Connect with us

Marknadsnyheter

H2 Green Steel säkrar 18 miljarder i finansiering för att bygga världens första storskaliga anläggning för grönt stål

Published

on

I den största privata kapitalresningen i Europa i år, reser H2 Green Steel runt 18 miljarder kronor från en grupp investerare som leds av Altor, GIC, Hy24 och Just Climate. Rundan kommer att finansiera världens första storskaliga gröna stålverk och Europas största vätgasanläggning.

Investeringsrundan leds av nya investeraren Hy24 tillsammans med Altor, GIC och Just Climate som investerat i bolaget tidigare. Transaktionen omfattar också nya investerarna Andra AP-fonden och Temasek, liksom som en grupp befintliga investerare som fortsätter att stötta H2 Green Steel med kapital, däribland AMF, Cristina Stenbeck, Hitachi Energy, IMAS Foundation, Kinnevik, Schaeffler, Vargas och Wallenberg Investments ägarbolag FAM.

Intäkterna från rundan kommer att användas till upprättandet och utvecklingen av H2 Green Steels storskaliga gröna stålverk i Boden. Markarbete har pågått där sedan sommaren 2022 och genom denna transaktion tar H2 Green Steel ytterligare ett stort steg mot att starta anläggningen i slutet av 2025.

Anläggningen kommer att leverera stål med upp till 95 procent lägre CO2 utsläpp än stål som produceras med masugnsteknik. Detta möjliggörs genom att ersätta kolet i produktionsprocessen med vätgas som produceras på plats i Europas största elektrolysör med el från förnyelsebara källor. Nästa generations teknik och digitalisering, tillsammans med en för branschen helt ny ambitionsnivå i frågor som cirkularitet och återvinning kommer att göra detta stålverk till det första av sitt slag.

– Kalibern av investerare som backar oss är imponerande. Några av världens mest professionella institut, investerare och industriella bolag ansluter sig till denna runda och vi är stolta över att de alla delar vår syn på hållbarhet som en ledstjärna. 18 miljarder är den största privata kapitalresningen i Europa i år och aptiten för att investera i oss är bevis både för vårt starka affärscase och marknadens efterfrågan på grönt stål, säger Henrik Henriksson, VD på H2 Green Steel.

– Detta är starten av fossilbefriandet av basindustrin i industriell skala. Stora investeringar i hela sektorn kommer att vara nödvändiga de närmaste årtionden för att göra det möjligt för våra kunder att producera gröna slutprodukter och därigenom nå sina klimatmål. Vi hoppas att denna finansiering kommer att bidra till att påskynda ett nödvändigt och brett deltagande från kapitalmarknaden i fossilbefriandet av branscher som är svåra att ställa om, säger Otto Gernandt, Finanschef på H2 Green Steel.

Sedan lanseringen 2021 har H2 Green Steel dragit in mer än 21 miljarder kronor i tre finansieringsrundor. H2 Green Steel avslutade Serie A-rundan med 946 miljoner kronor i maj 2021 och tillkännagav den stängningen av Serie B1-rundan på drygt 3 miljarder kronor i oktober 2022. På skuldsidan meddelade H2 Green Steel under 2022 strukturen för sin skuldfinansiering på 38 miljarder kronor och förnyade finansieringsåtaganden i juli 2023.

Morgan Stanley & Co International plc har varit ensam finansiell rådgivare till H2  Green Steel i denna privata kapitalresning.

Kommentarer från investerare:

– Vi är glada över att ta en roll som en av de ledande investerarna och på ett betydande sätt öka vårt engagemang i H2 Green Steel i nästa viktiga fas då företaget ska bygga världens första storskaliga anläggning för grönt stål. Under Altors 20-år har partnerskap i stora industriella transformationer varit kärnan av vad vi gör. H2 Green Steel passar också perfekt ihop med Altors allt fler investeringar inom den gröna omställningen. Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med ledningen och stötta bolaget på vägen framåt, säger Klas Johansson, co-managing Partner på Altor.

– Sedan vår första investeringsrunda har H2 Green Steel gjort betydande framsteg i att bygga världens första gröna stålverk. Vi kommer att fortsätta stötta ledningen i arbetet med detta projekt som är det första i sitt slag i denna bransch som är svår att fossilbefria. Som en långsiktig investerare är vårt åtagande att bidra med kapital för att utveckla lösningar som ställer om ekonomin, säger Choo Yong Cheen, Chief Investment Officer Private Equity på GIC.

– H2 Green Steel i Boden är det mest avancerade storskaliga, gröna industriprojektet i världen. Det är banbrytande i att ställa om en industrisektor som stål, som betraktas vara svår att fossilbefria. Investeringen som Hy24s vätgasinfrastrukturfond gör kommer att stötta H2 Green Steels ambition att på ett väsentligt sätt omforma stålmarknaden och bistå sina kunder och partner med ett grönt alternativ. Detta är en del av Hy24s åtaganden för att hjälpa industrin att nå netto-noll, säger Pierre-Etienne Franc, VD på Hy24.

– När vi etablerade Just Climate var det för att investera i de industrier som är svåra att ställa om och som genererar några av de högsta nivåerna av koldioxidutsläpp. Att fossilbefria stålindustrin är en kritisk del av denna industriella omställningsprocess och vi är glada över att vara en del av den grupp investerarare som lett denna runda och idag meddelar sitt stöd för verksamheten, säger Shaun Kingsbury CBE, co-Chief Investment Officer på Just Climate.

Karin Hallstan, Presschef, tel: 076 842 81 04, e-post: press@h2greensteel.com

Om H2 Green Steel
H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda industrins klimatomställning med hjälp av grön vätgas. Stål, som orsakar stora koldioxidutsläpp, är H2 Green Steels första branschvertikal. H2 Green Steels grundare och största aktieägare är investmentbolaget Vargas, som också är medgrundare och en av de större aktieägarna i batteriföretaget Northvolt. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och har sin första anläggning under utveckling i Boden. www.h2greensteel.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.