Connect with us

Marknadsnyheter

Givande första resa till Seoul för Executive MBA-deltagare på Handelshögskolan i Göteborg

Published

on

16–19 april var det premiär för Seoul som destination för en av de två resor som ingår i Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Företagsbesök varvades med föreläsningar om det koreanska näringslivets remarkabla utveckling, den regionala geopolitiken och nationella marknads- och konsumtionstrender. Allt paketerat i ett välfyllt fyradagarsprogram som var mycket uppskattat av deltagarna.

Excecutive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inkluderar två studieresor till Asien. Sedan ett flertal år har de gått till Indien och Kina. Efter pandemin blev det aktuellt att hitta ett annat resmål än Kina och i april i år besöktes för första gången Seoul i Sydkorea.

Akademi, näringsliv och kultur
Deltagarna fick ta del av ett ambitiöst program som utformats tillsammans med Handelshögskolans partneruniversitet Yonsei University och dess handelshögskola Sangnam Institute of Management. Universitetet bjöd på föreläsningar om bland annat koreanskt ledarskap, om innovation, näringslivets historiska utveckling och koreanska konsumtions- och marknadstrender liksom om regional geopolitik och dess roll i förhållande till den ekonomiska och militära kraftmätningen mellan USA och Kina.

Det akademiska varvades med besök på bland annat inkubatorn Pan-gyo Start-up Zone och Hyundai MotorStudio. Luncher, middagar och turer i Seoul gav kompletterande insyn i och närkontakt med den koreanska kulturen. Vistelsen avrundades med ett besök på den svenska ambassaden och en högtidlig avslutningsceremoni på universitet.

Röster från deltagare:

Tina Resch, vice vd, Liseberg:
”Sydkorea är ett fascinerande land, inte minst med tanke på utvecklingen från krigsslutet på 50-talet till dagens välstånd och moderna högteknologiska industri. Det var ett mycket välordnat arrangemang med proffsigt omhändertagande och ett intensivt och gediget program med högklassiga föreläsare och spännande företagsbesök. Sydkorea förknippas ju främst med bilindustri och hemelektronik och därför tyckte jag att det var särskilt intressant att få veta mer om landets nya stora exportbranscher som K-pop och K-beauty, det gav nya insikter.”

Mattias Nilsson, Head of Strategic Propositions, Stena Recycling Holding:
”Det var en fantastisk resa med ett imponerande program. Jag överraskades av koreanernas starka fokus på utbildning och hur mycket resurser de lägger på att ge sina barn och unga bästa möjliga förutsättningar akademiskt. Vi fick själva ta del av detta genom föreläsarna och föreläsningarna på Yonsei University, vilka höll en imponerande nivå. Jag tyckte det var särskilt intressant att få inblick i hur landet nu har identifierat att man befinner sig i något av ett vakuum efter en omfattande tillväxtresa och behöver hitta nästa steg i utvecklingen, samtidigt som man brottas med tuffa samhälleliga utmaningar, som till exempel de extremt låga födelsetalen vilka drivs på genom just höga kostnader för utbildning.”

Evalotta Rehn, Senior Management Consultant, Babunia Consulting:
”Sydkorea är intressant inte minst för att det är en demokrati och på olika sätt har andra förutsättningar än några av sina grannländer. Det är ett hårt arbetande folk som har lagt ner ett otroligt jobb på att få landet på fötter efter Koreakriget då inget fungerade och hela Seoul låg i ruiner. Man slås också av bredden och innovationskraften i näringslivet. Föreläsarna på universitetet var imponerande och gav oss fantastiska inblickar. Jag tog särskilt intryck av föreläsningarna om den historiska utvecklingen och om landets förhållande till sina grannar. Vi ser allt från ett västerländskt perspektiv, nu fick vi deras perspektiv. Mycket lärorikt.”

         

Ledarskap i en föränderlig ekonomi
”Vi valde Korea som resmål främst för att ge EMBA-deltagarna insikter om vad som krävs för att leda i en snabb och innovativ ekonomi. Genom att utgå från Korea vill vi också skapa en ökad förståelse för Kinas roll i den alltmer komplexa geopolitiken i Asien och Stillahavsområdet och dess inverkan på världsekonomin. Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Yonsei University och planerar för en resa till Korea även nästa år”, säger Håkan Ericson, vd för GU Executive Education.

Resan ingår i termin två för den Executive MBA-grupp som påbörjade programmet hösten 2024. Just den här resan var öppen även för deltagare från de årskurser av Executive MBA som drabbades av inställda resor på grund av pandemin. Dessutom skapades möjlighet för ett begränsat antal alumner, som tidigare besökt Indien och Kina inom ramen för sina Executive MBA-program, att åka med.

          

För mer information om Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kontakta:

Håkan Ericson,
vd, GU Executive Education
hakan.ericson@handels.gu.se 
+46 709 50 63 35

Peter Salomonsson,
affärsutvecklingschef,  GU Executive Education
peter.salomonsson@handels.gu.se
 +46 31 786 13 83

Bilder:
1. Nöjda resenärer
2. Föreläsning om geopolitik, Yonsei University
3. Seoul
4. Marknad
5. Besök på Hyundai MotorStudio
Foto: GU Executive Education

GU Executive Education på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar Sveriges första AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, företagsanpassade ledarprogram för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden, samt kortare öppna ledarprogram. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar skolan sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av cirka 120 handelshögskolor i världen som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS.
www.guexed.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.