Connect with us

Marknadsnyheter

H2 Green Steel säkrar 48 miljarder i lånefinansiering till världens första storskaliga gröna stålverk

Published

on

H2 Green Steel har undertecknat avtal om slutlig skuldfinansiering på 48 miljarder kronor i så kallad projektfinansiering. Samtidigt tillkommer ytterligare 3,4 miljarder kronor från investerare vilket gör att det totala aktiekapitalet i bolaget nu uppgår till 24 miljarder kronor. Bolaget har också tilldelats runt 3 miljarder kronor från EU:s Innovationsfond. H2 Green Steel har därmed säkrat finansiering om totalt närmare 75 miljarder kronor till världens första storskaliga gröna stålverk som håller på att byggas i Boden.

H2 Green Steel driver ett av världens största klimatpåverkansprojekt. Bolaget grundades 2020 med syftet att påskynda klimatomställningen i branscher som är svåra att ställa om. Bolaget börjar med stål som kommer att produceras med upp till 95 procent lägre klimatpåverkan än stål från masugnar. Bygget av det gröna flaggskeppsstålverket i Boden med integrerad vätgas- och grön järnproduktion, är på god väg. Leveransavtalen för vätgas-, järn- och strålutrustning är på plats. En betydande del av den nödvändiga elen är säkrad i långsiktiga avtal. Hälften av den årliga produktionen av 2,5 miljoner ton grönt stål har sålts i bindande fem till sjuåriga avtal.

I dag meddelar H2 Green Steel en stor milstolpe på vägen mot att fossilbefria stålindustrin, som är en av världens smutsigaste. Bolaget har tecknat avtal för skuldfinansiering på 48 miljarder kronor, tagit in ytterligare 3,4 miljarder kronor från investerarare och tilldelats runt 3 miljarder från Innovationsfonden. Total finansiering uppgår till cirka 75 miljarder kronor.

H2 Green Steel har tecknat avtal om slutlig skuldfinansiering på över 40 miljarder kronor i senior skuld och en junior lånefacilitet på upp till 7 miljarder kronor:

  • I linje med så kallad projektfinansiering kommer de internationella banker som står för den seniora skulden att låna ut med deltäckning av en grön kreditgaranti från Riksgälden och en exportkredit från Euler Hermes på drygt 13,5 miljarder kronor* vardera. Garantierna täcker 80% respektive 95% av lånesumman och de ställs ut till marknadsmässiga priser.
  • En grupp bestående av fler än 20 långivare omfattar Svensk Exportkredit (SEK) och Europeiska Investeringsbanken, tillsammans med kommersiella banker som leds av BNP Paribas, ING, KfW IPEX-Bank, Societe Generale och UniCredit.
  • Konsortiet för den juniora lånefaciliteten leds av AIP Management och omfattar europeiska och internationella investeringsbanker och fonder.

H2 Green Steel har också rest ytterligare nära 3,4 miljarder kronor från investerare vilket gör att aktiekapitalet i projektet nu uppgår till total 24 miljarder kronor. Nya aktieägare är bland andra Microsoft Climate Innovation Fund, Mubea och Siemens Financial Services. Dessutom är IMAS Foundation och Just Climate några av de befintliga aktieägare som ökar sina investeringar i H2 Green Steel.

I september 2023 meddelade bolaget att det hade rest 18 miljarder från investerare vilket var den största privata kapitalresningen i Europa 2023. Innan dess avslutades Serie A-rundan på 946 miljoner kronor i maj 2021 och Serie B1-rundan på drygt 3 miljarder kronor i oktober 2022.

H2 Green Steel har också tilldelats runt 3 miljarder kronor från Innovationsfonden genom European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Innovationsfonden finansieras med intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter och stöttar innovativa projekt som vill påskynda utsläppsminskningen i europeisk industri och snabba på en grön omställning.

– Ingen har granskat vår verksamhet mer noggrant än de som finansierar vårt projekt. Det enorma stödet från våra långivare, investerare och EU:s Innovationsfond är en sann kvalitetsstämpel för H2 Green Steel som bolag. Finansieringen är också en stor vinst för klimatet och vi hoppas att vår modell för projektfinansiering kommer att inspirera andra initiativ inom klimatomställningen av branscher som är svåra att ställa om, säger Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel.

– Vi har gått igenom denna process i nära samarbete med många olika intressenter. Vi har jobbat som ett stort team, brutit ny mark och hittat innovativa lösningar i strukturer och arbetssätt som brukar vara stela. Resultatet är denna historiska milstolpe i ett av världens största projekt för klimatomställning, säger Otto Gernandt, finanschef för H2 Green Steel.

– H2 Green Steel är ett utmärkt exempel av den typ av banbrytande projekt som EU:s Innovationsfond stöttar. EU är stolt över att stötta lösningar som fossilbefriar den europeiska stålindustrin och ser till att den är konkurrenskraftig i en utmanande global miljö. Vi gratulerar H2 Green Steel-teamet för deras engagemang och hårda arbete och ser fram emot att stötta liknande initiativ i Europa, säger Kurt Vandeberghe, chef för EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik, DG CLIMA.
 

Kommentarer från långivare:

– Att jobba sida vid sida med H2 Green Steel, inklusive dess svenska och internationella intressenter, har varit både en lång och spännande resa. Tillsammans har vi nu nått ett väldigt viktigt delmål i framtidens utfasning av fossila bränslen i tung industri. Under vårt samarbete har vi banat ny väg och utvecklat fantastiska relationer; nu ser vi fram emot att fortsätta dra vårt strå till stacken i klimatomställningen, säger Magnus Montan, VD för SEK.

– Vi är extremt stolta över att ha varit en del av denna historiska transaktion. Som tyskt exportkreditinstitut har vi starkt fokus på att stötta tysk industri i energiomställningen och detta projekt visar att tyska bolag som SMS och TK Nucera kan förse den teknik i framkant som är avgörande för att ställa om till fossilfria lösningar i branscher som stålindustrin. Stort grattis till alla på H2 Green Steel för det fantastiska arbetet med att det här äventyret blir verklighet, säger Ulrich Schulte Lünzum, chef för projektfinansiering på Euler Hermes.

– Stålindustrin är en strategisk sektor i hjärtat av EU:s ekonomi. Vårt engagemang för att nå netto noll till 2050 kräver att denna sektor genomgår transformativa förändringar. Det är viktigt att EIB som EU:s klimatbank stöttar H2 Green Steels banbrytande utveckling mot att producera primärt plattstål med låga utsläpp. Projektet banar väg för utvecklingen av miljövänligt stål, något som är avgörande för dekarboniseringen av de sektorer som är svåra att ställa om, där stål är en viktig sådan, säger Thomas Östros, vicepresident på Europeiska Investeringsbanken.

– Vi har haft ett nära samarbete med det exceptionella teamet på H2 Green Steel sedan projektets start under 2021. Därför är vi oerhört stolta över att ha bidragit till bolagets vägledande finansieringsmodell. Den här transaktionen visar mycket väl hur industriell innovation kan finansieras för att möjliggöra förändring. En stor milstolpe för en europeisk stålindustri med låga utsläpp, säger Christophe Hadjal, Managing Director, Regional Head for Europe Mining, Metals and Industries Finance, Societe Generale.

– Användandet av grön vätgas som reduktionsmedel för järnmalm i ståltillverkning är ett av de mest meriterade användningsfallen för grön vätgas som vi har identifierat. Det har varit en resa över de senaste två och ett halvt åren och vi ser fram emot att arbeta med teamet på H2 Green Steel även bortom Boden, säger Greg Falzon, Partner, Co-head of Investments på AIP.

Juridiska och finansiella rådgivare till H2 Green Steel inkluderar: Milbank, Mannheimer Swartling, Societe Generale och KfW IPEX-Bank.

Morgan Stanley & Co International PLC har varit ensam finansiell rådgivare till H2 Green Steel avseende aktiekapitalresning.

* 1,2 miljarder euro

För mer information
Karin Hallstan, Presschef, tel: 076 842 81 04, e-post: press@h2greensteel.com

Om H2 Green Steel
H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda industrins klimatomställning med hjälp av grön vätgas. Stål, som orsakar stora koldioxidutsläpp, är H2 Green Steels första branschvertikal. H2 Green Steels grundare och största aktieägare är investmentbolaget Vargas, som också är medgrundare och en av de större aktieägarna i batteriföretaget Northvolt. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och har sin första anläggning under utveckling i Boden.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.