Getingestjärnor ser tillbaka på inspirerande karriärer

| 21 juni, 2022 | 0 kommentarer

Bo-Christer Svensson och Bengt Axelsson tillbringade så gott som hela sina arbetsliv på Getinge – något som de ser tillbaka på med stolthet, tillfredsställelse och glädje. Här delar de med sig av sina berättelser om hur det var att arbeta för ett företag som blev en global ledare inom medicinteknik.

Bo-Christer Svensson arbetade på Getinge i olika roller i över 50 år. Ett av hans uppdrag var att hjälpa till att bygga upp fabriken i Suzhou i Kina. Under den senare delen av sin karriär blev han driftchef på fabriken i Getinge där han själv hade byggt autoklaver under de första åren.

– När jag började 1960 var Getinge fortfarande en del av Electrolux. Verksamheten bestod i början av att bygga autoklaver för både sjukhus och Life Science-kunder, men man hade även en allmän produktion för Electrolux som bland annat innefattade kaffemaskiner och annan kökselektronik. Vi anpassade snabbt monteringslinjerna för att möta behoven, minns Bo-Christer.

Bengt Axelsson började på samma fabrik år 1973. Även han inledde sin karriär på monteringslinjen och innehade flera olika befattningar innan han blev logistikchef.

– År 1989 togs Getinge över av de svenska entreprenörerna Rune Andersson och Carl Bennet, och en era av expansion och utveckling tog sin början. Under de kommande decennierna förvärvade Getinge många olika företag inom infektionskontroll och sterilisering i Europa och USA, vilket gjorde det möjligt för oss att bli världsledande inom kirurgiska arbetsflöden. Så småningom utvidgades vår verksamhet till att även omfatta akutvårdsbehandlingar, säger Bengt.

Bo-Christer och Bengt beskriver Getinge som en arbetsplats där nya idéer och förbättringsförslag alltid har välkomnats.

– Människor får ta ansvar och inspireras till att våga prova nya saker. Jag tror att det betyder mycket för företagskulturen, det faktum att alla medarbetare är så aktivt engagerade i framgången, säger Bo Christer.

Bengt håller med:

– Förtroende är ett nyckelord inom Getinge. Det skapar inspiration hos alla medarbetare, partners och kunder. Det är också fantastiskt att se hur ett företag från en liten ort på landsbygden kunde bli en global aktör när organisationen fortsatte att växa. Det betyder mycket för samhället i Getinge där allt en gång började och fortfarande är i full gång.

Bo-Christer och Bengt tror att några av de andra framgångsfaktorerna för Getinge genom åren är förmågan att behålla kunderna i fokus, att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet och att fortsätta utveckla nya produkter och lösningar som ger ett utökat värde för institutioner inom hälso- och sjukvård och Life Science över hela världen.

– Människor är också passionerade, något som aldrig ska underskattas. Getinges medarbetare är ofta involverade i hedervärda uppdrag som sträcker sig utanför deras jobb. Många av medarbetarna på fabriken i samhället Getinge är till exempel frivilliga brandmän. Jag minns när statsministern kom på besök – ett larm gick någonstans på orten och de flesta medarbetare fick lämna honom mitt under rundturen på fabriken, säger Bo-Christer och ler.

Även om Bo-Christer och Bengt idag är glada pensionärer saknar de ofta den gamla goda tiden på Getinge.

– Vi vill ta tillfället i akt att önska alla kunder och medarbetare en fantastisk framtid med Getinges lösningar. Om ni fortsätter med de produktiva samarbetena och upprätthåller den goda mentaliteten så kommer ni även framöver att medverka till att skapa en hållbar skillnad för patienter över hela världen, samtidigt som ni har roligt under resans gång.

Läs mer om Getinges historia >>

Ta reda på mer om Getinges autoklaver >>

Denna artikel är en del i serien av berättelser som belyser Getinges 90åriga historia av tillverkning av autoklaver.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: [email protected]

Om Getinge

Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.