Handelsbanken Finland: Delårsrapport för januari–juni 2022

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

Landchef Hanne Katrama: Positiv utveckling i företagslån – Private Banking-kundernas nettoinvesteringar ökade – den koncernstyrda försäljningsprocessen fortgår som planerat

Handelsbanken Finlands rörelseresultat för det första halvåret förbättrades med drygt 30 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet för Handelsbanken Finland uppgick till 41,7 miljoner euro och räntabiliteten var 9,9 procent.

Handelsbanken Finlands landchef Hanne Katrama är nöjd med resultatet.

”Handelsbanken-koncernen söker en köpare för den finska verksamheten. I denna exceptionella situation har vi kunnat öka vår företagsfinansiering med fastighets- och bostadssäkerhet. Också inlåningen från privat- och företagskunder ligger på en hög nivå”, säger Katrama.

Handelsbanken Finlands kreditportfölj är väldigt stark. Kreditförluståtervinningarna från tidigare reserveringar uppgick under första halvåret till 4,2 miljoner euro.  

Handelsbanken får beröm för kvaliteten på placeringsrådgivningen

Handelsbanken klarade sig utmärkt i tidningen Taloustaitos undersökning Pankit 2022* som genomfördes på våren. Kvaliteten på Handelsbankens placeringsrådgivning ansågs vara bättre än de övriga bankernas.

Enligt landchef Hanne Katrama har egen kontaktperson och professionell placeringsrådgivning en stor betydelse för kundnöjdheten.

”Jag tror att både vår sakkunniga rådgivning och vår service, som utgår från kundens individuella behov, utgör kärnan i vår framgång. I synnerhet i detta osäkra marknadsläge sätter kunderna stort värde på vår proaktiva rådgivning.”

Marknadsturbulensen till trots har det kommit in nya investeringar i Handelsbankens fonder. Också nettoinvesteringar från Private Banking-kunderna har ökat.

Enligt Katrama är nivån på Handelsbankens kundservice fortsatt hög och vi har väldigt lojala kunder.

Handelsbankens kunniga och lojala medarbetare har gjort ett värdefullt arbete under dessa exceptionella omständigheter. Det är framför allt personalen som bör tackas för det fina resultatet”, säger Katrama.   

Försäljningen av bankens rörelseverksamhet i Finland fortgår enligt planerna som koncernen fastslagit 19.10.2021.

*Taloustaitos undersökning Pankit 2022 genomfördes våren 2022. I undersökningen deltog 3 671 personer som betygsatte kvaliteten på bankernas rådgivning.

Handelsbankens resultatutveckling januari–juni 2022

meur Q22022 Q12022 Förändr Q1-Q22022 Q1-Q22021 Förändr
Intäkter
Räntenetto 34,7 35,0 -1 % 69,7 72,4 -4 %
Provisionsnetto 17,2 17,3 -1 % 34,5 35,3 -2 %
Intäkter totalt 53,6 53,5 0 % 107,1 112,1 -4 %
Kostnader totalt -31,8 -30,1 6 % -61,9 -69,5 -11 %
Resultat före kreditförluster, bankskatt och resolutionsavgifter  21,8 23,4 -7 % 45,2 42,4 7 %
Kreditförluster 0,1 4,1 4,2 -6,9
Bankskatt och resolutionsavgifter -2,5 -5,2 52 % -7,7 -3,6 114 %
Rörelseresultatet 19,4 22,3 -13 % 41,7 31,9 31 %
K/I-tal, % 59 56 58 62
Räntabilitet, % 9,4 10,5 9,9 6,8

Under första halvåret uppgick resultatet för Handelsbanken Finland till 41,7 miljoner euro och förbättrades därmed med 31 procent jämfört med januari–juni 2021 (31,9). Kreditförluståtervinningarna var 4,2 miljoner euro. De totala kostnaderna sjönk med 11 procent till 61,9 miljoner euro (69,5).

De totala intäkterna sjönk med 4 procent till 107,1 miljoner euro (112,1). K/I-talet var 58 (62). Räntabiliteten ökade till 9,9 procent (6,8).

Handelsbanken Finland betalade myndighetsavgifter uppgående till 7,7 miljoner euro under januari–juni 2022 (3,6). Dessa avgifter omfattar den svenska bankskatten och resolutionsavgiften.

Ut- och inlåning

Medelvolymermeur Q22022 Q12022 Förändring Q1-Q22022 Q1-Q22021 Förändring
Utlåning
varav hushåll 4 299 4 389 -2 % 4 344 4 391 -1 %
varav företag 9 732 9 680 1 % 9 706 9 771 -1 %
Totalt 14 032 14 069 0 % 14 050 14 162 -1 %
Inlåning
varav hushåll 1 961 1 928 2 % 1 944 1 904 2 %
varav företag 3 087 3 988 -23 % 3 537 3 512 1 %
Totalt 5 047 5 916 -15 % 5 481 5 416 1 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands kreditstock uppgick till nästan samma nivå som i januari–juni 2021. Även inlåningen från hushållen och från företag är i januari–juni 2022 i stort sett oförändrad om man jämför den med motsvarande period i fjol.  

Tilläggsinformation:

Hanne Katrama, landchef, Handelsbanken Finland
Tfn 010 444 2791

Tero Meriluoto, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn 050 572 0933

Pirjetta Soikkeli, kommunikationschef, Handelsbanken Finland
Tfn 040 750 0093

Handelsbanken-koncernens delårsrapport

Koncernens delårsrapport finns tillgänglig på www.handelsbanken.com/ir

Koncernchef Carina Åkerström presenterar bankens delårsrapport fredagen den 15 juli kl. 10.00 (finsk tid). Presskonferensen visas även på handelsbanken.com/ir.

Handelsbanken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare. Handelsbanken-koncernen meddelade 19.10.2021 att den kommer att sälja verksamheten i Finland.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.