Första godkännande av patentansökan och preliminära resultat från PK-studie med VAL001 tillgängliga

| 16 september, 2022 | 0 kommentarer

Respiratorius meddelar att patentansökan för formuleringen av VAL001 har godkänts genom ett formellt meddelande om ”Notice of Allowance” från Japans patentverk.

Respiratorius meddelar samtidigt att preliminära resultat från PK-studien med VAL001 är tillgängliga.

Patentansökan som gör anspråk på en ny, specifik oral formulering av natriumvalproat för förbehandling av cancer, har godkänts av Japans patentverk. Prioritetsdatumet för patentansökan är den 21 april 2016 och gäller minst 20 år från prioritetsdatum, vilket ger marknadsexklusivitet under denna period.

Den skräddarsydda frisättningsprofilen för VAL001, som kombinerar omedelbar frisättning med förlängd frisättning av natriumvalproat, utvärderades i den farmakokinetiska (PK) studien på friska försökspersoner. Baserat på preliminära data är koncentrationerna av valproat i plasma som förväntat efter två gånger daglig dosering med VAL001, och motsvarande de koncentrationer som uppnåddes med referensläkemedlet som doserades tre gånger dagligen, vilket också var den dosering som användes i VALFRID (fas I/IIa)-studien. Ytterligare analyser av data från PK-studien pågår.

”Vi är mycket glada över att Japan som första land godkänner patentansökan. Att vi samtidigt får tillgång till de preliminära PK-resultaten kommer också lägligt för den pågående processen med att finna en partner, säger VD Johan Drott i en kommentar.

Denna information är sådan som Respiratorius är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-16 08:00 CET.

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
[email protected]

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.