Connect with us

Marknadsnyheter

Fordonsindustrin pekar på stigande energikostnader i Europa och arbetskraftskostnader i USA som viktiga utmaningar

Published

on

  • ​​​​​Den andra globala undersökningen från ABB, Automotive Manufacturing Outlook Survey, visar på oro för stigande energikostnader i Europa och arbetskraftskostnader i USA
  • Ovissheter kring deadlines för produktion av elfordon kan kopplas till bristen på utbildad arbetskraft
  • ABB:s energieffektiva automationslösningar är lösningen på centrala utmaningar

Den nya globala undersökningen som gjorts på uppdrag av ABB Robotics och industrispecialisten Automotive Manufacturing Solutions (AMS) visar att de stigande kostnaderna för energi i Europa och arbetskraftskostnader i USA utgör stora utmaningar för fordonsindustrin.

ABB Robotics andra årliga barometerundersökning om fordonsindustrin visar att mer än hälften (53 procent) av alla respondenter i Europa anger ökande energikostnader som en av de tre viktigaste frågorna jämfört med enbart 38 procent i Asien. I Nordamerika säger 63 procent att stigande arbetskraftskostnader är den enskilt viktigaste frågan, något som möjligen förstärks av fackförhandlingar nyligen där man säkrade tvåsiffriga löneökningar åt sina medlemmar.

”Ökande kostnader för arbetskraft och energi var framträdande i vår andra årliga undersökning”, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line. ”Det finns redan lösningar för att minska energiförbrukningen vid tillverkningspunkten. Med nya generationer av intelligent automation och robotstyrenheter som ABB:s OmniCoreTM minskar strömförbrukningen avsevärt – med upp till 20 procent – tack vare användningen av ledande programvara, lättare material och regenerativa system.”

Fortsatt starka tvivel på om deadlines för produktionen av elfordon kan hålla
Vid ABB:s första undersökning Global Automotive Manufacturing Outlook Survey ifrågasatte branschexperter om föreskrivna tidsramar för att ställa om till produktion av rena elfordon skulle kunna uppnås. Frågan återkom i årets undersökning och det är nu färre respondenter som tror starkt på att omställningen går att klara, från tidigare 11 procent ned till bara 8 procent i år. Över hälften (53 procent) anser fortfarande att målen aldrig kommer att nås, jämfört med 59 procent vid föregående års undersökning.

Specifika kompetensbrister ger insikter
En orsak till tvivlet på om deadlines kommer att hållas för elfordonsproduktionen kan bero på oron kring bristen på utbildad arbetskraft. Över hälften (54 procent) av alla respondenter anser att specifika kompetensbrister ger stor påverkan på tillverkningen: europeiska (52 procent) och asiatiska (58 procent) respondenter pekar på kompetens inom elfordon och batterier som de primära problemområdena.

”Kompetensbristen inom vissa mycket specifika områden är ett bekymmer inom industrin”, säger Daniel Harrison, Automotive Analyst på Automotive Manufacturing Solutions (AMS). ”I och med att produktionen av elfordon ökar blir behovet av kompetenshöjning eller omplacering av ett stort antal befintliga medarbetare liksom behovet av att attrahera nya talanger till fordonsindustrin allt viktigare. Elfordonstillverkning ställer, tillsammans med allt mer programvara, elektriska och avancerade elektroniska komponenter, krav på nya och annorlunda kunskaper och undersökningen speglar en övertygelse om att fler insatser behöver göras.”

ABB Robotics har svarat på utmaningen genom att investera i uppsökande program som man tagit fram tillsammans med hundratals skolor och universitet runt om i världen för att lära ut färdigheter inom automation och programvaror till studerande, kunskaper som sedan kan utgöra grunden för framtidens smarta tillverkningslösningar. Företagets utbildningsrobot IRB 1090, som verifierats av STEM.org, har utformats att stärka eleverna när de lär sig grunderna i robotprogrammering.

Störningar i försörjningskedjan lyfts fram
Undersökningen lyfter också fram hur störningar i försörjningskedjan som orsakats av den globala instabiliteten även fortsatt är ett stort problem för branschen och ofta leder till komponentbrister och produktionsförseningar. Mer än en tredjedel (35 procent) av alla respondenter lyfter fram denna fråga och det syns en stark ökning bland respondenterna i Nordamerika (51 procent) där man anser att detta är regionens främsta utmaning för tillverkningen.

I ABB:s undersökning samlade man in åsikter i ett antal olika ämnen från en omfattande mix av närmare 400 branschexperter, från fordonstillverkare och leverantörer på alla chefsnivåer till ingenjörer och andra specialister inom hela fordonstillverkningsbranschen.

Ytterligare insikter från ABB & AMS Automotive Manufacturing Outlook Survey finns här: Länk

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 mars 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. 

 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustrin till elektronik och logistik – att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöder kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotic

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 72 461 20 00
press@se.abb.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering Industribrand Linnarhult

Published

on

By

Branden på Långavallsgatan är nu under kontroll. Det brinner fortfarande på platsen och räddningsarbetet kommer att fortgå under lördagen med en minskad resurs. Vissa avstängningar kvarstår men Gråbovägen är åter öppen för trafik.

Vakthavande befäl

Anders Lundblad

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.