Connect with us

Marknadsnyheter

Handelsbankens ekonomiska prognos: I synfältet räntesänkningar och svag tillväxt

Published

on

  • Den ekonomiska aktiviteten ökar stegvis efter en svag början på året och Finlands ekonomi växer i år med 0,1 procent.
  • Den inhemska efterfrågan är det som håller i gång den ekonomiska tillväxten under åren 20242026. Exporten ökar, men ännu i år och nästa år ökar importen snabbare än exporten.
  • Den ekonomiska aktiviteten ökar nästa år. Den finska ekonomin växer med 1,7 procent år 2025 och med 1,5 procent under år 2026.
  • Inflationen avtar fortsättningsvis i år. Vi räknar med att inflationen minskar till 2,2 procent i år. Nästa år sjunker den till 1,9 procent och år 2026 uppgår den till 2,1 procent.
  • Den globala ekonomin växer i år med 2,8 procent och med 3,1 procent under åren 2025–2026. Centralbankernas räntesänkningar och den avtagande inflationen stöder hushållens konsumtion och investeringar under den här perioden.

Den svaga ekonomin ökar arbetslösheten i Finland under början av året. Vi tror i alla fall att arbetsmarknaden kvicknar till liv i slutet av året när det har skett en vändning till det bättre inom ekonomin. Arbetslöshetsgraden stiger i år till 7,6 procent.

I slutet av fjolåret visade bostadsmarknaden lite piggare livstecken, men vi anser att bostadsmarknaden ändå kommer att återhämta sig rätt så trögt. I år kommer troligen priset på gamla aktiebostäder att stiga med ca en procent.

”Årets positiva nyheter för ekonomins del är en långsammare inflation, sänkta räntor och förbättrade realinkomster för löntagarna. Också bostadsmarknaden kvicknar till under årets gång”, är Handelsbanken Finlands chefsekonom Timo Hirvonens prognos.

Tillväxtmån för investeringarna

Den ekonomiska tillväxten står och faller med den inhemska efterfrågan under den här prognosperioden.

”Även om de inhemska hushållens konsumtion växer i år tack vare avtagande inflation och sjunkande räntor, så är ökningen ganska återhållsam under de år som prognosen gäller. Investeringarna beräknas öka klart i synnerhet under åren 2025–2026. De baserar sig på ett återuppväckt bostadsbyggande, efterfrågan på försvarsmateriel och gröna investeringar”, säger seniorekonom Janne Ronkanen.

Europeiska centralbanken inleder räntesänkningarna i sommar

Inflationen inom euroområdet kom ner från toppnoteringarna ifjol. Inflationen bromsar upp ännu i år och de korta marknadsräntorna räknar redan med att Europeiska centralbanken kommer med räntesänkningar. Vår prognos räknar med att ECB börjar sina räntesänkningar på 0,25 procentenheter i juni och sänker insättningsräntan till under två procent före slutet av år 2026. För den finländska bostadslånekunden innebär det att euriborräntorna sjunker betydligt under de kommande åren.

Den ekonomiska prognosen finns i sin helhet som bilaga (på finska).

Se vår direkta utsändning kring den ekonomiska prognosen onsdagen 24.1. kl. 9.30. I utsändningen redogör Timo Hirvonen för de ekonomiska utsikterna och investeringsdirektör Jani Stenius för utsikterna på aktiemarknaden:

https://handelsbanken.videosync.fi/talousennuste_1_2024

Finlands ekonomiska utveckling, prognos
Ändring i procent 2022 2023F 2024F 2025F 2026F
Privat konsumtion 1,7 -0,9 (-0,5) 0,5 (0,7) 1,5 (1,6) 1,2
Offentlig konsumtion 0,8 4,0 (7,0) 0,5 (1,0) 1,0 (0,5) 1,0
Investeringar 3,2 -5,7 (-6,1) 1,4 (0,9) 4,0 (3,6) 3,7
Export 3,7 0,5 (-1,0) 1,5 (2,4) 2,9 (3,0) 3,6
Import 8,5 -6,2 (-4,1) 2,0 (2,2) 3,3 (3,2) 3,5
BNP 1,6 -0,5 (0,1) 0,1 (0,7) 1,7 (1,8) 1,5
Inkomstnivåindex 2,4 4,5 4,2 3,0 3,0
Inflation 7,1 6,2 2,2 1,9 2,0
Arbetslöshetsgrad* 6,8 7,2 7,6 7,2 6,8
Offentliga samfundens financiella sparande** -0,8 -3,9 -3,3 -3,0 -2,9
EMU-skuld** 73,3 74,0 76,0 76,5 77,1
* Procent av arbetskraft  **Procent av BNP
SHB’s september månads prognoser inom parentes
Källa: Handelsbanken

Tilläggsinformation:

Timo Hirvonen, chefsekonom, tfn 010 444 2404

Janne Ronkanen, seniorekonom, tfn 010 444 2403

fornamn.efternamn@handelsbanken.fi

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har totalt ca 520 medarbetare i Finland.

Handelsbanken-koncernen meddelade 19.10.2021 att den kommer att dra sig ur Finland. Handelsbanken meddelade 31.5.2023 om försäljningen av en del av den finländska verksamheten. Den del av verksamheten som ligger utanför tidigare kommunicerad försäljning övergår i en avvecklingsfas där flera alternativ såsom försäljning av mindre delar, utlokalisering eller överföring till andra av bankens enheter eller avveckling i egen regi övervägs.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.