Connect with us

Marknadsnyheter

Framgångsrikt 2022 speglas i Landshypotek Banks Årsredovisning

Published

on

Jordbrukslandskap frn ovan

Landshypotek Banks Årsredovisning för 2022, som presenteras idag, speglar ett framgångsrikt år för banken som dels utmanar på bo- och sparamarknaden, dels är jord- och skogsbrukarnas bank. Inom samtliga affärsområden – såväl bolån, jord- och skogsutlåningen som sparandet – har banken växt snabbare än marknaden under 2022.   

 

Landshypotek blickar i Årsredovisningen, som inkluderar Bolagsstyrningsrapport och Hållbarhetsrapport, tillbaka på ett år med en turbulent omvärld, men en verksamhet som visar på stabilitet och historiskt stark tillväxt på marknaden. Genom att växa snabbare än marknaden förstärkte banken sin ledande position inom jord- och skogsutlåningen och som val för den medvetna villakunden.

 

– Det starka finansiella resultatet är en följd av såväl ett dagligt som ett strategiskt medvetet arbete, som gjort att vi idag är en tryggare och bättre bank, och en bank för fler, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

 

Under 2022 passerade banken 100 miljarder kronor i utlåning för att landa på närmare 106 miljarder kronor. Vid slutet av året hade Landshypotek lånat ut 78,5 miljarder kronor till ägare av jord- och skogsfastigheter och över 27 miljarder kronor till bolånekunderna. Därtill har bankens tillväxt inom sparandet varit rekordartat. Sparandevolymen ökade med 8 miljarder kronor, nästan uteslutande under årets sista fyra månader. Räntenettot passerade, med växande volymer, för första året 1 miljard kronor.

 

– Tillväxten visar möjligheterna och bekräftar styrkan i våra insatser. Vi har under en längre tid systematiskt arbetat för att bli bättre för kunder och kunna möta allt fler kunder och olika kundgrupper. Vi bygger vår bank med långsiktighet. Vår tillväxtresa handlar om att förvalta och utveckla en långsiktigt hållbar och bra bank för våra kunder och ägare, säger Per Lindblad.

 

Landshypotek Bank ägs av kunderna som lånar till sina jord- och skogsbruksfastigheter, organiserade i en ekonomisk förening. Överskott används för att fortsätta utveckla banken och utdelning till ägarna, dvs kunderna inom jord och skog. Bankstyrelsen har beslutat att från årets starka resultat lämna ett koncernbidrag till ägarna på 197 miljoner kronor. Föreningsstyrelsen har utifrån koncernbidraget föreslagit en utdelning på 180 miljoner kronor (jämfört med 157 miljoner kronor under för 2021 års resultat). Det är det största koncernbidraget och utdelningsförlaget i Landshypoteks historia.

 

Nu väntar regionmöten där bankföreträdare och föreningsstyrelsen möter ägarna runt om i landet för att diskutera året och utvecklingen. Utdelningen beslutas sedan på föreningens stämma 20 april.

 

Årsredovisningen inkluderar även hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport. Landshypotek Bank presenterar även sin Pelare 3-rapport. Samtliga dokument finns i sin helhet tillgängliga på bankens webbplats.

 

Årsredovisningen i korthet – siffror för Landshypotek Bank 2022

 

  • Rörelseresultatet uppgår till 548 (471) mnkr.
  • Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 546 (486) mnkr.
  • Räntenettot uppgår till 1 087 (972) mnkr.
  • Kostnaderna uppgår till 551 (498) mnkr.
  • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +4 (+5) mnkr.
  • Utlåning till allmänheten uppgår till 105,6 (94,0) mdkr.
  • Inlåning från allmänheten uppgår till 23,5 (15,3) mdkr.
  • Årsredovisningen inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporten bifogas. Direktlänk till webbsidan med Årsredovisningen inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporten.

 

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2022 kl. 08.00 CET.

 

För ytterligare kommentarer och information:

Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10

Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, nås via Jonas Feinberg

 

Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Fritidsbankens samarbete med Zoomability en succé

Published

on

By

I februari ingick Zoomability ett avtal med Fritidsbanken Sverige, en ideell organisation som finns etablerad på 127 orter. De stöttas av kommunerna och har till syfte att gratis låna ut sport- och friluftsutrustning som oftast är begagnad, och skänkts av privatpersoner, företag eller organisationer.

Anledningen till samarbetet är det dokumenterade behov som visades i den undersökning som genomfördes 2021 av Fritidsbanken med hjälp av Myndigheten för delaktighet och Allmänna Arvsfonden. Där svarade 1948 personer med funktionsvariationer, och 48 % av dessa ville att Fritidsbanken skulle erbjuda utrustning anpassade för dem. Det klart viktigaste behovet var utrustning för vandring/promenader i naturen, dvs det en Zoom Uphill kan erbjuda.  

