Gar-Bo fortsätter att växa lönsamt

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

Gar-Bo fortsätter att växa under första kvartalet 2021. Den lönsamma tillväxten kommer inom alla produkt- och tjänsteområden med såväl befintliga som nya kunder. Vi ser att bygg- och fastighetsmarknaden utvecklas starkt och då finns vi där för våra kunder med vårt heltäckande erbjudande.

Gar-Bo koncernen omsatte totalt 416 miljoner kronor mätt över rullande tolv månader per första kvartalet 2021, en tillväxt på 55% jämfört med samma mätperiod 2020. Rörelsemarginalen, mätt över rullande tolv månader, uppgick till 12%.

– Vi summerar återigen ett mycket starkt kvartal. Vi har en ambitiös målsättning för året så det är glädjande att vi startar första kvartalet så pass starkt, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

Gar-Bo Försäkring växer premieinkomsten till 348 miljoner kronor mätt över rullande tolv månader per sista mars 2021 (201 mkr). En tillväxt om 74% jämfört med samma mätperiod 2020. Innevarande kvartal växte premieinkomsten till 85 miljoner kronor, en tillväxt på 57% jämfört med första kvartalet 2020. Totalkostnadsprocenten de senaste tolv månaderna uppgår till 88% jämfört med 82% för helåret 2020.

– Vi växer fortsatt starkt inom försäkringsverksamheten. Vi höjer totalkostnadsprocenten och landar på 88 procent i och med första kvartalet 2021. Den ökade totalkostnadsprocenten beror främst på grund av många stora skador, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Landén, Finanschef / CFO 
Telefon: +46 7 
08 890 955
E-post: [email protected]

Gar-Bo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster. Sedan över 30 år erbjuder vi bygg- och fastighetsbranschen försäkringar, besiktningar och specialisttjänster som tillsammans bidrar till ökad kunskap, en tryggare byggprocess och minskad ekonomisk risk. Gar-Bo arbetar för att uppnå ett samhälle där alla ska kunna bygga, bo och leva tryggt. Både nu och i framtiden.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *