Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

| 23 mars, 2020 | 0 kommentarer

Frågor inkommer till Insplorion inte minst till följd av det rådande läget med coronavirusets utbrott. Likaså finns mycket intresse kring bolagets gassensorer för luftkvalitet och vätgas och för batterisensorn. Frågorna är grupperade och sammanställda efter tema och har i vissa fall översatts, justerats och förtydligats för att underlätta för läsaren. Trots det kan det upplevas att det är stor variation i detaljrikedomen i frågor och svar, eftersom frågeställarna har olika mycket bakgrundskunskap i de olika ämnesområdena. Vi ber om överseende med detta. 

Coronaviruset
Q: Hur påverkar Corona-utbrottet Insplorion? Har ni haft några leveransproblem med komponenter?
A: Vi har ännu inga stora störningar i vår underliggande affärsverksamhet. Vi har god vana av decentraliserat arbete med web-möten, som ökat i andel de senaste dagarna. Vi har ingen direkt exponering gentemot drabbade branscher, men följer utvecklingen noggrant. 

För luftkvalitetsensorn fortsätter kundprojekten med fortsatt kraft, där de flesta processerna är inom landets gränser och där aktiviteterna ännu inte påverkats av virusutbrottet. 

Inom batteriprojektet där fler relationer är med partners i Europa har möten i större grad flyttats fram eller ändrat form, men utvecklingsprojekten fortgår och inga leveransproblem av komponenter har uppstått. 

För mätinstrument har färre direkta kund- och distributörsbesök kunnat genomföras även om mycket kan göras digitalt. För Acoulyte-instrumentet har vi möjlighet att skicka systemet till kund och kan genomföra demonstrationer utan att delta på plats. Försäljningen kan påverkas på kvartalsbasis, men vi bedömer att den inte behöver påverkas på årsbasis. 

Möjliga positiva effekter som vi ser på sikt är en ökad medvetenhet kring behovet av god luftkvalitet i efterdyningarna av att stora städer helt eller delvis stängts ner, främst i Kina men även i norra Italien. Speciellt från Kina kommer rapporter kring att befolkning som fått uppleva bra luft i sin stad kan komma att ställa högre krav på effektiva åtgärder kring luftkvalitet. En bidragande orsak till högre dödlighet av coronaviruset i vissa områden är relaterad till att dålig luftkvalitet resulterar i högre andel lungsjukdomar som förvärrat effekten av virusutbrottet.  

Vi är glada att kunna bidra med verktyg till forskningen som ger viktiga pusselbitar till behandling av virussjukdomar som Corona, som vår referenskund Nam-Joon Cho genomför: https://www.insplorion.com/sv/insplorion-user-at-the-forefront-of-antiviral-research/ 

Läs samtliga frågor och svar (sju sidor) i bifogad pdf!
 

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

[email protected]
www.insplorion.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *