Connect with us

Marknadsnyheter

Handelsbankens ekonomiska prognos: Snäppet bättre ekonomiska utsikter i Finland

Published

on

  • Den ekonomiska utvecklingen i Finland har i början av året överträffat förväntningarna. Den finländska ekonomin växer en aning i år: 0,2 procent. Den ekonomiska aktiviteten backas upp av nettoexporten. Både hushållens konsumtion och investeringarna minskar.
  • Den ekonomiska aktiviteten får ny fart 2024 och Finlands BNP ökar med 1,0 procent. År 2025 växer den finländska ekonomin med 1,4 procent. Den inhemska efterfrågan och exporten stöder den ekonomiska tillväxten 2024–2025.
  • Inflationen har börjat sakta in i Finland och avmattningen kommer att intensifieras under prognosperioden 2023–2025. Vi förutspår att inflationen minskar till 5,8 procent i år. Nästa år kommer inflationen att mattas av till 2,5 procent och utgör 2,0 procent år 2025.
  • Världsekonomin växer med 2,5 procent i år, 2,6 procent nästa år och 3,4 procent 2025. Centralbankernas räntesänkningar och den långsammare inflationen stöder hushållens konsumtion och investeringarna från och med 2024.

Den svaga ekonomiska aktiviteten leder till att arbetslösheten ökar något, men arbetslöshetsgraden vänder nedåt redan nästa år. Den långsammare inflationen, utplaningen av ränteuppgången och löneförhöjningarna förbättrar hushållens förtroende i år.

Uppgången i räntenivån har bromsat bostadsköpen och byggandet. Vi förväntar oss att bostadsbyggandet ska minska ytterligare.

”Den finländska ekonomin har utvecklats bättre än väntat i början av året men den ekonomiska utvecklingen under hela året kommer att vara blygsam. Effekterna av ränteuppgången syns delvis i ekonomin men inte fullt ut ännu. Däremot är det positivt att inflationen blir ännu långsammare och att läget på arbetsmarknaden är mycket stabilt”, förutspår Handelsbanken Finlands chefsekonom Timo Hirvonen.

Inflationen mattas av i år

Inflationen har börjat mattas av och detta fortsätter under innevarande år. Enligt vår prognos kommer inflationen att mattas av från 7,1 procent i fjol till 5,8 procent i år.

”Det billigare priset på bränsle och el har dämpat inflationen. Vi väntar att inflationen kommer att mattas av i ytterligare sektorer under prognosperioden när också matpriset och boendekostnaderna sjunker”, säger seniorekonom Janne Ronkanen.

Centralbankernas räntehöjningscykel går mot sitt slut

För att få inflationen i schack har centralbankerna höjt räntorna kännbart under det senaste året. Nu har räntehöjningarna kommit till vägs ände. Handelsbankens ekonomer förväntar sig att den amerikanska centralbanken Fed nu har nått räntetoppen medan Europeiska centralbanken ännu fortsätter att höja räntorna.

Efter detta kommer att centralbankernas räntor att förbli stabila och räntesänkningar är att vänta 2024.

”Räntetoppen är nu här. ECB höjer räntan två gånger på sommaren och centralbankens inlåningsränta stiger till 3,75 procent. Också euriborräntornas största höjningar är redan förbi. Härnäst kommer euriborräntorna att stabiliseras och sedan vända svagt nedåt”, säger Hirvonen.

Den ekonomiska prognosen kan läsas i sin helhet i bilagan.

Titta på direktsändningen av den ekonomiska prognosen onsdagen den 24 maj kl. 9.30 (på finska). I sändningen belyser Timo Hirvonen de ekonomiska utsikterna mer utförligt.

https://handelsbanken.videosync.fi/talousennuste_2-2023

Finlands ekonomiska utveckling, prognos
Ändring i procent 2022 2023F 2024F 2025F
Privat konsumtion 2.1 -0.2 (-0.1) 1.4 (1.4) 1.6 (1.6)
Offentlig konsumtion 2.9 1.0 (1.0) 0.5 (0.5) 0.5 (0.5)
Investeringar 5.0 -0.5 (0.3) 0.9 (0.8) 2.3 (2.1)
Export 1.7 -0.4 (-0.6) 2.6 (2.1) 2.6 (2.6)
Import 7.5 -0.6 (-0.4) 1.9 (1.9) 2.0 (1.9)
BNP 2.1 0.2 (-0.2) 1.0 (1.0) 1.4 (1.4)
Inkomstnivåindex 2.4 4.0 3.5 3.0
Inflation 7.1 5.8 2.5 2.0
Arbetslöshetsgrad* 6.7 6.9 6.8 6.6
Offentliga samfundens financiella sparande** -0.9 -2.2 -1.7 -1.4
EMU-skuld** 73.0 72.4 72.0 70.9
* Procent av arbetskraft  **Procent av BNP
SHB’s januari månads prognoser inom parentes
Källa: Handelsbanken

Ytterligare information:

Timo Hirvonen, chefsekonom, tfn 010 444 2404

Janne Ronkanen, seniorekonom, tfn 010 444 2403

fornamn.efternamn@handelsbanken.fi

Handelsbanken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner och kapitalförvaltningstjänster. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 520 medarbetare. Handelsbanken-koncernen meddelade 19.10.2021 att den kommer att sälja verksamheten i Finland.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

  1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

  2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

  1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

  2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hoist Finance under vecka 16, 2024

Published

on

By

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) (”Hoist Finance”) har under perioden 15 april 2024 – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 185 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

15 april 2024

40 000

49,6061

1 984 244

16 april 2024

40 000

48,9543

1 958 172

17 april 2024

40 000

50,5608

2 022 432

18 april 2024

35 000

50,1106

1 753 871

19 april 2024

30 000

50,3204

1 509 612

Totalt ackumulerat under vecka 16 2024

185 000

 

9 228 331

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 880 022

 

88 589 397

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 1 880 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87 422 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och Vice VD

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.