Handelsbankens ekonomiska prognos: En mild recession i antågande

| 21 september, 2022 | 0 kommentarer
  • Tack vare den rätt goda ekonomiska tillväxten i början av året växer den finländska ekonomin med 2,3 procent i år. Under den senare hälften av innevarande år kommer den finländska ekonomin emellertid redan att befinna sig i en recession. Den höga inflationen tär på hushållens konsumtion, nedgången i byggandet dämpar investeringarna och världsekonomins svaga tillväxt minskar exporten.
  • Den blygsamma utvecklingen kommer att fortsätta nästa år och BNP krymper med 0,2 procent. År 2024 blir utsikterna bättre och ekonomin växer med 1,0 procent med draghjälp från den inhemska efterfrågan.
  • Inflationen har accelererat ytterligare i år. Vi förutspår att inflationen ökar till 6,7 procent i år. Nästa år kommer inflationen att sjunka till 3,8 procent och uppgår till 2,2 procent år 2024.
  • Världsekonomin kommer att växa med 2,8 procent i år, 2,3 procent nästa år och 3,0 procent 2024. Tillväxten bromsas av det kärvare finansiella läget, centralbankernas räntehöjningar, nedgången i realinkomsterna på grund av inflationen och hushållens minskade sparbuffertar tillsammans med energikrisen i Europa. Utvecklingen förväntas bli bättre först 2024.

Den finländska ekonomin kommer att uppvisa tecken på avmattning på många områden i slutet av året. Konsumenternas och företagens förtroende för ekonomin är lågt. Den accelererande inflationen tär på hushållens köpkraft och bromsar den privata konsumtionen. Den bästa stämningen på arbetsmarknaden börjar vara över. Ränteuppgången och de dyrare boendekostnaderna stävjar aktiviteten på bostadsmarknaden.

”Vi uppskattar att den finländska ekonomin befinner sig i en recession från andra halvåret till början av nästa år. Efter det kommer läget att bli en aning bättre. Även om ekonomin är i en recession nästa år så kan den beskrivas som mild. Inflationen börjar avta under nästa år och på arbetsmarknaden förblir läget mestadels förhållandevis bra även om arbetslösheten stiger. En bättre ekonomisk utveckling är i sikte först år 2024”, bedömer Timo Hirvonen, Handelsbanken Finlands chefsekonom.

Inflationsbekymren lättar nästa år

Inflationen kommer att accelerera till 6,7 procent under innevarande år. Det beror på flera olika faktorer.

”Inflationen är fortsatt hög 2022. Den backas upp framför allt av de dyrare boendekostnaderna, det högre elpriset och den dyrare maten. I början av nästa år är inflationen ännu på en hög nivå men redan på sommaren börjar läget normaliseras”, säger Hirvonen.

Fler räntehöjningar i slutet av året

Centralbankerna höjer räntorna för att hålla inflationen i schack. Samtidigt driver ekonomierna in i en recession.

Den höga inflationen leder till att centralbankerna stramar åt penningpolitiken ytterligare i år och nästa år. I USA fortsätter centralbanken Fed med höjningarna av styrräntan i slutet av året och i början av nästa år. Den strama penningpolitiska linjen bromsar den amerikanska ekonomin nästa år. Inflationen planar ut och arbetslösheten ökar. På grund av dessa faktorer förväntar vi oss att Fed sänker räntan i början av 2024.

”Enligt vår syn höjer Europeiska centralbanken inlåningsräntan ytterligare i slutet av år 2022. Inlåningsräntan stiger till två procent före slutet av året. Den vanliga bolåneräntan 12 månaders euribor har stigit exceptionellt mycket i år. Finländska bolånekunder gör klokt i att förbereda sig på att räntorna stiger ytterligare, marknaderna förväntar sig nämligen nu att 12 månaders euribor är 2,9 procent om ett år”, säger seniorekonom Janne Ronkanen.

Den ekonomiska prognosen kan läsas i sin helhet i bilagan (på finska).

Titta på direktsändningen av den ekonomiska prognosen onsdagen den 21 september kl. 9.30. I sändningen belyser Timo Hirvonen de ekonomiska utsikterna mer utförligt. https://handelsbanken.videosync.fi/26012022-talousennuste

Finlands ekonomiska utveckling, prognos
Ändring i procent 2021 2022P 2023P 2024P
Privat konsumtion 3.7 3.3 (2.2) 0.5 (1.6) 1.4 (1.4)
Offentlig konsumtion 2.9 3.5 (1.5) 2.5 (1.8) 1.2 (1.2)
Investeringar 1.5 2.5 (2.0) -1.0 (2.0) 0.8 (2.0)
Export 5.4 2.0 (3.0) -0.6 (2.8) 2.0 (3.2)
Import 6.0 6.0 (3.2) -0.4 (3.1) 1.9 (3.0)
BNP 3.0 2.3 (1.8) -0.2 (1.3) 1.0 (1.5)
Inkomstnivåindex 2.4 2.4 3.9 3.3
Konsumtionsprisindex 2.2 6.7 3.8 2.2
Arbetslöshetsgrad* 7.7 6.7 7.0 6.9
Offentliga samfundens financiella sparande** -2.6 -2.4 -3.2 -1.4
EMU-skuld** 72.3 71.1 72.3 71.4
* Procent av arbetskraft  **Procent av BNP
Handelsbankens maj månads prognoser inom parentes
Källa: Handelsbanken

Ytterligare information:

Timo Hirvonen, chefsekonom, tfn 040 549 2476

Janne Ronkanen, seniorekonom, tfn 050 538 0567

E-postadressen har formen: [email protected]

Handelsbanken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare. Handelsbanken-koncernen meddelade 19.10.2021 att den kommer att sälja verksamheten i Finland.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.