Fortsatt vinst samt ökad ARR

| 5 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Sonetel, ett bolag listat på Nasdaq First North Growth market i Stockholm, visade positivt resultat för fjärde månaden i rad. Värdet av kundabonnemangen fortsatte att öka.

Den preliminära månadsrapporten för juni för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en vinst före skatt på ca +42 KSEK (efter justering för koncerninterna poster).

Bolaget har visat vinst fyra månader i rad. Den sammanlagda vinsten under perioden mars till juni var ca +0,2 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg i juni på ca +0,1 MSEK. Nettoomsättningen var ca 1,8 MSEK.

Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Preliminära data för den efterföljande månaden juli ger följande nyckeltal:

Nettoomsättningen var ca 1,8 MSEK.

Det årliga värdet av kundabonnemang (ARR) var 19,8 MSEK, vilket är ca +14% jämfört med ett år tidigare.

Inflödet av nya betalande kunder per dag var -15% lägre jämfört med för ett år sedan. Detta berodde huvudsakligen på ett tillfälligt tekniskt fel som åtgärdats i juli.

28% av de nya betalande kunderna i juli kom från betalda Google Adwords annonser. Antalet nya kunder från Adwords var -40% jämfört med samma månad föregående år. Bolaget spenderade under juli ca 5 KUSD på marknadsföring via Adwords, vilket var ca -62% jämfört med samma månad föregående år.

Antalet nya betalande kunder från organisk trafik, affiliates samt kundreferenser ökade med ca +2% jämfört med samma månad föregående år. 72% av de nya betalande kunderna i juli kom via dessa kanaler.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) var ca 166 SEK i snitt per ny betalande kund vilket är ca -16% jämfört med ett år tidigare. Det innebär att nya betalande kunder i genomsnitt blir lönsamma (ROI) efter 1 månad i snitt.  Detta kan jämföras med läget för ett år sedan, då det i snitt tog 2 månader innan nya kunder blev lönsamma.

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor, med stöd av AI, var ca +9% jämfört med ett år tidigare. Totalt nyttjade 2 556 företag den nya tjänsten i slutet av juli.

Antalet kundabonnemang för virtuella internationella telefonnummer (ca 71% av intäkterna) var ca +3% jämfört med ett år tidigare.

Antalet Premiumabonnemang (ca 16% av intäkterna) var ca -13% jämfört med ett år tidigare.

Antalet Business package abonnemang (ca 5% av intäkterna) var ca +27% jämfört med ett år tidigare.

Antalet aktiva kunder var -7% jämfört med samma månad föregående år.

Kundbetyget på Trustpilot var 4,6 av 5, vilket kan jämföras med 4,7 för ett år sedan.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 180 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
[email protected]

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2022 kl. 15:45 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.