Halvårsrapport januari–juni 2021 för Concejo AB (publ)

| 31 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Kvartal 2, 2021

•   Nettoomsättningen uppgick till 78,1 MSEK (74,7).

•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –32,1 MSEK (–44,6).

•   Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 22,5 MSEK (–51,6).

•   Periodens resultat uppgick till 22,5 MSEK (–97,6).

•   Resultat per aktie1) uppgick till 1,92 SEK (–8,58).

•   På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades om en utdelning till aktieägarna om 175 467 KSEK, vilket motsvarade 15 SEK per aktie.

•   Concejo har förvärvat 16,5 procent av röster och kapital i Compodium International AB.

Kvartal 1–2, 2021

•   Nettoomsättningen uppgick till 127,5 MSEK (137,5).

•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –60,2 MSEK (–68,1).

•   Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 38,9 MSEK (–95,8).

•   Periodens resultat uppgick till 39,6 MSEK (1 387,9).

•   Resultat per aktie1) uppgick till 3,47 SEK (118,07).

1) Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.

Händelser efter periodens utgång

•   Efter periodens utgång har styrelsen i Concejo via pressmeddelande den 31 augusti 2021 informerat om att man har för avsikt att den 1 november 2021 nyttja möjligheten att lösa in den resterande delen av hybridobligationen om 120 MSEK, som per 30 juni 2021 redovisas som en del i eget kapital. I samband med inlösen kommer därför eget kapital att minska med 120 MSEK.

•   Efter periodens utgång har Concejo förvärvat cirka 5,8 procent av röster och kapital i ­Xenergic AB.

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: [email protected]

Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: [email protected]

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 klockan 15:00 CET

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *