Första dag för handel i Arcede Pharma

| 29 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag är första dag för handel i Arcede Pharma. Bolaget inriktar sig huvudsakligen på att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt svår astma.  

Arcede utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Bolagets affärsidé är att utveckla läkemedelskandidater baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat fördelaktiga resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. Arcede’s huvudkandidat går under beteckningen RCD405 som för närvarande är under utveckling primärt för behandling av KOL. Bolagets vision är att bidra till att mildra det mänskliga lidandet som uppkommer till följd av främst respiratoriska sjukdomar.

Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt svår astma. KOL och svår astma är viktiga terapiområden, framför allt eftersom den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar kontinuerligt. Existerande godkända behandlingar påverkar emellertid inte direkt den underliggande sjukdomen utan de har primärt effekt på symptomen. Många av de nuvarande godkända behandlingarna uppvisar dessutom minskad effekt över tid samt är relaterade till en hel del biverkningar och behovet av nya, innovativa läkemedel är därmed stort. Vår läkemedelskandidat, RCD405, har en ny och helt unik verkningsmekanism inom detta terapiområde och vi ser därför en stor potential för RCD405 med dess kombination av antiinflammatoriska samt luftrörsvidgande egenskaper, som påvisats i flertalet studier som genomförts,” kommenterar Mia Lundblad, VD.

”Idag välkomnar vi Arcede Pharma till Spotlight. Arcede är en avknoppning från Respiratorius som är noterat på Spotlight. Det känns extra glädjande att Arcede valt att stanna kvar på Spotlight Stock Market och vi ser fram emot att följa deras resa,” säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.

Presskontakt
Anders Kumlin, CEO Spotlight
+46 79 006 65 66, [email protected]

OM SPOTLIGHT
Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.
spotlightstockmarket.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.