Connect with us

Marknadsnyheter

Getinge utökar bioreaktorportföljen med större engångssystem

Published

on

Getinge utökar sitt utbud av bioreaktorer genom introduktionen av ett Single-Use Production Reactor (SUPR)-system, som initialt är tillgängligt i 50 liter och 250 liter. Baserat på samma beprövade plattform som Getinges mindre bioreaktorer, hjälper SUPR-systemet operatörer att få ut livräddande mediciner på marknaden snabbare, i syfte att förbättra människors livskvalitet.

Genom lanseringen av SUPR demonstrerar Getinge återigen sin expertis inom design av bioreaktorer. Detta har resulterat i en skalbar lösning från mindre bioreaktorer för engångsbruk i laboratoriemiljö till större bioreatkorer inom fullskalig GMP-produktion.

”SUPR-systemet är en större variant av våra nuvarande bioreaktorer i lab-storlek och erbjuder alla fördelar med en engångsbioprocess. SUPR C3 (cellodlingsbehållare) steriliseras genom gammastrålning och är därför redo att användas vid leverans, inga extra steg för sterilisering eller rengöring behövs. SUPR sparar plats jämfört med konventionella rostfria stålbioreaktorer, och intuitiva funktioner som click-n-go anslutning gör dem enkla att använda,” säger Jorg Bolder, Product Manager Life Science på Getinge.

De viktiga designparametrarna för Getinges bioreaktorer, såsom höjd-till-diameter-förhållanden, rundad botten, propellerplacering och gränssnitt för styrsystem, kännetecknar även dessa nya, större bioreaktorerna för engångsbruk.

”Den 3D-printade plastpropellern är en innovativ funktion i engångssystemet. Genom att göra propellern hopfällbar kan vi också använda en mindre förpackning och göra transporten mer hållbar,” säger Jorg.

SUPR tillför ytterligare värde till life science-marknaden genom att erbjuda en flexibel och konfigurerbar lösning. Användarna kan välja mellan Getinges Livit Flex och Pro-Control-system för bioprocesskontroll. Detta innebär att användarna inte enbart kan optimera sina investeringar i utrustning för bioprocesser, utan även få en helt anpassad lösning som möter deras unika behov.

”Med Livit Flex styrs SUPR med nästa generations bioprocesskontrollsystem, vilket erbjuder ett anpassningsbart och intuitivt gränssnitt och plug-and-play-anslutning via Livit Links. Alternativt kan SUPR styras med Pro-Control, ett beprövat och pålitligt styrsystem baserat på DeltaV™, Siemens eller Allen Bradley. Detta säkerställer den mest pålitliga och robusta lösningen för GMP-produktion av livräddande mediciner,” avslutar Jorg.

SUPR-systemet finns i arbetsvolymerna 50 liter och 250 liter. En ytterligare version på 1000 liter kommer att lanseras under de kommande åren.

Lär dig mer om Getinges nya SUPR-system >>

Lär dig mer om Livit Flex >>

Lär dig mer om Getinges nya Pro-Control >>

Investor Relations:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 0043
E-post:
 lars.mattsson@getinge.com

Mediakontakt:

Caroline Örmgård, Head of Public & Media Relations
Telefon: 010 335 0041
E-post:
caroline.ormgard@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har cirka 12 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.