I avtalet förbinder sig Zoomability att låna ut två Zoom Uphill under 1-2 månader till fem olika Fritidsbanker under 2023. Vi började med Karlstad 22 mars i samband med konferensen Idrott och hälsa, och har nu skickat dem vidare till Sigtuna och Motala, som fått var sin. Bägge ska i augusti vidare till Mora, och slutligen till Borlänge oktober-november.

En viktig del i samarbetet är den utvärdering av uthyrningen som görs. Vi har dock hela tiden fått underhandsinformation kring hur det går som varit mycket positiv, men nu har de samanställda resultaten från Karlstad kommit hur utlåningen varit.

Totalt var Zoomarna ”ute på rull” 44 dagar under 33 lånetillfällen under perioden, och vid speciella aktivitetsdagar som ordnats var det 360 personer som passade på att testa hur enkelt och smidigt det är att köra en Zoom. Förmodligen kom alla tillbaka efter provturen med det ”berömda” Zoom-leendet som vi alltid ser hos våra användare.  

Första kommun med att skaffa Zoomar för utlåning var för övrigt Höganäs som nu hyrt sina 2 st i snart ett år. Detta via deras Sportbank, som är motsvarigheten till Fritidsbanken. Zoomability deltog för övrigt med två extra Zoomar vid Kullaledens 10-årsjubileum som Höganäs firade den 3 juni.

Det Fritidsbanker eller Sportbanker gör för att öka tillgängligheten till naturen för personer med funktionsvariationer, och då främst rullstolsburna, är också en insats för folkhälsan. De positiva hälsoeffekterna av att vistas i naturen på sina egna villkor finns väl dokumenterade. En sammanställning kring ”Friluftslivets och naturens mervärden och samhällsnytta” har för övrigt nyligen publicerats av Svenskt Friluftsliv, en paraplyorganisation för 28 ideella friluftsorganisationer.

Nu är en av Zoomarna alltså i Motala och kommer att visas upp i samband med Vätternrundan om någon vecka.

Vårt mål är att alla kommuner med en Fritidsbank eller Sportbank ska införskaffa ett par Zoomar för att kunna erbjuda sina rullstolsburna medborgare möjligheten att på egna villkor ta del av naturens läkande krafter. Men givetvis också på motsvarande sätt i övriga 16 länder vi finns representerade i runt om i världen. Italien har redan kommit en bit på väg. Och i USA finns det för övrigt mer än 2000 State Parks. Vi har nu börjat bearbetningen av dem och märkt att det finns ett klart intresse att öka tillgängligheten med hjälp av ett fordon som Zoom Uphill.

Mer om Fritidsbanken 
Den första Fritidsbanken öppnade januari 2013, och det finns nu 127 st runt om i landet. Lokala Fritidsbanker finansieras oftast av kommuner och det är den lokala huvudmannen som ansvarar för att deras Fritidsbank har medel till personal, lokalhyra och övriga omkostnader. Läs mer här https://www.fritidsbanken.se/

För mer information kontakta:

Pehr-Johan Fager, VD
pj@zoomability.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Vd:s anförande vid årsstämma 2023 i Minesto AB

Published

on

By

Inspelning av vd Martin Edlunds anförande vid årsstämma 2023 i Minesto AB, 7 juni 2023.

Videon kan ses på bolagets youtube-kanal via denna länk

https://youtu.be/UpJUh5PY3AU

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Mesut Meral lämnar AIK Fotboll

Published

on

By

Herrlagets assisterande tränare Mesut Meral har till klubben inkommit med ett önskemål om att få avsluta sitt avtal i förtid. AIK Fotboll har tillmötesgått det önskemålet och Mesut lämnar därmed tränarstaben efter den allsvenska hemmamatchen mot IF Elfsborg på söndag.

– Först och främst vill jag tacka alla på Karlberg för samarbetet under året. Det har varit en resultatmässigt tuff tid, men jag tror stenhårt på att denna grupp och klubb kommer lyfta härifrån. Jag är överväldigad över hur supportrar stöttat klubben trots den oerhört tuffa våren. Den typen av kraft blir omöjlig att stoppa i längden, vilket gör att AIK snart är tillbaka där man hör hemma. Jag kommer framöver att jobba utanför Sveriges gränser och får således följa resan tillbaka utifrån. Innan det är dags att lämna så ska vi göra allt för att ta tre poäng i helgen, säger Mesut Meral.

– Jag vill tacka Mesut för det engagemang han haft för AIK Fotboll under den tid han har varit här. Det är tråkigt att vi förlorar en kompetent ledare, men vi vill samtidigt inte stå i vägen när ett sådant tillfälle ges för en tränare som den själv värderar att den vill ta. Jag önskar Mesut lycka till med sina nya uppgifter, säger Thomas Berntsen, sportchef i AIK Fotboll.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.