Connect with us

Marknadsnyheter

Förslag till ändringar i obligationsvillkor

Published

on

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har beslutat att inleda ett skriftligt förfarande för att föreslå obligationsinnehavarna vissa ändringar i obligationsvillkoren för Bolagets seniora säkerställda obligationslån 2017/2025 (ISIN SE0010547422). De föreslagna ändringarna syftar främst till att minska minimikassakraven för koncernen samt att få godkännande att likvidera de dotterbolag där verksamheterna har avvecklats.

De nuvarande obligationsvillkoren stipulerar att (i) koncernen, exklusive Fable Media ApS och dess dotterbolag, ska hålla en minimikassa om 5 miljoner kronor, samt att (ii) Fable Media ApS ska hålla en minimikassa om 3 miljoner kronor.

Det nya föreslaget innebär att (i) koncernen, exklusive Fable Media ApS och dess dotterbolag, samt (ii) Fable Media ApS och dess dotterbolag, vid varje mättillfälle (kvartalsvis) ska hålla en minimikassa om 2 miljoner kronor vardera.

Den därmed frigjorda kassan förväntas användas främst till ytterligare återköp av Bolagets obligationer i syfte att stärka koncernens finansiella ställning.

Vidare begär Bolaget godkännande av obligationsinnehavarna att fullfölja likvidationerna av dotterbolagen Unlimited Media Ltd och OÜ Viistek Media, där verksamheterna har avvecklats. Obligationsinnehavarnas godkännande krävs eftersom dessa dotterbolag är pantsatta under obligationsvillkoren och Unlimited Media Ltd ställt en borgensförbindelse. Eventuella kvarvarande tillgångar i dessa dotterbolag som inte är av obetydligt värde avses föras över till dotterbolaget Phase One Performance AB.

Obligationsinnehavarna kommer ta ställning till de förslagna ändringarna via ett så kallat skriftligt förfarande (eng. ”Written Procedure”). Nordic Trustee & Agency AB (publ) kommer som agent för obligationsinnehavarna den 18 september 2023 skicka ut underrättelser om det skriftliga förfarandet till alla direktregistrerade innehavare och registrerade förvaltare som per den 15 september 2023 finns upptagna som sådana i skuldboken hos Euroclear Sweden. Avstämningsdatumet för att vara berättigad att rösta i det skriftliga förfarandet är den 22 september 2023, och sista tidpunkten att rösta är kl. 15:00 (CET) den 12 oktober 2023. Det skriftliga förfarandet kan dock avslutas innan tidsfristens utgång om en erforderlig majoritet har accepterat begäran innan dess eller om begäran har dragits tillbaka av Bolaget.

Obligationsinnehavare som representerar en majoritet av obligationslånet har tidigare meddelat att de avser stödja de föreslagna ändringarna.

Underrättelserna gällande det skriftliga förfarandet finns på Bolagets hemsida (https://futuregaminggroup.com/obligation/) och på Nordic Trustee & Agency AB:s hemsida (https://nordictrustee.com/), och har förberetts i enlighet med klausul 18 (Written Procedure) i villkoren för obligationen.

För fullständiga detaljer kring de föreslagna ändringarna, se underrättelserna om det skriftliga förfarandet.

Stockholm den 18 september 2023
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-18 09:40 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media och Phase One Performance.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

YA Holding erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

Published

on

By

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarandet som initierades den 13 september 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar i villkoren för Bolagets seniora säkerställda hållbarhetslänkade företagsobligationer med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) idag har avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av de deltagande obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets begäran i enlighet med det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna som framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Villkorsändringarna trädde ikraft idag kl. 15.00 i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Önskar du som aktieägare i Hamlet BioPharma AB information från bolaget via e-post?

Published

on

By

Följande information har nyligen skickats ut via brev-post till aktieägare i Hamlet BioPharma:

Vill du ge oss din e-postadress för att få information från Hamlet BioPharma?

Vi vill från Hamlet BioPharma att så många aktieägare som möjligt ska nås av all information från Bolaget.

Hittills har det varit svårt för oss att nå alla, delvis på grund av olika informationspolicys hos era aktieförvaltare.

Via e-post skulle vi kunna skicka ut all information direkt till er.

Vi ber er därför att skicka oss er e-postadress till info@hamletbiopharma.com och godkänna att vi skickar information till din e-postadress.

Vi kommer att svara per mejl när vi får mejl från dig.

Du kan alltid besöka vår nya hemsida på www.hamletbiopharma.com och läsa mer om oss.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet BioPharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Petter Segelman Lindqvist, CEO Hamlet BioPharma

petter.s.lindqvist@hamletbiopharma.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Inbjudan: Presentation av Sandviks rapport för tredje kvartalet 2023

Published

on

By

Sandvik publicerar sin rapport för tredje kvartalet måndagen den 23 oktober 2023, cirka kl. 11.30.

En kombinerad webcast och telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl. 13.00. Rapporten presenteras i en webcast och telefonkonferens av Stefan Widing, VD och koncernchef samt av Cecilia Felton, ekonomi- och finanschef.

Presentationen kommer att sändas direkt på vår hemsida home.sandvik/se

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 (0) 8 505 100 31

UK: +44 (0) 207 107 06 13

US: +1 (1) 631 570 56 13

Från cirka kl. 12.30 återfinns presentationsmaterial på home.sandvik/se

Stockholm, 2 oktober 2023

Sandvik AB
 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, Presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant inom digitalisering och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, krossning och sortering. Koncernen hade 2022 omkring 40 000 medarbetare och intäkter på cirka 112 miljarder SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter.
 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.