Connect with us

Marknadsnyheter

Förbättrad proteinfunktion öppnar för nytt koncept för läkemedelsutveckling

Published

on

Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab beskriver i en studie i Science att de genom en ny teknik har förbättrat ett proteins förmåga att reparera syreskador i DNA och skapat en ny funktion hos proteinet. Tekniken kan leda till bättre läkemedel mot sjukdomar där syreskador är inblandade, som cancer, Alzheimers sjukdom och lungsjukdomar, men forskarna tror också på ett ännu bredare genomslag.

Grunden för läkemedelsutveckling har länge varit att hitta specifika proteiner som orsakar sjukdomar och skapa behandlingar som hämmar de proteinerna på olika sätt. Men många sjukdomar orsakas av förlorad eller minskad proteinfunktion, vilket i stället väcker behovet av att öka aktiviteten av vissa proteiner eller återställa funktionen hos skadade proteiner.

Utgår från Nobelprisbelönad upptäckt

I den nu publicerade studien har forskare från Karolinska Institutet förbättrat funktionen hos ett protein kallat OGG1; ett enzym som reparerar syreskador på vårt genetiska material orsakade av oxidativ stress. Sådana syreskador bidrar till åldrande och flera olika sjukdomar, som Alzheimers sjukdom, cancer, hjärt-kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och lungsjukdomar.

Arbetet utgår från metoden organokatalys, ett verktyg utvecklat av Benjamin List och David W.C. MacMillan som belönades med Nobelpriset i kemi år 2021. Metoden bygger på upptäckten att små organiska molekyler kan fungera som katalysatorer, det vill säga driva på kemiska reaktioner utan att själva bli en del av slutprodukten.

KI-forskarna har undersökt hur sådana små katalysatormolekyler, tidigare beskrivna av andra forskare, binder till enzymet OGG1 och påverkar dess funktion i celler. En av molekylerna visade sig särskilt intressant.

Tio gånger mer effektivt

– När vi för in katalysatorn i enzymet blir enzymet tio gånger mer effektivt på att reparera syreskador och kan dessutom utföra en ny reparationsfunktion, säger Maurice Michel, biträdande lektor vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Katalysatorn fick enzymet att kunna klippa av DNA på ett annat sätt än det normalt gör, så att det inte längre kräver sitt vanliga protein, APE1, för att fungera, utan i stället ett protein kallat PNKP1.

Forskarna tror att OGG1-proteiner förbättrade med den här tekniken kan bli nya läkemedel inom sjukdomsområden där syreskador är inblandade. Men Thomas Helleday, professor vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare, ser också bredare tillämpningar, där konceptet med att föra in en liten katalysatormolekyl i ett protein används för att förbättra och förändra även andra proteiner.

Generera nya funktioner hos proteiner

– Vi tror att den här teknologin kan ligga till grund för ett skifte inom läkemedelsutvecklingen där man i framtiden genererar nya funktioner hos proteiner i stället för att hämma dem. Men tekniken är inte begränsad till läkemedel, tillämpningarna är i stort sett obegränsade, säger Thomas Helleday.

Forskningen har finansierats av många parter, däribland det Europeiska forskningsrådet, Vetenskapsrådet, Crafoordska stiftelsen, Cancerfonden, Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelse och Dr Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi.

Flera av forskarna bakom studien är listade som uppfinnare på en patentansökan rörande OGG1-inhibitorer och har kopplingar till organisationen som äger patentet. Två av forskarna är anställda av företaget Oxcia AB, som licensierar patentet och flera forskare äger aktier i företaget.

Publikation: ”Small molecule activation of OGG1 increases repair of oxidative DNA damage by gaining a new function”. Maurice Michel, Carlos Benítez-Buelga, Patricia A. Calvo, Bishoy M. F. Hanna, Oliver Mortusewicz, Geoffrey Masuyer, Jonathan Davies, Olov Wallner Kumar Sanjiv, Julian J. Albers, Sergio Castañeda-Zegarra, Ann-Sofie Jemth, Torkild Visnes, Ana Sastre-Perona, Akhilesh N. Danda, Evert J. Homan, Karthick Marimuthu, Zhao Zhenjun, Celestine N. Chi, Antonio Sarno, Elisée Wiita, Catharina von Nicolai, Anna J. Komor, Varshni Rajagopal, Sarah Müller, Emily C. Hank, Marek Varga, Emma R. Scaletti, Monica Pandey, Stella Karsten, Hanne Haslene-Hox, Simon Loevenich, Petra Marttila, Azita Rasti, Kirill Mamonov, Florian Ortis, Fritz Schömberg, Olga Loseva, Josephine Stewart, Nicholas D’Arcy-Evans, Tobias Koolmeister, Martin Henriksson, Dana Michel, Ana de Ory, Lucia Acero, Oriol Calvete, Martin Scobie, Christian Hertweck, Ivan Vilotijevic, Christina Kalderén, Ana Osorio, Rosario Perona, Alexandra Stolz, Pål Stenmark, Ulrika Warpman Berglund, Miguel de Vega, Thomas Helleday. Science, online 23 juni, 2022, doi: 10.1126/science.abf8980.

För mer information, kontakta:
Thomas Helleday, professor
Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Tel: 070 024 8453
E-post:
thomas.helleday@scilifelab.se

Maurice Michel, biträdande lektor
Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
E-post:
maurice.michel@ki.se

Fler pressbilder på forskarna finns i KI:s mediabank

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SENS inleder nytt batteriprojekt i Filipstad

Published

on

By

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget nu inleder ett nytt batteriprojekt i Filipstads kommun. Batterilagret väntas ha en kapacitet på 30 MW och kommer att upprättas i närheten av Värmlandsbergsgruvan där SENS tidigare har inlett flera projekt. Inledningsvis kommer SENS sträva efter att erhålla behövlig tillståndshantering innan byggnationen inleds.

SENS driver för närvarande ett omfattande energiprojekt i Filipstad där ett energikluster börjar etablera sig i takt med att fler projekt inleds. I nära samarbete med kommunen har SENS identifierat flertalet spännande projekt, där det huvudsakliga fokuset ligger på utvecklingen av en fullskalig energilagringsanläggning i Värmlandsbergsgruvan. Nyligen inledde även SENS ett samarbete med Axpo, ett av Schweiz största energibolag, där parterna signerade ett köp- och utvecklingsavtal avseende ett batterilagringssystem och en storskalig solkraftpark i Filipstad. Det projektet fortskrider och utöver att den miljöjuridiska processen har inletts, har även den miljötekniska konsulteringen inletts.

Idag kan SENS meddela att ytterligare ett projekt har inletts i Filipstads kommun, i närheten av Värmlandsbergsgruvan. Det nya projektet avser ett batterilager med en kapacitet på 30 MW och kommer att förse närliggande energikällor med en hållbar lagringslösning. Nu inleds processen med tillståndshantering för byggnationen av batterilagret som uppskattas att erhållas under andra halvåret av 2023. Därefter påbörjar byggnationen vilket uppskattas att inledas om 12-16 månader, beroende på när erforderliga tillståndet har erhållits samt när leveranser kan ske.

Projektet kommer att finansieras genom extern finansiering, på samma sätt som samarbetet med Axpo. Utifrån antaganden från dagens marknader ger det en investering upp emot 300 MKr vid produktion med ett pris kring 50-100 000 Euro/MW för projekträttigheterna vid full utbyggnad, vilket skulle kunna ge uppemot 3 miljoner Euro till SENS.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2023 17:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Continue Reading

Marknadsnyheter

PAYDAY™ 2 nu tillgängligt på Epic Games Store

Published

on

By

Starbreeze Entertainments prisbelönta heist-spel PAYDAY 2 finns idag tillgängligt på Epic Games Store. Basspelet av PAYDAY 2 kommer att vara gratis att lägga till sitt spelbibliotek mellan 8-16 juni, och finns tillgängligt att köpa efter perioden.

 

Tillsammans med Epic Games firar vi ‘the Year of PAYDAY’ genom att erbjuda världens främsta heist-upplevelse gratis på Epic Games Store, inför den samtidiga lanseringen av PAYDAY 3 på alla större plattformar, senare i år. Vi är glada över att kunna ge ännu fler spelare möjligheten att njuta av och uppleva PAYDAY, och välkomnar ännu fler spelare att ansluta till vårt fantastiska community.”, säger Staffan Nyström, VP Publishing, Starbreeze.

PAYDAY 2 på Epic Games Store stöder full cross-play-funktionalitet mellan befintliga PC-plattformar. Allt befintligt DLC-innehåll som har publicerats för PAYDAY 2 sedan lanseringen 2013 kommer att finnas tillgängligt för köp på Epic Games Store.

För mer information, vänligen kontakta;
Staffan Nyström, VP Publishing
Tel: 46(0)8-209 208
E-mail: press@starbreeze.com

 

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B.
För mer information, besök www.starbreeze.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Expansion i Stockholm ökar svensk konkurrenskraft inom elektrifiering för fordonsindustrin

Published

on

By

Inmotion dubblar sin produktionskapacitet genom en ny produktionsanläggning i Stockholm. Därmed kan Inmotion leverera komponenter för närmare 200 000 fordon per år, vilket förväntas generera en årlig omsättning på nästan en miljard inom de närmaste fem åren och skapa 100 nya jobbmöjligheter i södra Stockholm. Idag, den 8 juni, invigdes de nya lokalerna.

Inmotion Technologies är Sveriges största tillverkare av kraftelektronik för kommersiella fordon; främst motorstyrenheter och växelriktare (inverters) till el- och hybridfordon som bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner, truckar, etc. Elektrifieringen inom fordonsindustrin ökar kraftigt och för att kunna möta kundernas behov samt fortsätta driva utvecklingen framåt dubblar Inmotion sin verksamhet i Sverige.

– Inmotion har många års erfarenhet av kraftelektronik för elfordon, och vi tar nu ett ordentligt kliv framåt i och med den ökande elektrifieringen av tunga nyttofordon. Vi är ett globalt företag som expanderar på en växande marknad, där utbyggnaden här i Stockholm blir nyckeln för vår tillväxt och låter oss serva våra kunder på bästa sätt. Det känns roligt och inspirerande idag få inviga vår nya anläggning, säger Mattias Nubäck, General Manager på Inmotion Technologies.

Bland gästerna fanns Invest Stockholm som är mycket positiva till investeringen och dess betydelse för regionen.

– Satsningar som vi ser Inmotion göra här är superintressant. Att Stockholmsregionen attraherar högteknologiska företag inom elektrifiering som Northvolt, Scania, Candela och Inmotion visar på hög konkurrenskraft. Att Inmotion tillverkar produkterna och expanderar, bygger nätverk och säkrar elektrifieringen av framtiden. Precis det vi behöver, säger Anna Gissler VD Invest Stockholm.

Satsningen har gjorts tillsammans med fastighetsägaren Fastighets AB Balder och den totala investeringen är cirka 250 miljoner kronor. För Inmotion beräknas expansionen i att generera en årlig omsättning på närmare en miljard inom de närmsta fem åren. Inmotion har hyrt lokaler i Stockholm av Balder sedan 2005 och de tidigare lokalerna har nu kompletterats med den nya miljöcertifierade anläggningen på cirka 6 000 kvm. Första spadtaget togs februari 2022 och i juli 2023 tas den nya anläggningen i bruk.

– Byggnationen har gått enligt plan och samarbetet har fungerat mycket bra. Det är en fin anläggning som vi har utvecklat tillsammans. Satsningen som gjorts här är inte bara positiv ur miljösynpunkt utan har också betydelse för näringslivet och regionen i stort, säger Martin Berg, regionchef för kommersiella fastigheter på Balder.

Nöjda med expansionen är också Inmotion Technologies italienska moderbolag.

– Inmotion Technologies är en viktig aktör inom ZAPI GROUP, med specialisering inom högspänningslösningar för den krävande marknaden för kommersiella fordon. Vi är glada över att expansionen fortsätter här i Stockholm, då det är viktigt för hela ZAPI GROUP. Stockholm är en av de viktigaste knutpunkterna för elektrifiering i EU, och vi är glada över att vara positionerade här eftersom vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt inom elektrifiering, säger Zapi GROUP CFO Daniele Bardini på uppdrag av Giannino Zanichelli, grundare och ägare av ZAPI GROUP.

Bilder

1. Flygfoto över Inmotion Technologies nya produktionsanläggning.

2. Bandklippning. Från vänster i bild: Mikael Johansson Director of Sales Inmotion Technologies, Martin Berg, regionchef för kommersiella fastigheter Balder, Daniele Bardini Zapi GROUP CFO, Mattias Nubäck, General Manager Inmotion Technologies, Anna Gissler VD Invest Stockholm, Kristian Björkman CEO Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Eva Jonasson, Pressansvarig på Balder
eva.jonasson@balder.se, +46 (0)31 10 79 44

Martin Wennerblom, Marknadschef på Inmotion Technologies
martin.wennerblom@evs-inmotion.com, +46 (0)70 161 57 98

____________________________________________________________________________________________________________________

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 mars 2023 ett värde om 218,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Inmotion Technologies AB är en global leverantör av elmotorer, motorstyrenheter och elektronikutrustning för industri- och fordonssektorn med fokus på att utveckla produkter för utsläppsfria transportlösningar. Inmotion levererar till OEM-tillverkare av el- och hybridfordon som bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner, truckar och materialhanteringssystem. Företagskulturen präglas av innovation, teknologi, ständiga förbättringar och kraven på kvalitet, pålitlighet, leveransprecision och kostnadseffektivitet är höga. Ett kärnvärde är hållbarhet. Inmotion Stockholm sysselsätter idag ca 250 personer och är en del av Zapi Group, en snabb växande global ledare för elektrifiering av fordon med säte i Italien. Zapi Group har ca 1 600 anställda och en omsättning över 600 M€ och totalt 18 kontor i 13 olika länder.
 

ZAPI GROUP driver utvecklingen till en helt elektrisk framtid med en högintegrerad produktportfölj med styrsystem, motorstyrenheter, elmotorer, högfrekventa batteriladdare och autonoma navigationsprogram för tillämpning i helt elektriska, hybridfordon och systemintegration. Som en global ledare inom elektrifiering med djup systemerfarenhet, ledande innovationer och en besatthet av att driva kunders framgång, har ZAPI GROUP nu mer än 1600 anställda över hela världen med en total årlig omsättning på mer än 600 miljoner amerikanska dollar och totalt 18 kontor i 13 olika länder.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 mars 2023 ett värde om 218,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.