GET Group AB (publ) senarelägger årsstämman samt publiceringen av årsredovisningen

| 9 maj, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen i GET Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag, till följd av VD-byte och att Bolaget är under en hög arbetsbelastning, fattat beslut om att senarelägga årsstämman från den 31 maj 2022 till den 30 juni 2022, samt att senarelägga publiceringen av Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2021 från den 10 maj 2022 till den 7 juni 2022.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Morten Groven, VD

Tel: 0047 416 28 138

E-post: [email protected]

www.getgroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl. 18:00 CEST.

Om GET Group:

GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing. GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, SE-411 16 Göteborg

www.getgroup.se | www.rock.energy | www.lightcircle.io

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.