Connect with us

Marknadsnyheter

Hållbarhetsrapporten visar att Eleda tagit flera avgörande steg mot att nå satta hållbarhetsmål

Published

on

Infrastrukturkoncernen Eleda har tagit fram övergripande mål fram till och bortom 2025 inom tre områden: Klimat och cirkularitet, Säker arbetsplats samt Attraktiv och hållbar arbetsplats. 2023 har varit ett avgörande år för att ta steg mot målen, t.ex. vad gäller avfallshantering, utsläpp av växthusgaser och arbetsrelaterade olyckor.

Fem höjdpunkter i hållbarhetsrapporten:  

  • Vi har börjat mäta vår påverkan inom scope 3.
  • Vi har börjat mäta vår avfallshantering enhetligt och kan därmed rapportera avfallsdata i årets rapport.
  • Vi har uppdaterat koncernens hållbarhetsriskanalys.
  • Vi har utfört en ny genomlysning för EU:s taxonomi med siffror från 2022 och kommit fram till att 71 procent av Eledas tjänster kan räknas som taxonomiberättigade aktiviteter. Det vill säga varor eller tjänster som krävs för en hållbar framtid.
  • Under 2024 kommer vi att genomföra en dubbel väsentlighetsanalys för att mer i detalj förstå våra viktigaste frågor för att kunna linjera med EU:s krav för hållbarhetsrapportering, CSRD.

– Vårt arbete med hållbarhetsstrategin går nu in på sitt andra år och under 2023 har vi haft fokus på att samla och dela information. Vi har haft ett intensivt kunskapsutbyte plattformsbolagen emellan och tillsammans med våra leverantörer kartlägger vi nu våra avtryck inom scope 3. Det som är tydligt är att vi har en lång väg kvar att gå för att få data med god kvalitet och det arbetet fortsätter vi med tillsammans med våra leverantörer. Ju mer relevant och korrekt data vi har, desto bättre beslut och insatser kan vi göra, säger Jennie Widell, hållbarhetschef.

– Kärnan i vårt hållbarhetsarbete är att fortsätta leverera de lösningar som krävs för ett samhälle som ställer om. Även om vi fokuserar på tillväxt innebär inte det att vi bortser från de negativa effekter på människa och miljö som vår verksamhet skapar. Under 2022 antog vi en ny hållbarhetsstrategi och under 2023 har vi tagit avgörande steg för att verkställa den. Vi kommer bland annat att fortsätta våra ansträngningar för att nå vår nollvision för allvarliga arbetsplatsolyckor och att bli en än mer attraktiv och jämställd arbetsplats, säger Johan Halvardsson, koncernchef.

För mer information, vänligen kontakta:
Jennie Widell, Hållbarhetschef Eleda, jennie.widell@eleda.se, mobil 070-310 71 04.
Johan Halvardsson, Koncernchef Eleda, johan.halvardsson@eleda.se, mobil 070-545 95 01.
Marina Vangstad, Kommunikationschef Eleda,
marina.vangstad@eleda.se, mobil 070-815 65 46.

Om Eleda:
Eleda bildades för att bygga infrastrukturen som får samhället att fungera. Men vår uppgift har vuxit. Idag utvecklar och vårdar Eleda infrastrukturen som krävs i ett samhälle som ställer om. Genom våra förvärv har vi skapat en bredd av kompetenser, vilket gör att vi tillsammans kan erbjuda allt från snabba och enkla projekt till stora komplexa helhetslösningar. Vi tar oss an vår uppgift genom att förena våra bolags specialistkunskaper, entreprenöriella tankesätt och engagemang. Det är så vi skapar bärkraftig infrastruktur för nästa steg. Eleda har över 3.100 medarbetare, en omsättning på över 16 miljarder kronor och huvudkontor i Stockholm. Vi ägs av Altor och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen. Bolagen i Eleda är i Sverige: Akea, Mark & Energibyggarna, Salboheds, JVAB, Craftor, Gatu och Väg Väst, One Nordic och i Norge: Gjermundshaug Anlegg och Anlegg Øst Entreprenør.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.