Förstudierapporten om skicket på Veddige simhall är klar

| 14 januari, 2022 | 0 kommentarer

Nu finns en gedigen förstudierapport om skicket på Veddige simhall. Nästa steg är att den analyseras för att se vilka förutsättningar som finns för fortsatt drift av simhallen.

Under hösten har skicket på Veddige simhall undersökts för att bedöma vilka renoveringsbehov som finns. Förslag på vilka åtgärder som krävs har utgått från två perspektiv: att simhallen drivs vidare på kort sikt eller på lång sikt. Resultatet av undersökningarna har sammanställts i en förstudierapport, som nu är klar. Rapporten består av flera delar: en huvudrapport med helhetsbedömning av byggnaden både ut- och invändigt, en bedömning av bassängens betongkonstruktion samt en genomgång av vattenreningsanläggningen.
Mer information om innehållet i rapporten finns på varberg.se.

Analys och bearbetning av rapporten krävs

Nästa steg är att ansvariga tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen kommer att analysera och bearbeta rapporten samt övriga förutsättningar för fortsatt drift av Veddige simhall. Den analysen läggs sedan fram när kultur- och fritidsnämnden tar sitt beslut om Veddige simhalls framtid. Det sker vid nämndens sammanträde i mars 2022. Vidare politisk beredning av frågan sker sedan i kommunfullmäktige.

Förvaltningens utredningsuppdrag ändras

På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 januari togs beslut att föreslå nämnden att ändra det uppdrag som lämnades till förvaltningen under 2020. Då fick förvaltningen i uppdrag att, förutom att utreda skicket på Veddige simhall, även titta på eventuella andra användningsområden för fastigheten. Den delen av uppdraget tas nu bort.

– Nämnden vill fokusera på möjligheterna att behålla Veddige simhall i drift framöver, säger Lena Spång, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Därför är vi inte längre intresserade av att undersöka andra användningsområden för fastigheten.

För mer information, kontakta:

Lena Språng, ordförande kultur- och fritidsnämnden:
072-183 52 18, [email protected]

Mari Hagborg Lorentzon, chef fritidsavdelningen:
076-899 82 63, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *