GET Group AB (publ) offentliggör utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

| 10 januari, 2022 | 0 kommentarer

Den 30 december 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptioner”) för teckning av aktier i GET Group AB (publ) (”GET Group” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 18 746 225 Teckningsoptioner för teckning av 18 746 225 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 45,7 procent, och Bolaget tillförs 1,95 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bakgrund

Bolaget genomförde under december 2020 en företrädesemission av units innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoptioner av serie TO1. Sammanlagt emitterades 41 008 175 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från den 16 december 2021 till och med den 30 december 2021 till en teckningskurs om 0,104 kronor per aktie. Totalt utnyttjades 18 746 225 Teckningsoptioner för teckning av 18 746 225 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 45,7 procent, och Bolaget tillförs 1,95 miljoner kronor före emissionskostnader.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 966 294,473700 kronor från 47 830 341,120451 kronor till 48 796 635,594151 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 18 746 225 aktier från 927 914 172 aktier till 946 660 397 aktier.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat Teckningsoptioner uppgår till cirka 1,98 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna har levererats till tecknarnas konton som interimsaktier. Efter registrering hos Bolagsverket kommer interimsaktierna omvandlats till ordinarie aktier.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022 kl. 08.30 (CET).

VIKTIG INFORMATION
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Christian Beitnes, VD
Tel: +46 707 70 54 30
E-post: [email protected]
www.getgroup.se

Om Bolaget
Om Get Group:GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing.
GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, SE-411 16 Göteborg
www.getgroup.se | www.rock.energy | www.lightcircle.io

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *