Halvårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2021

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Steg för steg förverkligar vi vår plan.

Andra kvartalet 2021

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,5 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,3 (-11,9) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -15,6 (-11,4) MSEK
 • Michelins nya racingdäck har bättre prestanda och mindre klimatpåverkan tack vare återvunnen kimrök från Enviro
 • Enviro stärker sitt kapital genom en riktad emission på 21,0 MSEK
 • Stor anslutning när nyckelpersoner i Enviro tecknade optioner i incitamentsprogram
 • Goda förutsättningar för däckåtervinning med Enviros teknologi i Storbritannien
 • Enviro initierar samråd avseende anläggning på identifierad industritomt i Västsverige
 • Peter Sandberg ordförande för Enviros valberedning

Perioden januari – juni 2021

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 5,1 (0,9) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -27,4 (-23,6) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 (-0,05) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -25,0 (-23,1) MSEK
 • Enviro får beställning på ingenjörstjänster från Michelin värda ca 4 MSEK
 • Enviro och Michelin undertecknar slutgiltiga avtal avseende strategiskt partnerskap
 • Enviro tillkännager fler detaljer avseende partnerskapsavtalen med Michelin
 • Godkännande av extra bolagsstämma avseende slutgiltiga avtal med Michelin

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Michelin ökar sitt ägande till 20 procent av aktierna i Enviro

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, [email protected]
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, [email protected]
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, [email protected] 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, [email protected], är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

[email protected]
www.envirosystems.se

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 08:30 CET.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550[email protected], som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *