Golden Heights Aktiebolag (publ) – dotterbolags förvärv av obligationer

| 14 juni, 2022 | 0 kommentarer

Golden Heights Aktiebolag (publ) (“Emittenten”/”Golden Heights”) meddelar härmed att Iduna AB (“Dotterbolaget”), ett helägt dotterbolag till Emittenten, har förvärvat 22 seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0017105711, emitterade av Emittenten 2021 (”Obligationerna”), motsvarande ett nominellt värde om 27 500 000 kronor (“Förvärvet”). Efter Förvärvet innehar Golden Heights-koncernen Obligationer till ett sammanlagt nominellt värde av 27 500 000 kronor, motsvarande åtta (8) procent av det totala nominella beloppet för Obligationerna.

Dotterbolaget har likvida tillgångar som överstiger behovet för den löpande driften och Förärvet gjordes för att förbättra Dotterbolagets avkastning på likvida medel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madelene Wingård, Verkställande direktör, [email protected], tel: +46 340 59 54 10.

Informationen är sådan som Golden Heights Aktiebolags (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2022, kl. 15:00

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.