Fortsatt vinst i Sonetel

| 21 september, 2022 | 0 kommentarer

Sonetel, ett bolag listat på Nasdaq First North Growth market i Stockholm, visade positivt resultat för femte månaden i rad. Värdet av kundabonnemangen ökade.

”Bolaget är finansiellt stabilt.” säger Henrik Thomé, VD. ”Vårt fokus ligger nu på att öka tillväxten.”

Den preliminära månadsrapporten för juli för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en vinst före skatt på ca +43 KSEK (efter justering för koncerninterna poster).

Bolaget har visat vinst fem månader i rad.

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg i juli på ca +0,2 MSEK. Nettoomsättningen var ca 1,8 MSEK.

Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Preliminära data för den efterföljande månaden augusti ger följande nyckeltal:

Nettoomsättningen var ca 1,8 MSEK.

Det årliga värdet av kundabonnemang (ARR) var 19,6 MSEK, vilket är ca +13% jämfört med ett år tidigare.

Inflödet av nya betalande kunder per dag var -8% lägre jämfört med för ett år sedan. Kundinflödet påverkades negativt under den sista veckan i månaden p.g.a. kvalitetsproblem hos en underleverantör vilket gjorde att 29% av kunderna inte kunde registrera sig för tjänsten. Underleverantören har bytts ut under september.

29% av de nya betalande kunderna i augusti kom från betalda Google Adwords annonser. Antalet nya kunder från Adwords var -26% jämfört med samma månad föregående år. Bolaget spenderade under augusti ca 5 KUSD på marknadsföring via Adwords, vilket var ca -68% jämfört med samma månad föregående år.

Antalet nya betalande kunder från organisk trafik, affiliates samt kundreferenser ökade med ca +2% jämfört med samma månad föregående år. 71% av de nya betalande kunderna i augusti kom via dessa kanaler.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) var ca 156 SEK i snitt per ny betalande kund vilket är ca -18% jämfört med ett år tidigare. Det innebär att nya betalande kunder i genomsnitt blir lönsamma (ROI) efter 1 månad i snitt.  Detta kan jämföras med läget för ett år sedan, då det i snitt tog 3 månader innan nya kunder blev lönsamma.

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor, med stöd av AI, var ca +6% jämfört med ett år tidigare. Totalt nyttjade 2 552 företag den nya tjänsten i slutet av augusti.

Antalet kundabonnemang för virtuella internationella telefonnummer (ca 67% av intäkterna) var ca +1% jämfört med ett år tidigare.

Antalet Premiumabonnemang (ca 15% av intäkterna) var ca -13% jämfört med ett år tidigare.

Antalet Business package abonnemang (ca 10% av intäkterna) var ca +30% jämfört med ett år tidigare.

Antalet aktiva kunder var -8% jämfört med samma månad föregående år.

Kundbetyget på Trustpilot var 4,7 av 5, vilket kan jämföras med 4,7 för ett år sedan.

Bolagets fokus ligger för närvarande på att slutföra implementeringen av en ny förenklad prisstruktur samt att göra bolagets appar snabbare och enklare att använda.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 180 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
[email protected]

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2022 kl. 14:10 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.