Giggers skalbara och automatiserade plattformar i kombination med en stark expansionsvilja banar väg för snabb global tillväxt och mot miljardvärdering

| 11 juni, 2021 | 0 kommentarer

Gigger är ett bolag som underlättar tillvaron för såväl företag som för frilansare på den nya tidens arbetsmarknad. ”Gigekonomin” har utvecklats snabbt på senare år och Giggers affärsidé är att tillgodose såväl giggarnas som företagens behov. Det berättar Claes Persson, tf vd på Gigger sedan februari 2021.

Berätta om Gigger och er affärsidé

– Gigger grundades 2015. Vi erbjuder en skalbar mjukvaruplattform som förenklar administrationen för ”giggare” som vill kunna arbeta flexibelt och styra sin egen tillvaro, utan att nödvändigtvis starta eget företag. Med vår mjukvaruplattform, som är marknadens modernaste i sitt slag, underlättar vi arbetsgivares administration av timanställda, frilansare och andra temporära uppdragstagare. Via vår plattform kan även företag bygga och upp administrera personalpooler av ”giggare” i sin verksamhet.

Bolaget noterades på Spotlight 2020. Du gick in som majoritetsägare i Gigger 2017 och lyckades vända verksamheten från att vara konkursmässigt till ett bolag som präglas av hög tillväxt. Hur har din strategi sett ut?

–Vår högautomatiserade plattform har gett oss ett försprång gentemot konkurrenterna, vilket bidrar till att vi kan hålla en attraktiv prisnivå. Vi jobbar dessutom intensivt med marknadsföring i sociala medier och har implementerat en offensiv tillväxtstrategi. Det är några faktorer som bidragit till att vi har flerdubblat antalet giggar som skapat konto hos oss. Mitt primära fokus som vd är att accelerera bolagets tillväxttakt och att ge våra investerare en bra avkastning på sin investering på medellång och lång sikt.

Vem är du och varför valde du själv att investera i Gigger?

–Jag är från början en IT-kille som började att arbeta med dokumenthantering på bolag som Scribona och Xerox. Jag satte sedan, som VD för ett anglo-amerikanskt bolag, upp de nordiska kontoren och med dess framgång så valde bolaget att flytta över mig till USA och huvudkontoret. Väl hemkommen har jag som entreprenör startat och drivit ett antal bolag, och gjort någon exit. Jag har också investerat som affärsängel i tidiga startups, 26 stycken, som ibland varit för tidiga, och ibland varit rätt i tiden, som Gigger och Collabs. Jag var väldigt tidigt inne i bolag kring internetportaler, molnlösningar samt mobila tjänster, vilka som företeelser boomat. Detta har gjort att vissa kallat mig mannen som kan se runt hörn. En av mina främsta styrkor är att jag kan snabbt kan identifiera processer som är krångliga och dyra, och kan med hjälp av digitalisering snabba upp, effektivisera och optimera dem, vilket ger användaren en ekonomisk fördel. 

Hur ser du på gigekonomins långsiktiga globala utveckling?

–Jag tror starkt på gigekonomins långsiktiga underliggande drivkrafter. Efter pandemin kommer den andelen förmodligen att vara ännu högre. Jag bodde i USA åren runt millenniumskiftet och mötte allt fler ”1099:ers”, namnet på den blankett som används för att deklarera egenanställning i USA. Det fick mig att inse att det här var början på en långsiktig global utveckling. Sedan dess har antalet giggare ökat stadigt i stora delar av världen. Jag vill vara med och skapa ett bolag som kan bidra till att sänka trösklarna på arbetsmarknaden. En undersökning visar att 71 procent av de svenska bolagen hellre vill anlita en gigger än att anställa en person.

Vilka faktorer särskiljer Gigger från konkurrenterna? 

– Med våra plattformar kan företag schemalägga, ha personalpooler, hantera löner och skatter och lägga ut uppdrag på en och samma plattform. Vi kan dessutom ha en lägre kostnadsnivå gentemot giggare jämfört med vårakonkurrenter, vilket beror på att vi har skapat en högautomatiserad process. Det innebär i sin tur att det finns storaskalfördelar i vår affärsmodell. En viktig del i er tillväxtstrategi ärinternationell expansion, i första handStorbritannien och därefter övriga Europa.

Hur ser er tillväxtagenda ut?

–Vi siktar först och främst på att etablera oss i Storbritannien, ett land där antalet ”giggers” är många och där det hittills saknats en heltäckande plattform som underlättar deras administration. Marknaden i Storbritannien är dessutom tio gånger större än i Sverige. I mars 2021 förvärvade vi Collabs, en influencerplattform med ca 120 miljoner influencerkonton varav 939 000 influencers i England. Det var ett strategiskt förvärv som öppnar upp helt nya affärsmöjligheter för oss i Storbritannien, och i resten av världen. Parallellt fortsätter vi att utveckla version 2.0 av vår plattform, som bland annat innehåller nya typer av tjänster gentemot giggers och företag, vilket i sin tur genererar fler intäktsmöjligheter för oss. 

Vilka faktorer gör Gigger intressantför potentiella aktieägare?

–Vi är verksamma på två snabbväxande marknader: gigmarknaden och influencermarknaden. På båda dessa marknader väntas en årlig tillväxttakt på långt över 50 procent. Vi befinner oss mitt i en framgångsrik internationaliseringsprocess och har utvecklat effektiva och högautomatiserade plattformar med mycket hög skalbarhet. Det faktum att hela verksamheten präglas av ett tydligt tillväxtfokus stärker vår attraktivitet för presumtiva aktieägare.

Hur ser du på Giggers tillväxtpotential under de kommande åren?

–Under 2022 ska vi vara ett helt självförsörjande bolag. Den höga expansionstakten ska förverkligas genom en kombination av organisk och förvärvsbaserad tillväxt. Vi ska utvecklas till ett miljardbolag med en stark närvaro i flera länder. På ett par års sikt har bolaget antagit en mognare karaktär, då är vi ett företag som via flertalet förvärv har skapat oss en unik position som ett av de ledande gigbolagen på den europeiska marknaden.

Vilka är dina personliga drivkrafter som koncernchef för Gigger?

–Jag vill bygga ett starkt bolag med god avkastning för våra investerare samtidigt som att jag vill göra avtryck i marknaden. Efter att i princip ensam varit den som investerat i bolaget med lite hjälp från en tidigare investerare så är jag givetvis tungt investerad ekonomiskt och emotionellt, och jag ger aldrig upp. Jag har investerat i ett bolag, och en växande marknad, inte i en aktie.

 

Fakta:

Gigger hjälper företag att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar förenklar Gigger administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, den nya tidens arbetskraft i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger är noterat på Spotlight, kortnamn GIG B.

Läs mer på: Läs mer på: https://www.gigger.se/investor-relations 
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *