Handelsbanken Finland: Delårsrapport för januari–mars 2022

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

Landchef Hanne Katrama: Kundlojaliteten har behållits på mycket hög nivå – rörelseverksamhetens volym oförändrad – försäljningsprocessen fortgår som planerat

Handelsbanken Finlands rörelseresultat för det första kvartalet förbättrades med 24 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet för Handelsbanken Finland uppgick till 22,3 miljoner euro och räntabiliteten var 10,5 procent.

Landchefen för Handelsbanken Finland, Hanne Katrama, är mycket nöjd med resultat; i synnerhet med beaktande av den exceptionella situation vi befinner oss i, då koncernen söker en köpare för den finska verksamheten.

”Årets första kvartal var väldigt bra. Nivån på vår kundservice är fortsatt hög och vi har väldigt lojala kunder. Rörelseverksamhetens volymer förblev så gott som oförändrade. Vad gäller företagslån har i synnerhet företagsfinansieringen med fastighets- och bostadssäkerhet ökat märkbart. Inlåningen från kunderna ligger också på hög nivå”, konstaterar Katrama.

Handelsbanken Finlands kreditportfölj är väldigt stark. Kreditförluståtervinningarna från tidigare reserveringar uppgick under årets första kvartal till 4,1 miljoner euro.

Professionell rådgivning bidrar till förtroende

Kapitalförvaltningskunderna uppskattar professionell rådgivning. Trots marknadsturbulens har det kommit in betydande investeringar i Handelsbankens fonder. Även nya Private Banking-kunder tillkommer jämt.

”I denna marknadssituation ligger vårt fokus på proaktiv, professionell rådgivning och vår kundservice som tar hänsyn till kundernas individuella behov. Våra kunder är nöjda med vårt unika koncept som går ut på att kunden får alla behövliga tjänster via sin egen kontaktperson”, konstaterar Katrama.

Handelsbankens kontor är inte traditionella bankkontor utan snarare professionella rådgivningsenheter.

”Vår personal bör tackas speciellt för det fina resultatet under dessa exceptionella omständigheter. De har gjort ett värdefullt arbete, och utan kunniga och lojala medarbetare kunde vi inte ha nått dessa resultat”, tackar Katrama.

Försäljningen av Finlands rörelseverksamhet fortgår enligt planerna som koncernen fastslagit 19.10.2021.

Handelsbankens resultatutveckling för kontorsrörelsen januari–mars 2022

Kontorsrörelsenmeur Q1/2022 Q1/2021 Förändr Q4/2021 Förändr.
Intäkter
Räntenetto 35,0 35,2 -1 % 37,2 -6 %
Provisionsnetto 17,3 17,6 -2 % 19,0 -9 %
Intäkter totalt 53,5 55,1 -3 % 70,6* -24 %
Kostnader totalt -30,1 -34,1 -12 % -71,5** -58 %
Resultat före kreditförluster, bankskatt och resolutionsavgifter 23,4 20,9 12 % -0,9
Kreditförluster 4,1 -1,2 3,7
Bankskatt och resolutionsavgifter -5,2 -1,7 -1,8
Rörelseresultat 22,3 18,0 24 % 1,1 2013 %
K/I-tal, % 56 62 101
Räntabilitet, % 10,5 7,8 0,4

*) inklusive engångsposter på 14,1 milj. euro, **) inklusive engångsposter på 37,1 milj. euro

Under årets första kvartal uppgick rörelseresultatet för Handelsbanken Finlands kontorsrörelse till 22,3 miljoner euro och förbättrades därmed med 24 procent jämfört med januari–mars 2021 (18,0). Kreditförluståtervinningarna var 4,1 miljoner euro. De totala kostnaderna sjönk med 12 procent till 30,1 miljoner euro (34,1).

De totala intäkterna sjönk med 3 procent till 53,5 miljoner euro (55,1). K/I-talet var 56 (62). Räntabiliteten ökade till 10,5 procent (7,8).

Handelsbanken Finland betalade myndighetsavgifter uppgående till totalt 5,2 miljoner euro under januari–mars 2022 (1,7). Dessa avgifter omfattar den svenska bankskatten och resolutionsavgiften.

Ut- och inlåning

Medelvolymermeur Q12022 Q12021 Förändring    Q42021 Förändring
Utlåning
varav hushåll 4 389 4 352 1 % 4 465 -2 %
varav företag 9 680 9 774 -1 % 9 610 1 %
Totalt 14 069 14 126 0 % 14 075 0 %
Inlåning
varav hushåll 1 928 1 878 3 % 1 973 -2 %
varav företag 3 988 3 571 12 % 3 729 7 %
Totalt 5 916 5 449 9 % 5 702 4 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands kreditstock uppgick till samma nivå som i januari–mars 2021.

Inlåningen från hushållen ökade med 3 procent och inlåningen från företag med 12 procent.

Tilläggsinformation:

Hanne Katrama, landchef, Handelsbanken Finland
Tfn 010 444 2791

Tero Meriluoto, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn 050 572 0933

Pirjetta Soikkeli, kommunikationschef, Handelsbanken Finland
Tfn 040 750 0093

Handelsbanken-koncernens delårsrapport

Koncernens delårsrapport finns tillgänglig på www.handelsbanken.com/ir.

Koncernchef Carina Åkerström presenterar bankens delårsrapport vid en presskonferens onsdagen den 24 april klockan 9:30 (finsk tid). Presskonferensen visas även på handelsbanken.com/ir. Presentationen sker på engelska.

Handelsbanken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare. Handelsbanken-koncernen meddelade 19.10.2021 att den kommer att sälja verksamheten i Finland.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.