i FNG Nordic AB (publ)

I kvartal 4 fortsätter Ellos Group på den inslagna linjen vi har sett under året med betydande ökningar både i försäljning och resultat. Den här utvecklingen gäller hela kvartalet där höjdpunkten var Black Week där försäljningen ökade med nära 50% trots att rabattnivåerna var lägre än föregående år. Under året har vi välkomnat ett stort antal nya kunder och bara under Black Week valde över 100 000 nya kunder att handla från något av våra varumärken. Våra web-sidor hade mer än 8 miljoner besök under veckan. En viktig förklaring är de betydande satsningar inom IT och logistik som Ellos Group gjort för att skapa en smidig, personlig och enkel shoppingupplevelse online. Under kvartal 4 uppgick den justerade EBITA-marginalen till 10,0% och den justerade EBITDA-marginalen till 12,3%.

För helåret ökar försäljningen med 18%. Utvecklingen har under året varit väldigt stark i hemsegmentet, vilket vi har sett under en längre tid men under 2020 så har kategorien fått en extra skjuts av Covid-19 pandemin vilken har fått många kunder att spendera mycket tid i hemmet. Även sport och elektronik har varit framgångsrika kategorier under året. Kläder och mode har påverkats negativt av Covid-19 då man inte går på fest och träffar vänner och bekanta i samma utsträckning som vanligt och då inte köper festbetonade kategorier som klänningar och toppar på samma sätt som innan pandemin. Även badkläder har varit utmanande då resandet utomlands har minskat kraftigt. Även om vardagskläder och produkter i en avslappnad stil med hög komfort, tillsammans med sport- och fritidskläder har gått bra under året, så räcker inte det för att väga upp tapp på mer festbetonade kategorier såsom klänningar och toppar samt bad- och strandkläder.

Då 2020 blev ett mycket framgångsrikt år fick samtliga anställda i december en extraordinär bonus på 5 000 kronor. Kostnaden för den här bonusen belastar resultatet i kvartal 4. Justerad EBITA för helåret landar på 290,2 MSEK med en marginal på 9,1%. Samma siffror för justerad EBITDA är 381,5 MSEK och 12,0%. Samtidigt som affärsrörelsen uppvisar ett starkt resultat har 2020 varit ett år då vi har blickat framåt och implementerat en mängd projekt som stärker kundupplevelsen, vår operativa förmåga samt möjligheten att erbjuda kunder utanför Norden våra produkter. I början av året lanserade vi en ny funktion för finansiella tjänster, Elpy, som är en digital, mobil och skalbar plattform som underlättar vid inköp och betalning av varor. Elpy har bl.a möjliggjort att även Stayhard och Homeroom kan generera intäkter från finansiella tjänster. I februari invigde vi en ny lagerlokal för möbler och andra stora hemprodukter i Borås. Den nya lagerlokalen har inneburit en möjlighet till fortsatt tillväxt, effektivare arbetssätt, konsolidering av lagerplatser samt bättre serviceerbjudande till kund.

Under året har vi också lanserat nya e-handelssajter för Ellos, Jotex och Homeroom som innebär att kunden får en snabbare, enklare och mer inspirerande användarupplevelse som är designad för mobilen. Kunderna erbjuds en ökad användarvänlighet och personalisering som förbättrar relevansen för varje enskild kund. I slutet av året tog vi ett viktigt steg i vår strategi när vi lanserade ett av våra varumärken utanför Norden. Första steget i expansionen var att lansera Jotex i Tyskland och Polen i december 2020 samt Holland och Österrike i början av 2021. Baserat på starten så ser det mycket lovande ut.

FNG Nordic AB ingår i den belgiska FNG- koncernen och ett flertal av de belgiska och nederländska bolagen inom FNG-koncernen lämnade i juli in begäran om att försättas i konkurs. FNG Nordic AB och Ellos Group omfattas inte av dessa händelser. Som en följd av konkurserna inom FNG kommer det tänkta inköpssamarbetet inte att kunna genomföras. Med anledning av detta gjorde koncernen en reservering om 158,6 MSEK som motsvarar det förskott på varor och uppstartskostnad som betalades. Detta belopp belastar rörelseresultatet men behandlas som en post av engångskaraktär i Justerad EBITA och Justerad EBITDA. Kassaflödet för året belastas fullt ut av dessa betalningar.

Trots ovan nämnda betalningar så uppvisar Ellos Group ett positivt operativt kassaflöde för helåret med 95,1 MSEK. Nettoskulden sjunker under året till 1 134 MSEK vilket innebär att likviditeten är stark med en odragen rörelsekredit och 320,7 MSEK i likvida medel.

Med ett starkt år bakom oss och ett positivt momentum ser vi med spänning fram emot fortsättningen på 2021.

Paul Lembrechts, VD för FNG Nordic AB (publ).

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05  

__________________________________________________________

Denna information är sådan information som FNG Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl 18.00 CEST.

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med e-handelsplatserna Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder. Läs mer på www.ellosgroup.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *