Förändring av antalet aktier och röster i Dedicare

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Antalet aktier och röster i Dedicare AB (publ) har ökat till följd av styrelsens beslut att emittera totalt 124 998 nya aktier av serie B med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med förvärvet av H&P Search & Interim AB. Genom emissionen ökade antalet aktier i bolaget med 124 998 och antalet röster med 24 999,6. Den sista handelsdagen i april uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 520 395, varav 2 011 907 aktier av serie A med en (1) röst vardera och 7 508 488 aktier av serie B med en femtedels (1/5) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 3 513 605.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10

Kort om Dedicare

Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Dedicare hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och psykologer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter 1,3 miljarder kronor med drygt 1 000 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se  

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00  
www.dedicare.se 
Org.nr: 556516–1501

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.