Front Ventures intressebolag Vopy AB (publ) har kartlagt och värderat immateriella tillgångar

| 24 november, 2021 | 0 kommentarer

Vopy AB (publ) har anlitat konsultföretaget Bergenstråhle & Partners för att genomföra en kartläggning och värdering av bolagets immateriella tillgångar. Denna värdering kombineras sedan med Vopys egna finansiella prognoser och ett indikativt bolagsvärde räknas fram.

Vopy har gett konsultföretaget Bergenståhle & Partners i uppdrag att utföra en värdering av bolaget. Syftet med värderingen var i första hand att kartlägga de immateriella tillgångarna som Vopy äger samt värdet av dessa tillgångar. Merparten av Vopys immateriella tillgångar kan relateras till patent, intern know-how, varumärken, goodwill, dokumenterad teknisk utveckling osv.

Om värderingsmodellen
Värderingen utfördes med utgångspunkt från Vopys egna prognoser kombinerat med Bergenstråhle & Partners bedömning huruvida de immateriella tillgångarna stödjer Vopys prognos om framtida intäkter och resultat. Den värderingsmodell som Bergenstråhle & Partners har använt sig av baserar sig på att de prognostiserade årliga kassaflödena under sexårsperioden 2022 till 2027 nuvärdesberäknas. En viktig utgångspunkt är att det är Vopys egna estimat av framtida kassaflöden som har använts och att Bergenstråhle & Partners har justerat ned dessa prognoser för att dels ta höjd för risker relaterade till intäktsgenerering samt att denna kan ta något längre tid än Vopys bedömning.

Fullständig information finns tillgänglig på https://www.vopy.com/investor-relations/press-releases/press-release?slug=vopy-kartlagger-och-varderar-immateriella-tillgangar.

”Vi ser med stort intresse på Vopys snabba utveckling och uppskattar att bolaget på ett tidigt stadium börjar inventera sina immateriella tillgångar, det är även glädjande att värdepotentialen bedöms som hög av externa parter. Vi ser nu fram emot att bolaget levererar på sina prognoser och infriar våra högt ställda förväntningar.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 – 55 653 54
[email protected]
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Målet är att våra investeringar ska uppnå satta mål inom 36 månader. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *