Connect with us

Marknadsnyheter

Greenfood rapporterar rekordminskning av CO2e för 2023

Published

on

2023 var ett rekordår för Greenfood. Koncernen har minskat utsläppen av växthusgaser (Scope 1 och 2) per ton såld mat med hela 60,2 procent (basår 2020) och är därmed i fas med koncernens ambitiösa minskningsmål för 2025.

2021 emitterade Greenfood en hållbarhetslänkad obligation kopplad till målen i Greenfoods hållbarhetsramverk. Ett av målen är att minska utsläppen i egna verksamheten (Scope 1 och Scope 2) med 55 procent per ton sålda livsmedel till 2025.

När Greenfood släpper sin årssummering och Q4-rapport står det klart att koncernen rapporterar en betydande minskning i utsläpp av växthusgaser i Scope 1 och 2. För 2023 har det skett en sänkning med 60,2 procent per ton såld mat från basåret 2020.

– Minskningen beror framför allt på att vi tagit ett helhetsgrepp på klimat- och energifrågan och investerat i värmeåtervinning och förnybar energi. Framåt förväntar vi oss att minskningen accelererar ytterligare i och med den kommande installationen av solpaneler på vår 44 000 kvadratmeter stora anläggning i Helsingborg, säger Lisa Isakson, hållbarhetschef på Greenfood.

Ytterligare ett av obligationens mål har uppfyllts tidigare. 2023 fick Greenfood sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi är en global standard som hjälper företag sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalet. Greenfood har åtagit sig det mest ambitiösa SBTi-målet, vilket är att hålla uppvärmningen under 1,5 grader.

Med dessa framsteg har Greenfood nu uppnått två av fyra hållbarhetsmål som är knutna till deras hållbarhetslänkade obligation.

Orsaker till rekordminskningen

  • Flera koncernbolag i både Sverige och Finland har ställt om till förnybar el.
  • Greenfood har investerat i nya kylsystem samt förbättrat arbetsmetoder vilket lett till energieffektivisering.
  • Greenfood har gått från naturgas till biogas på anläggningen i Helsingborg.
  • Dieseldrivna tjänstebilar ersätts succesivt med elbilar och laddhybrider.

Nästa steg för att minska koncernens totala klimatpåverkan (Scope 1, 2 och Scope 3)

  • Greenfood startar driften av sin nya solcellsanläggning på Greenhouse, koncernens 44 000 kvadratmeter stora anläggning i Helsingborg.
  • Greenfood fortsätter arbetet med en omfattande sortimentsöversyn där fler klimatsmarta växtbaserade produkter introduceras.
  • Implementera strategier för lägre klimatpåverkan i produktionen av inköpta produkter
  • Övergång till miljövänligare transporter.

Så redovisar Greenfood sin klimatpåverkan
Greenfood mäter sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollets riktlinjer i Scope 1, 2 och 3, och resultatet där är också kopplat till Greenfoods hållbarhetslänkade obligation.

Scope 1 omfattar direkta utsläpp av växthusgaser från källor som ägs eller kontrolleras av Greenfood. Scope 2 omfattar indirekta växthusgasutsläpp från köpt energi. Här inkluderas förbrukning av inköpt el, fjärrvärme och fjärrkyla. Scope 3 omfattar indirekta växthusgasutsläpp från vår värdekedja så som inkommande och utgående transporter, produktion av varor vi köper, affärsresor och hantering av avfall.

För mer information:
Lisa Isakson, hållbarhetschef
Lisa.isakson@greenfood.se
070-241 14 00

Om Greenfood
Greenfood är en ledande europeisk aktör som skapar hälsosam och hållbar mat som är god, prisvärd och lättillgänglig. Från Picadelis digitaliserade salladsbar och färdigrätter, till frukt och grönt direkt från odlingar spridda över en stor del av världen. Genom våra tre affärsområden tillhandahåller Greenfood färsk, hälsosam växtbaserad mat i olika stadier av förädling till kunder inom dagligvaruhandeln, samt hotell, restaurang och catering.

År 2023 uppgick Greenfoods omsättning till 5,7 miljarder SEK och koncernen har närmare 1200 anställda. Greenfood har verksamhet i åtta länder med huvudkontor i det historiska hjärtat av verksamheten: Helsingborg, Sverige. I Greenfoods portfölj finns flera starka varumärken, till exempel: Picadeli, Daily Greens, SallaCarte, Green Deli och Ahlgood. Läs mer på www.greenfood.se.

Greenfoods klimatmål har godkänts av initiativet Science Based Targets, med ett åtagande att avsevärt minska CO2-utsläppen.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.